ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โลภมาก

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลภมาก-, *โลภมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He didn't mean anything by it. That's just the way he was.เขาไม่ได้โลภมากอะไรหรอก แค่เขาเป็นของเขาแบบนี้ Goodfellas (1990)
- They're a pack of lying, greedy hypocrites!- พวกนั้นมันปลิ้นปล้อน, แสแสร้ง โลภมากV for Vendetta (2005)
Terrible temptation.โลภมากอย่างร้ายกาจ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย Milarepa (2006)
Let's not get biggish.อย่าโลภมากนักสิ Mr. Brooks (2007)
The trick is, you have to let it take you deep.แค่นี้พอ อย่าโลภมาก โมเลกุลนับล้านๆในนี้ Sparks Fly Out (2008)
Don't be greedy. We'll be okay for a while.อย่าโลภมากน่า ช่วงนี้เราคงไม่เป็นไรหรอก The Fourth Man in the Fire (2008)
You're greedy, Sargon.เจ้าโลภมากนะ ซาร์ก้อน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Remember darling, pigs get fat, hogs get slaughtered.จำไว้ลูกรัก, โลภมากนัก มักลาภหาย Chuck Versus the DeLorean (2008)
That we're all greedy.ทุกคนล้วนโลภมาก Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Bad shit happens to greedy whores.เรื่องฉิบหายเกิดขึ้นกับนังสาวรเลวโลภมากแน่ The Pull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top