ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unselfish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unselfish-, *unselfish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unselfish(adj) ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว, See also: ซึ่งมีเมตตา, Syn. selfless, charitable, kind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว, มีน้ำใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal

English-Thai: Nontri Dictionary
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ, ไม่เห็นแก่ตัว, เผื่อแผ่, ใจกว้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's... unselfish love.มันเป็น ... ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว ความรักที่โตขึ้น - คุณรู้ว่ามันเป็น The Russia House (1990)
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ The Great Raid (2005)
It would be the most unselfish act of love, I've ever seen.มันจะเป็นความรักที่ไร้การเห็นแก่ตัวที่สุด ตั้งแต่ที่ชั้นเคยเห็นมาเลย Death Race (2008)
Yeah, well, next time you're being an unselfish hero, นี่คือเรื่องจริง ได้ คราวหน้าถ้าคุณ ไม่ทำตัวเป็นฮีโร่เห็นแก่ตัวอีก Disciple (2010)
..wholly unselfish reasons.ทั้งหมดมันไม่ใช่เหตุผลการเห็นแก่ตัว Episode #1.5 (2010)
'his unselfish heart.'หัวใจที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว The Darkest Hour: Part Two (2011)
Yeah. I guess I feel a general, unselfish love for just about everybody.ก็คงมีรักเผื่อแผ่ให้กับทุกชีวิต Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unselfish (j) ˈʌnsˈɛlfɪʃ (uh1 n s e1 l f i sh)
unselfishly (a) ˈʌnsˈɛlfɪʃliː (uh1 n s e1 l f i sh l ii)
unselfishness (n) ˈʌnsˈɛlfɪʃnəs (uh1 n s e1 l f i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
uneigennützig; selbstlos { adj } | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na, n) unselfishness [Add to Longdo]
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n, adj-na) fair and impartial; just and unselfish [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] (adj-na, n) honesty; integrity; purity and unselfishness; (P) [Add to Longdo]
精粋[せいすい, seisui] (n) purity; unselfishness [Add to Longdo]
無私[むし, mushi] (adj-na, n, adj-no) selflessness; unselfish [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na, n, adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]
滅私[めっし, messhi] (n) selflessness; being unselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unselfish \Unselfish\
   See {selfish}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unselfish
   adj 1: disregarding your own advantages and welfare over those
       of others [ant: {selfish}]
   2: not greedy

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top