ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีกลิ่นรุนแรง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีกลิ่นรุนแรง-, *มีกลิ่นรุนแรง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a few days old, and with the warm weather we've been having, pretty gamy.ตายมา 2-3 วันแล้ว และด้วยอากาศที่อุ่น จึงมีกลิ่นรุนแรงมาก That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกลิ่นรุนแรง [v. exp.] (mī klin runraēng) FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamey[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นฉุน, See also: มีกลิ่นรุนแรง, Syn. strong-tasting, tangy
gamy[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นฉุน, See also: มีกลิ่นรุนแรง, Syn. strong-tasting, tangy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruity(ฟรูท'ที) adj. คล้ายผลไม้,มีกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นฉุน,หลานม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top