Search result for

frig

(117 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frig-, *frig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frig[VI] ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม), See also: เสพสังวาส
frig[VT] ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม), See also: เสพสังวาส
frig[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
frig[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
fright[N] ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
fright[N] สิ่งที่น่าเกลียด, See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frigid[ADJ] ไร้อารมณ์ทางเพศ
frigid[ADJ] เย็นชา, See also: ไร้ไมตรี
frigid[ADJ] ซึ่งหนาวจัด, See also: เย็นจัด, เย็นจนจะเป็นน้ำแข็ง, Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frig(ฟริก) vt. สังวาส
frigate(ฟริก'กิท) n. เรือรบที่ใหญ่กว่าเรือพิฆาต (สหรัฐอเมริกา) ,เรือรบเคลื่อนเร็วขนาดเล็ก
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
frigate(n) เรือรบโบราณ
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frigidityภาวะกามตายด้าน (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frigorism; subcalorismภาวะหนาวเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
Frigorimeterฟรีโกริมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frigatebird (n) นกโจรสลัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Oh. -Did I frighten you?โอ้ ฉันไม่ขู่ให้คุณ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's no need to be frightened, you know.คุณไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวไปหรอกนะ Rebecca (1940)
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น Rebecca (1940)
- Hang Mrs. Danvers. Why on Earth should you be frightened of her?ช่างคุณนายเเดนเวอร์สสิ ทําไมคุณต้องไปกลัวหล่อนด้วย Rebecca (1940)
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า Rebecca (1940)
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา 12 Angry Men (1957)
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
A good soldier but a bit frightful.กับโชคใด ๆ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frigIt is frightening beyond description.
frigI was filled with frightful sorrow for her.
frigThe noise frightened the baby.
frigAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
frigAt first the Little House was frightened, but after she got used to it she rather liked it.
frigHis action frightened us.
frigNow they're frightened of leaving it.
frigShe was so frightened that she nearly fainted.
frigIn this way they are too tired to be frightening.
frigI didn't know hummingbirds could even fly upside down when frightened.
frigI'm afraid I'm frigid.
frigShe looked frightened at the news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
อกสั่นขวัญแขวน[V] tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่อ[V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ตระหนกตกใจ[V] alarm, See also: fright, Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ, Example: เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ห้องเย็น[n. exp.] (hǿng yen) EN: cold storage   FR: chambre froide [f] ; chambre frigorifique [f]
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt sitthibat) EN: infrigement of patent   
การทำความเย็น[n. exp.] (kān tham khwām yen) EN: refrigeration   
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwan) EN: frighten   
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGO    F R IY1 G OW0
FRIGHT    F R AY1 T
FRIGID    F R IH1 JH AH0 D
FRIGON    F R IH1 G AH0 N
FRIGATE    F R IH1 G AH0 T
FRIGATES    F R IH1 G AH0 T S
FRIGHTEN    F R AY1 T AH0 N
FRIGHTENS    F R AY1 T AH0 N Z
FRIGHTFUL    F R AY1 T F AH0 L
FRIGATE'S    F R IH1 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fright    (v) (f r ai1 t)
frigid    (j) (f r i1 jh i d)
frigate    (n) (f r i1 g @ t)
frights    (v) (f r ai1 t s)
frigates    (n) (f r i1 g @ t s)
frighted    (v) (f r ai1 t i d)
frighten    (v) (f r ai1 t n)
frigidly    (a) (f r i1 jh i d l ii)
frightens    (v) (f r ai1 t n z)
frightful    (j) (f r ai1 t f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] frightened, #19,877 [Add to Longdo]
惊骇[jīng hài, ㄐㄧㄥ ㄏㄞˋ, / ] fright, #28,683 [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, ] frighten, #41,384 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, ] frightened, #79,616 [Add to Longdo]
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使 / 使] frighten [Add to Longdo]
性冷感[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, ] frigidity (lack of libido) [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] frightened; terrified [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frigidität {f}; Gefühlskälte {f}frigidity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P) [Add to Longdo]
フリーザー[, furi-za-] (n) freezer; refrigerator [Add to Longdo]
フリゲート[, furige-to] (n) frigate; (P) [Add to Longdo]
フリジディティー[, furijideitei-] (n) frigidity [Add to Longdo]
畏怖[いふ, ifu] (n,vs) awe; fear; fright [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top