ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamester

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamester-, *gamester*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamester(n) นักเล่นการพนัน, See also: นักพนัน, คนเล่นพนัน, Syn. gambler, player

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน, นักการพนัน, Syn. gambler

English-Thai: Nontri Dictionary
gamester(n) นักการพนัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in "the gamesters of Triskelion" and "the savage curtain" episode, but interestingly enough... reid, reid, come on.ในตอน "นักพนันแห่งทริสคีเลียน" กับตอน "ปิดฉากโหด" แต่มันก็น่าสนใจพอที่จะ... รี้ด รี้ด พอเหอะ ขอพักหน่อย What Happens at Home... (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเสี่ยงโชค(n) gambler, See also: gamester, speculator, stockholder, venturer, Count Unit: คน

Japanese-English: EDICT Dictionary
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamester \Game"ster\ (g[=a]m"st[~e]r), n. [Game + -ster.]
   1. A merry, frolicsome person. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who plays at games; esp., one accustomed to play
    for a stake; a gambler; one skilled in games.
    [1913 Webster]
 
       When lenity and cruelty play for a kingdom, the
       gentlest gamester is the soonest winner. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A prostitute; a strumpet. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top