ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จะกละ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จะกละ-, *จะกละ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จะกละ[V] be greedy, See also: be gluttonous, be voracious, be insatiable, Syn. ตะกละ, ตะกลาม, จะกละจะกลาม, ตะกละตะกลาม, Example: เจ้าเหมียวตัวนี้ไม่ยอมทำอะไร ขี้เกียจ ชอบจับอึ่งอ่าง ตะกละ มูมมาม ชอบกินแต่ขนม ไม่ยอมกินข้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จะกละ ๑, จะกลามว. ตะกละ, ตะกลาม, มักกิน, กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน, มักใช้รวมกันว่า จะกละจะกลาม ก็มี, ตะกละตะกลาม ก็ว่า, โดยปริยายหมายความว่า อยากได้มาก ๆ.
จะกละน. ชื่อผีชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่ามีรูปเป็นแมว อยู่ในจำพวกผีป่า หมอผีชาวป่าเลี้ยงไว้ใช้ไปทำร้ายศัตรู.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy
sea gulln. นกนางนวล,นกนางนวลทะเล,หญิงที่ตามสามีออกทะเล,คนจะกละ,เรือรบบรรทุกเครื่องบิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top