ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avidly

AE1 V AH0 D L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avidly-, *avidly*, avid
English-Thai: Nontri Dictionary
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก

CMU English Pronouncing Dictionary
AVIDLY    AE1 V AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avidly    (a) ˈævɪdliː (a1 v i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貪り読む[むさぼりよむ, musaboriyomu] (v5m) to read avidly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avidly
   adv 1: in an avid manner; "whatever the flavor or color of your
       local paper, do remember that these are read avidly for
       local information"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top