ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

オンラインゲーム

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -オンラインゲーム-, *オンラインゲーム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインゲーム[, onrainge-mu] (n) {comp} online game [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now, online games can only handle so many players in one area before the program slows down or crashes, but Jenna's code allows our game to host hundreds of players in a single location without any of those problems.[JA] 現在のオンラインゲームは ブレイ出来るのは1つのエリアです しかし ジェンナのプログラムは エリア別にしなくても 何の問題もなく Nameless (2013)
And he plays a lot of "minecraft," Where he runs a rather nasty mob. Is it...[JA] そして彼は「マインクラフト(オンラインゲーム)」を良くやってるみたい、 そこで、彼は、意地汚い暴徒を動かしてる様よ。 Girl in the Flower Dress (2013)
Selling multiplayer online game currency for real cash?[JA] マルチオンラインゲーム通貨を 本物の現金で売っているんだ。 Critical (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top