ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulgarly

V AH1 L G ER0   
228 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulgarly-, *vulgarly*, vulgar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vulgarly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vulgarly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgar[ADJ] หยาบคาย, Syn. rude, obscene
vulgar[ADJ] ที่ขาดความประณีต, See also: ที่ขาดความละเอียด, Syn. gross, coarse
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับคนสามัญทั่วไป, Syn. ordinary, common, familiar
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar[N] คนสามัญ
vulgarly[ADV] อย่างมีคุณภาพต่ำลง
vulgarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนต่ำช้า, Syn. boor, barbarian, churl, Ant. sophisticate, gallant
vulgarism[N] นิสัยหยาบคาย, See also: ความหยาบคาย, Syn. barbarism, obscenity
vulgarity[N] ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty
vulgarize[VT] ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarize[VT] ทำให้ใช้ได้ง่าย, Syn. popularize
vulgarizer[N] ผู้ทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarness[N] การทำให้คุณภาพต่ำลง
vulgarization[N] ความหยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarise(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.
vulgarism(วัล'กะริสซึม) n. นิสัยหยาบคาย,ความหยาบคาย,ลักษณะธรรมดา ๆ ,คำหยาบ,คำพูดหยาบคาย, Syn. barbarism
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity
vulgarize(วัล'กะไรซ) vt. ทำให้หยาบคาย,ทำให้ต่ำช้า,ทำให้มีลักษณะธรรมดา ๆ, See also: vulgarisation n. vulgarization n. vulgariser n. vulgariser,vulgarizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acne vulgarisสิว [TU Subject Heading]
Acne Vulgarisสิวธรรมดา, สิว [การแพทย์]
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
Beta Vulgarisสีจากหัวผักกาดแดง [การแพทย์]
Bufo Vulgarisคางคกทั่วๆไป [การแพทย์]
Citrullus Vulgaris Schradแตงโม [การแพทย์]
Lupus Vulgarisวัณโรคผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You vulgar shit!แก สารเลว Blazing Saddles (1974)
Why you... Why you dress her in these vulgar clothes, huh?ทำไมแกถึงแต่งชุดให้เธอแบบนี้ล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Cole d'man in Greece where Armand's work is... and finally, the vulgar Coleman in Florida, where Armand's home is.โคล d'คนในกรีซที่ทำงานของอาร์มันด์เป็น ... และในที่สุดหยาบคายโคลแมนในฟลอริดาที่บ้านอาร์มันด์คือ The Birdcage (1996)
Look, here comes that vulgar Brown woman.ยัยบราวน์ปากปลาร้ามาแล้ว Titanic (1997)
- But she's so vulgar.- ไร้รสนิยมที่สุด Malèna (2000)
The gold is fine. The napkin rings are vulgar.สีทองดีแล้ว ห่วงใส่ผ้าเช็ดปากไม่เหมาะ Mona Lisa Smile (2003)
How vulgar!อ้อ แล้ว... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
A married person, should not be talking in such a vulgar way.ไปสืบประวัติมาคิโนะ ซึคุชิ ครับ นายท่าน A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Are you saying that it's vulgar to seriously love somebody?เรื่องแปลกๆเหรอ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
What are they doing? So vulgar.พวกหล่อนทำอะไรกันนะ? Art of Seduction (2005)
The King indulges in the most vulgar...หมกมุ่นอยู่กับ... The King and the Clown (2005)
Pollute not thy hands with the blood of the vulgar!อย่าให้มือของท่านเปื้อนเลือดของไพร่เลย The King and the Clown (2005)
Minister Hassan Hazal has said... that terrorist cells have been eradicated in our country... and one act of vulgar banditry... followed by superficial evaluations the U.S. places on it... cannot ruin our image or the economy.รัฐมนตรีฮัสซัน ฮาซาล กล่าวว่า... กลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ ถูกกำจัดหมดสิ้นไปจากประเทศแล้ว... และการกระทำ การปล้นทรัพย์ที่ต่ำช้า... Babel (2006)
I knew you were a vulgar snob.ผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่อยากเป็นผู้ดี Unstoppable Marriage (2007)
She made these three words so cheap and so vulgar!ทำเหมือนว่า3คำนี้ไร้ค่า ไร้ความหมาย Heyy Babyy (2007)
Without mumbling into my drink. Well, it's just vulgar to discuss business at a party.ว่าชีวิตผมมีอะไรใหม่ มันดูไม่สภาพที่จะคุยเรื่องงานในปาร์ตี้ Mirror, Mirror (2008)
Hyewon has disgraced the court and brought shame to Dohwaseo with vulgarityขุนนางผู้นี้นำความเสื่อมเสียสู่ราชสำนัก และความอับอายมาให้กับสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
The paintings are not vulgar, Your Majestyการเขียนภาพไม่มีคำว่าหยาบคาย Portrait of a Beauty (2008)
I always knew she was from Vulgaria.ฉันคิดไว้แล้วว่าเธอต้องมาจากวอลแกเรีย *vulgaria = vulgar = ต่ำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- To Vulgaria, with your new best mate.- ก็ไปกับคู่หูใหม่ของเธอสิ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
How vulgar.หยาบคาย. Episode #1.2 (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
You think I'm vulgar.คุณคิดว่าฉันหยาบคาย Careful the Things You Say (2009)
-the whole bloody time? - Vulgar but fluent.ไม่ ก็เราไม่ควรแสดงมันออกมาในที่สาธารณะ The King's Speech (2010)
Well, Halifax is so vulgar and stifling. There's no suitable society.เอ่อ แฮริแฟกซ์มันพลุกพล่านและอึดอัด ไม่มีสังคมเหมาะๆ เลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
That's a little vulgar for the dinner table, don't you think?บนโต๊ะอาหารไม่ใช่หรอ The Zazzy Substitution (2010)
Eva, I read about Chuck's gift, and forgive me for being vulgar, but I've always wanted a Baignoire timepiece.อีวา ฉันอ่านข่าวเกี่ยวกับของขวัญของชัค และขอโทษถ้าเสียมารยาท แต่ฉันอยากได้ Baignoire มาโดยตลอด Touch of Eva (2010)
How vulgar.ทำไมถึงหยาบคายนักนะ Episode #1.8 (2010)
And some, I'm not allowed to vulgar names are very famous.บางคนเป็นถึงคนมีชื่อเสียง Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I know your vulgarity masks your pain.ข้ารู้ว่าท่านใช้ความหยาบคาย เพื่อปกปิดความเจ็บปวด Your Highness (2011)
They'll consider it common and vulgar, and it cost you Nationals. Hi, Rachel.หยาบคายและขายหน้า ระดับชาติ. New York (2011)
No, you won't. It's vulgar.ไม่ คุณจะไม่หยาบคาบ I'm Alive and on Fire (2011)
...vulgar.น่าสมเพช Dream High (2011)
Did you just call my dancing skills vulgar? ... Huh?อะไรนะ น่าสมเพชหรอ? Dream High (2011)
You dancing skills are vulgar.การเต้นมันห่วยแตก Dream High (2011)
And that nail polish is vulgar.ที่ทาเล็บมันดู หยาบคายไป Piggy Piggy (2011)
Vulgar.พื้นๆ Rubber Man (2011)
Really vulgar.น่าเกลียดจริงๆ Protect the Boss (2011)
Vulgar, hideous serpent, I shall deliver you to hell's doorstep.ยัยตัวโสโครก ข้าจะส่งเจ้าลงนรกเอง Dark Shadows (2012)
See, I've learned not to trust your vulgar promises, Klaus.ฉันเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อ \ คำสัญญาสามานย์ของนายอีกแล้ว เคล้าส์ Bringing Out the Dead (2012)
Button your dick, you vulgar bastard.กลัดกระดุมซะ ไอ้ลามก Episode #1.2 (2012)
Girls like that are vulgar.ผู้หญิงแบบนั้นน่ะโสโครก Run (2012)
If you're going to be vulgar,ถ้าคุณจะหยาบคายละก็ Tricks and Treats (2012)
Don't read it if you haven't started yet. It's just a vulgar commercial novel.ถ้ายังไม่ได้อ่านก็อย่าอ่านเลย มันก็เหมือนนิยายชั้นต่ำทั่วไปนั่นล่ะ A Muse (2012)
But I don't think he likes it. He called it a vulgar commercial novel.แต่หนูว่าเขาคงไม่ชอบมันหรอก เขาเรียกมันว่านิยายชั้นต่ำค่ะ A Muse (2012)
A little vulgar for my taste, but my opinions are about to become irrelevant.มันตัดกับรสนิยมของข้า แต่ความเห็นข้าคงไม่มีความหมายแล้ว John Carter (2012)
No vulgar logos for cigarettes or condoms.ไม่หยาบคายหรือโลโก้สำหรับถุงยางอนามัยบุหรี่ Rush (2013)
Like you said, condoms an cigarettes, vulgar, right?เช่นคุณกล่าวว่าถุงยางอนามัยบุหรี่, หยาบคาย, ใช่ไหม? Rush (2013)
It's just, ugh, so vulgar.มันแค่.. อืมม ไม่เอาไหนเลย Saving Mr. Banks (2013)
That's the vulgar word for dung.มันหยาบคายกว่า มูล ไง Mhysa (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulgarHe's misunderstood because of his vulgar language.
vulgarI am fed up with his vulgar jokes.
vulgarReject all its lies and vulgarity.
vulgarShe is extremely vulgar in her speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
สถุล[ADJ] base, See also: low-down, mean, vile, vulgar, Syn. หยาบ, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: โจรมันด่าผมว่าอ้ายตำรวจสถุล แล้วพยายามแย่งปืนในมือผม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำหยาบ[N] vulgar language, Syn. คำหยาบคาย, Example: แม่ตำหนิลูกชายที่พูดคำหยาบต่อหน้าผู้ใหญ่, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่ไม่สุภาพ
มูมมาม[ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
สาลี[N] Triticum vulgare, Syn. ข้าวสาลี, Example: บริเวณเมโสโปเตเมียรู้จักปลูกข้าวสาลีมาช้านานแล้ว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Triticum aestivum Linn. ในวงศ์ Gramineae เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ เมล็ดบดเป็นแป้ง เรียกว่า แป้งสาลี ใช้ทำขนมปังเป็นต้น
สัปดน[ADJ] indecent, See also: obscene, vulgar, lewd, Syn. หยาบโลน, สัปดี้สัปดน, Example: เรื่องในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสัปดนที่ไม่เหมาะกับเด็ก, Thai definition: ที่อุตรินอกแบบ, (มักใช้ในทางหยาบโลน)
หยาบช้า[ADJ] vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
กักขฬะ[ADJ] rough, See also: vulgar, rude, Syn. ชั่ว, Ant. ดี, Example: ผู้ชายคนนั้นมีนิสัยกักขฬะ, Notes: บาลี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ผรุส[adj.] (pharut) EN: rude ; vulgar ; rough ; boorish   FR: grossier ; vulgaire
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language   
พูดจาหยาบ[v. exp.] (phūtjā yāp) EN: use vulgar language ; use coarse language   
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
แสลง[adj.] (salaēng) EN: vulgar   FR: vulgaire
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent
เศษส่วนเชิงเดียว[n. exp.] (sētsuan choēng dīo) EN: common fraction ; simple fraction ; vulgar fraction   FR: fraction simple [f]
ต่ำ[adj.] (tam) EN: low ; inferior ; common ; lowly ; vulgar ; bad ; shoddy ; inadequate ; poor ; humble ; base ; second-rate ; short   FR: petit ; bas ; faible ; grave ; inférieur ; ordinaire ; commun ; médiocre ; de mauvaise qualité ; piètre
หยาบ[adj.] (yāp) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene   FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบช้า[X] (yāpchā) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth   FR: goujat ; mufle
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive   FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive   

CMU English Pronouncing Dictionary
VULGAR    V AH1 L G ER0
VULGARITY    V AH0 L G EH1 R IH0 T IY0
VULGARIZATION    V AH2 L G ER0 IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgar    (j) vˈʌlgər (v uh1 l g @ r)
vulgarly    (a) vˈʌlgəliː (v uh1 l g @ l ii)
vulgarian    (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳn (v uh1 l g e@1 r i@ n)
vulgarism    (n) vˈʌlgərɪzəm (v uh1 l g @ r i z @ m)
vulgarity    (n) vˈʌlgˈærɪtiː (v uh1 l g a1 r i t ii)
vulgarize    (v) vˈʌlgəraɪz (v uh1 l g @ r ai z)
vulgarians    (n) vˈʌlgˈɛəʳrɪəʳnz (v uh1 l g e@1 r i@ n z)
vulgarisms    (n) vˈʌlgərɪzəmz (v uh1 l g @ r i z @ m z)
vulgarized    (v) vˈʌlgəraɪzd (v uh1 l g @ r ai z d)
vulgarizes    (v) vˈʌlgəraɪzɪz (v uh1 l g @ r ai z i z)
vulgarities    (n) vˈʌlgˈærɪtɪz (v uh1 l g a1 r i t i z)
vulgarizing    (v) vˈʌlgəraɪzɪŋ (v uh1 l g @ r ai z i ng)
vulgarization    (n) vˌʌlgəraɪzˈɛɪʃən (v uh2 l g @ r ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cū, ㄘㄨ, ] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude, #3,637 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] Chinese mugwort (Artemisia vulgaris); surname Ai, #5,740 [Add to Longdo]
[sú, ㄙㄨˊ, ] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular, #8,299 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] low; base; vulgar; inferior; humble, #17,047 [Add to Longdo]
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar, #19,590 [Add to Longdo]
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, ] filthy; vulgar; debased, #22,356 [Add to Longdo]
低俗[dī sú, ㄉㄧ ㄙㄨˊ, ] vulgar; poor taste, #23,982 [Add to Longdo]
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica), #26,117 [Add to Longdo]
粉刺[fěn cì, ㄈㄣˇ ㄘˋ, ] Acne vulgaris, #27,341 [Add to Longdo]
哗众取宠[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy, #33,794 [Add to Longdo]
粗俗[cū sú, ㄘㄨ ㄙㄨˊ, ] vulgar, #34,088 [Add to Longdo]
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal, #34,954 [Add to Longdo]
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, / ] bad habit; evil custom; vulgarity, #37,883 [Add to Longdo]
茴香[huí xiāng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, ] fennel; Foeniculum vulgare, #41,761 [Add to Longdo]
粗话[cū huà, ㄘㄨ ㄏㄨㄚˋ, / ] vulgar language (esp. scatological insults); uncultured speech, #43,069 [Add to Longdo]
[páo, ㄆㄠˊ, ] bottle gourd; Lagenaria vulgaris, #45,501 [Add to Longdo]
[lòu, ㄌㄡˋ, ] low; humble; plain; ugly; mean; vulgar, #47,239 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris, #51,257 [Add to Longdo]
庸俗化[yōng sú huà, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] debasement; vulgarization, #60,337 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] Arthemisia vulgaris; piper betel, #65,950 [Add to Longdo]
鄙俗[bǐ sú, ㄅㄧˇ ㄙㄨˊ, ] vulgar; philistine, #111,619 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] Bufo vulgaris; toad, #143,215 [Add to Longdo]
牛皮菜[niú pí cài, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, ] chard (Beta vulgaris), a foliage beet, #191,983 [Add to Longdo]
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, ] vulgar; stingy; miserly; mean, #316,673 [Add to Longdo]
低俗之风[dī sú zhī fēng, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄓ ㄈㄥ, / ] vulgar style (used of items to be censored) [Add to Longdo]
低俗化[dī sú huà, ㄉㄧ ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] vulgarization [Add to Longdo]
庸俗作品[yōng sú zuò pǐn, ㄩㄥ ㄙㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] vulgar art, art in bad taste, kitsch [Add to Longdo]
粗俗的阶级[cū sú de jiē jí, ㄘㄨ ㄙㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] vulgar class [Add to Longdo]
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] kitsch, vulgar art, art in bad taste [Add to Longdo]
红牛皮菜[hóng niú pí cài, ㄏㄨㄥˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄘㄞˋ, / ] chard (Beta vulgaris), a foliage beet [Add to Longdo]
鄙俚[bǐ lǐ, ㄅㄧˇ ㄌㄧˇ, ] vulgar; philistine [Add to Longdo]
[cū, ㄘㄨ, ] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheit {f} | Gemeinheiten {pl}vulgarity | vulgarities [Add to Longdo]
Gemeinheiten {pl}vulgarness [Add to Longdo]
Unfeinheit {f}vulgarism [Add to Longdo]
Vulgärlatein {n}vulgar Latin [Add to Longdo]
abgeschmackt; vulgär {adj}vulgar [Add to Longdo]
erniedrigen | erniedrigend | erniedrigt | erniedrigt | erniedrigteto vulgarize | vulgarizing | vulgarized | vulgarizes | vulgarized [Add to Longdo]
gewöhnlich; ordinär {adj} | gewöhnlicher; ordinärer | am gewöhnlichsten; am ordinärstenvulgar | more vulgar | most vulgar [Add to Longdo]
gewöhnlich {adv}vulgarly [Add to Longdo]
verbreiten | verbreitendto vulgarize | vulgarizing [Add to Longdo]
verbreitetvulgarizes [Add to Longdo]
verbreitetevulgarized [Add to Longdo]
vulgarisierento vulgarize [Add to Longdo]
vulgär {adv}vulgar [Add to Longdo]
vulgär {adv}in a vulgar way; vulgarly [Add to Longdo]
Er drückt sich sehr vulgär aus.He uses a very vulgar language. [Add to Longdo]
Star {m} [ornith.]European Starling (Sturnus vulgaris); Common Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
オレガノ[, oregano] (n) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
スイスチャード[, suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
下等[げら, gera] (adj-na,n) inferior; base; vulgar; low grade; lower class; (P) [Add to Longdo]
下卑[げび, gebi] (n) vulgar; coarse [Add to Longdo]
下卑る[げびる, gebiru] (v1) to become vulgar; to coarsen [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
下劣[げれつ, geretsu] (adj-na,n) base; mean; vulgar [Add to Longdo]
花薄荷[はなはっか;ハナハッカ, hanahakka ; hanahakka] (n) (uk) (See オレガノ) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
蝦夷栗鼠[えぞりす;エゾリス, ezorisu ; ezorisu] (n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis) [Add to Longdo]
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial [Add to Longdo]
雅俗混交;雅俗混淆[がぞくこんこう, gazokukonkou] (n) mixture of both culture and vulgarism; mixture of both literary and colloquial (language) [Add to Longdo]
郭言葉[くるわことば, kuruwakotoba] (n) (arch) language used in red-light districts during the Edo period; vulgar words used by prostitutes from the Edo period [Add to Longdo]
穴マンコ;穴まんこ[ケツマンコ(穴マンコ);けつまんこ(穴まんこ), ketsumanko ( ana manko ); ketsumanko ( ana manko )] (n) (vulg) (See まんこ・1) anus (typically used in a vulgar, sexual sense) [Add to Longdo]
呉の母;懐香[くれのおも, kurenoomo] (n) (arch) (See 茴香) fennel (Foeniculum vulgare) [Add to Longdo]
衆愚[しゅうぐ, shuugu] (n) the vulgar masses [Add to Longdo]
真蛸;真章魚[まだこ;マダコ, madako ; madako] (n) (uk) common octopus (Octopus vulgaris) [Add to Longdo]
世俗[せぞく, sezoku] (n,adj-no) common customs; worldliness; vulgar; popular; the world; the common people [Add to Longdo]
成金趣味[なりきんしゅみ, narikinshumi] (n,adj-no) the ostentation (bad taste) of the nuveau riche; air of vulgar prosperity [Add to Longdo]
星椋鳥[ほしむくどり;ホシムクドリ, hoshimukudori ; hoshimukudori] (n) (uk) common starling; European starling (Sturnus vulgaris) [Add to Longdo]
粗野[そや, soya] (adj-na,n) rustic; rude; vulgar; rough; (P) [Add to Longdo]
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded [Add to Longdo]
俗なる[ぞくなる, zokunaru] (adj-f) (See 聖なる) vulgar [Add to Longdo]
俗ラテン語[ぞくラテンご, zoku raten go] (n) vulgar Latin [Add to Longdo]
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na,n) worldliness; vulgarity; coarseness [Add to Longdo]
俗化[ぞっか, zokka] (n,vs) vulgarization; vulgarisation; secularization; secularisation; popularization; popularisation [Add to Longdo]
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition [Add to Longdo]
俗気芬々;俗気芬芬[ぞくけふんぷん, zokukefunpun] (adj-t,adv-to) of low (vulgar) taste; lacking class [Add to Longdo]
俗耳[ぞくじ, zokuji] (n) vulgar ears; attention of the masses [Add to Longdo]
俗趣[ぞくしゅ, zokushu] (n) vulgar taste [Add to Longdo]
俗趣味[ぞくしゅみ, zokushumi] (n) vulgar taste [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] (n) vulgarity; worldliness [Add to Longdo]
俗臭芬々;俗臭芬芬[ぞくしゅうふんぷん, zokushuufunpun] (adj-t,adv-to) of low taste (vulgar); lacking class [Add to Longdo]
俗調[ぞくちょう, zokuchou] (n) popular music; vulgar music [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar [Add to Longdo]
俗箏;俗筝[ぞくそう, zokusou] (n) (See 楽箏) modern koto (in contrast to the gagaku koto or gakuso) (lit. vulgar koto); modern koto music [Add to Longdo]
大麦[おおむぎ, oomugi] (n) barley (Hordeum vulgare); (P) [Add to Longdo]
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P) [Add to Longdo]
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level [Add to Longdo]
低次元[ていじげん, teijigen] (adj-na,n) (1) low-level; coarse; vulgar; (2) {math} low-dimension [Add to Longdo]
低俗[ていぞく, teizoku] (adj-na,n) vulgar [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
胴間声[どうまごえ, doumagoe] (n) (vulgar) thick voice [Add to Longdo]
俳諧;誹諧[はいかい, haikai] (n) (abbr) (See 俳諧の連歌) haikai (humorous or vulgar renga poetry) [Add to Longdo]
俳諧の連歌(oK)[はいかいのれんが, haikainorenga] (n) haikai (humorous or vulgar renga poetry) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Vulgarly \Vul"gar*ly\, adv.
     In a vulgar manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vulgarly
      adv 1: in a smutty manner [syn: {smuttily}, {vulgarly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top