ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เห็นแก่ได้

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เห็นแก่ได้-, *เห็นแก่ได้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่ได้[V] be selfish, See also: be greedy, be mercenary, be avaricious, Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้, Example: เขาเห็นแก่ได้เกินพอดีมากไป ทำให้ไม่สามารถร่วมงานกับผมได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're egotistical!เธอมันคนเห็นแก่ได้! \ My Girl and I (2005)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
She was just another girl, that she was just another trashy little girl.ว่าเธอก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เห็นแก่ได้ The Scarlet Letter (2009)
Like why the most selfish man in the world would end up paying for a girls' cross-country team.เหมือนกับคนเห็นแก่ได้ ในโลกนี้... ..ก็ต้องลงเอยด้วยการ จ่ายเงินช่วยชมรมวิ่ง The Quarry (2010)
And you should have gone to jail, you miserable sleazebag.นายมันน่าจะไปติดคุกซะ ไอ้พวกเห็นแก่ได้ Pretty Red Balloon (2011)
I'm not sure that I'm a sleazebag.ผมไม่แน่ใจ.. ว่าผมเป็นพวกเห็นแก่ได้นะ Pretty Red Balloon (2011)
All of y'all ratchet.ไม่ค่อยเห็นแก่ได้กันเลยนะ Pilot (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avaricious[ADJ] โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous
selfish[ADJ] เห็นแก่ตัว, See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว, Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic

English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-seeking(adj) เห็นแก่ตัว,เห็นแก่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top