ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละโมบ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละโมบ-, *ละโมบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละโมบ[V] be greedy, See also: be avaricious, covet, Syn. โลภ, โลภโมโทสัน, Example: หากเขาไม่ละโมบ เขาคงไม่ตายด้วยสภาพแบบนี้, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
ละโมบ[V] covet, See also: be greedy, be avid, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: ข้าราชการบางคนละโมบมากเกินเห็นเรื่องเงินใหญ่กว่าความถูกต้อง, Thai definition: อยากได้, ต้องการมาก
ละโมบ[ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละโมบก. โลภมาก, มักได้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Your greed attracted quite a guest, all rightความละโมบของท่าน ชักนำแขกมากมาย Spirited Away (2001)
This boy here will do anything that greedy woman wantsพ่อหนุ่มนี่ ยอมทำทุกอย่างที่ ยัยแก่ละโมบต้องการ Spirited Away (2001)
If you get too obsessed with doing it right you become greedy and end up breaking itถ้าหากเธอมุ่งมั่น ที่จะทำให้สำเร็จจนเกินไป มันจะกลายเป็นความละโมบ และสุดท้ายเธอก็จะเสียมันไป Spygirl (2004)
Such a greedy woman, too bad she's my sister.ผู้หญิงอะไรละโมบโลภมาก ไม่น่ามาเป็นน้องสาวข้าเลย Milarepa (2006)
Even this house belongs to me. You greedy woman.แม้แต่บ้านนี้ก็ของข้า นังหน้าด้านจอมละโมบ Milarepa (2006)
How does a money-grubbing worm like Gunray rate all this security?แค่หนอนละโมบอย่างกันเรย์คนเดียว ทำไมถึงต้องมีการระวังภัยมากขนาดนี้ด้วยล่ะ Cloak of Darkness (2008)
The greedier, the better for a beggar like you.ยิ่งละโมบมาก,ยิ่งดีสำหรับ ขอทานอย่างคุณ Episode #1.9 (2008)
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
He can be a very grabby old man.เขาเป็นชายแก่ที่ละโมบ Look What He Dug Up This Time (2009)
This case is about greed, pure and simple.คดีนี้เกี่ยวกับความละโมบ โดยพื้นฐาน New York Sucks (2009)
You're not afraid. You're greedy And narcissistic.นายไม่กลัว นายมันละโมบและรักแต่ตัวเอง Omnivore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grabby[ADJ] ละโมบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งช่อบฉกฉวย
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
buzzard(บัซ'เซิร์ด) n. อีแร้งจำพวกButeo,คนระยำ,คนละโมบ
cormorant(คอ'มะเรินทฺ) n. นกกาน้ำ,คนละโมบ,คนตะกละ.adj. ละโมบ,ตะกละ, Syn. greedy
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
rapacious(ระเพ'เชิส) adj. โลภ,ละโมบ,ตะกละ,ช่วงชิง,แย่งชิง,ปล้นสะดม, See also: rapacity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top