ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamekeeper

G EY1 M K IY2 P ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamekeeper-, *gamekeeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamekeeper[N] คนดูแลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา, Syn. keeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamekeeper Dislocationข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe we want our gamekeeper back.ฉันเชื่อว่า เราอยากได้กรรมการคืนมา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
GAMEKEEPER HERE SINCE I WAS A BOY.คนดูแลบ้านตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่ - ยินดีที่ได้พบคุณ Emma Skyfall (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMEKEEPER G EY1 M K IY2 P ER0
GAMEKEEPERS G EY1 M K IY2 P ER0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamekeeper (n) gˈɛɪmkiːpər (g ei1 m k ii p @ r)
gamekeepers (n) gˈɛɪmkiːpəz (g ei1 m k ii p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagdaufseher {m} | Jagdaufseher {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]
Wildhüter {m} | Wildhüter {pl}gamekeeper | gamekeepers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamekeeper \Game"keep`er\ (g[=a]m"k[=e]p`[~e]r), n.
   One who has the care of game, especially in a park or
   preserve. --Blackstone.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamekeeper
   n 1: a person employed to take care of game and wildlife [syn:
      {gamekeeper}, {game warden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top