ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greed

G R IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greed-, *greed*, gre, gree
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greed(n) ความโลภ, See also: ความละโมบ, Syn. hunger, appetite, Ant. satiety, fulness
greedy(adj) ซึ่งหิวกระหาย, See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว, Syn. hungry, covetous, Ant. generous, unselfish
greedily(adv) อย่างตะกละตะกลาม, Syn. selfishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greed(กรีด) n. ความตะกละ, ความโลภ, ความอยากได้, Syn. avidity, Ant. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
greed(n) ความตะกละ, ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ, อย่างละโมบ, อย่างโลภโมโทสัน
greediness(n) ความตะกละ, ความละโมบ, ความโลภ, ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
Yuppie greed is back, my friend.ความตะกละสมัยฟองสะบู่กลับมาแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Your greed attracted quite a guest, all rightความละโมบของท่าน ชักนำแขกมากมาย Spirited Away (2001)
'General opinion makes out that we live in a world of hatred and greed 'but I don't see that.คนทั่วไปมักจะบอกว่า เราอยู่ในโลกอันเลวร้าย แต่สำหรับผมแล้ว มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น Love Actually (2003)
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ The Corporation (2003)
It's the same greed that fails the first loveก็เหมือนกับการตกอยู่ ในห้วงลึกของรักครั้งแรก Spygirl (2004)
And maybe it's just the greed talkin', but I'm stickin' with "B."เพราะชั้นเป็นคนโลภ และชั้นเลือกทางที่สอง The Marine (2006)
Or you throw away your greed and live like this with him in front of you.หรือไม่ก็ละทิ้งความหวังของพี่ แล้วก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆกับเขา The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Your greed took the life of an innocent child.แกใช้ชิวิต เหมือนเด็กไร้เดียงสา. Saw IV (2007)
Keeping blood and greed away from our front door.ป้องกันการหลั่งเลือดและและความโลภออกไป จากประตูหน้าบ้านของเรา Hell Followed (2008)
Everything is boiled down to greed and power.ทุกอย่างลงเอยที่ความโลภและอำนาจ Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greedAlthough he had many toys, his greed made him want more.
greedDon't be so greedy.
greedDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
greedDon't put your greedy hands on my money.
greedGreed seems to have blinded his good judgement.
greedGreedy cats are out for a fast buck.
greedHe does not need to eat, he is just greedy.
greedHe is selfish and greedy.
greedHe let his greed get the better of him.
greedHis greed brought him low.
greedHis greed for power knows no bounds.
greedHis honor was corroded by greed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ(n) greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
โลภมาก(adj) greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai Definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก(adv) greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai Definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก(adj) greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai Definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักได้(adj) greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai Definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ความเหนียวแน่น(n) stinginess, See also: greediness, miserliness, niggardliness, Syn. ความตระหนี่, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่, Thai Definition: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
มูมมาม(adv) filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai Definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
ละโมบ(adj) greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ(adv) greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
โลภโมโทสัน(adj) greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[jakla] (adj) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable  FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ความโลภ[khwām lōp] (n) EN: greed  FR: avidité [ f ]
ความตระหนี่[khwām tranī] (n) EN: greediness  FR: avarice [ f ] ; lésine [ f ] (vx - litt.)
ความอยาก[khwām yāk] (n) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need  FR: envie [ f ] ; besoin [ m ] ; désir [ m ]
กิเลส[kilēt] (n) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion  FR: mauvaise pensée[ f ]
ละโมบ[lamōp] (v) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious  FR: être avide (de)
ละโมบ[lamōp] (adj) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous  FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[lōp] (n) EN: greed ; avarice  FR: avidité [ f ] ; cupidité [ f ]
โลภ[lōp] (adj) EN: greedy ; avaricious ; covetous  FR: avide ; cupide
โลภมาก[lōp māk] (v, exp) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious  FR: être avide de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GREED G R IY1 D
GREEDY G R IY1 D IY0
GREEDIER G R IY2 D IY0 ER0
GREEDILY G R IY1 D AH0 L IY0
GREEDIEST G R IY2 D IY0 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greed (n) grˈiːd (g r ii1 d)
greedy (j) grˈiːdiː (g r ii1 d ii)
greedier (j) grˈiːdɪəʳr (g r ii1 d i@ r)
greedily (a) grˈiːdɪliː (g r ii1 d i l ii)
greediest (j) grˈiːdɪɪst (g r ii1 d i i s t)
greediness (n) grˈiːdɪnəs (g r ii1 d i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] greedy, #6,891 [Add to Longdo]
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy, #17,059 [Add to Longdo]
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, / ] greed; avarice; rapacious; avid, #37,103 [Add to Longdo]
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, / ] greedy for sex; given to lust for women, #99,944 [Add to Longdo]
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ㄨˊ ㄧˋ, 贿 / ] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption [Add to Longdo]
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, / ] greedy; glutton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[gattsuku] (v5k, vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv, n, vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
がめつい[gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がめる;ガメる[gameru ; game ru] (v1, vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na, n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
一決[いっけつ, ikketsu] (n, vs) agreed; settled [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greed \Greed\ (gr[=e]d"), n. [Akin to Goth. gr[=e]dus hunger,
   Icel. gr[=a][eth]r. [root]34. See {Greedy.}]
   An eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greed
   n 1: excessive desire to acquire or possess more (especially
      more material wealth) than one needs or deserves
   2: reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth
     (personified as one of the deadly sins) [syn: {avarice},
     {greed}, {covetousness}, {rapacity}, {avaritia}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top