ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลัว

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลัว-, *กลัว*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ย้าน (vi vt ) กลัว

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ย่าน (vi vt ) กลัว
See also: S. กลัว, หวาด, A. ชอบ, รัก,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: เขาถอยกรูดกลัวว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะเป็นสุนัขบ้าและจะตรงเข้ามาทำร้ายเขา, Thai definition: รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย
กลัวผี[V] afraid of ghost, See also: fear ghost, Example: ส่วนมากเด็กชายจะกลัวสัตว์เด็กหญิงจะกลัวผี
กลัวใจ[V] admire from the bottom of one's heart, Example: ลูกข้ามันกล้าเล่นกับเงินหมื่นเงินพันเหมือนเป็นเงินร้อย ข้าละกลัวใจมันนัก, Thai definition: หวาดหวั่นใจในความใจถึงของเขา หรือทึ่งในความใจถึงของเขา
กลัวลาน[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: พี่เลี้ยงเล่าเรื่องผีให้เด็กๆ ฟังจนกลัวลานกันไปหมด, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่
กลัวเกรง[V] be in awe of, See also: stand in awe of, revere hold in awe and veneration, Syn. กลัว, Ant. กล้า, Example: ส่วนมากครูจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กมาก เพราะวัยรุ่นบางคนไม่กลัวเกรงพ่อแม่ แต่เกรงใจครูอยากให้ครูรักอยากให้ครูชม
กลัวเมีย[V] be henpecked, Example: น้องชายคุณเขากลัวเมียขนาดนั้นเชียวหรือ
กลัวหัวหด[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: ลูกชายสุดรักสุดหวงเป็นเจ้านายน้อยที่บ่าวไพร่ต่างกลัวหัวหดกันทีเดียว, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลัว(กฺลัว) ก. รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว เช่น กลัวบาป กลัวถูกติเตียน, รู้สึกหวาดเพราะคาดว่าจะประสบภัย เช่น กลัวเสือ กลัวไฟไหม้.
กลัวดอกพิกุลจะร่วงก. อาการที่นิ่งไม่พูด.
กลัวน้ำน. โรคพิษสุนัขบ้า เรียกว่า โรคกลัวนํ้า. (ดู พิษสุนัขบ้า ที่ พิษ, พิษ-)
กลัวลานก. กลัวจนตั้งสติไม่อยู่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloisonnéกลัวซอนเน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claustrophobiaกลัวที่ปิด,กลัวที่แคบๆ [การแพทย์]
Fearกลัว,ความกลัว,ความกลัวธรรมดา [การแพทย์]
Fear of Deathกลัวความตาย [การแพทย์]
Fear of Dyingกลัวว่ากำลังจะตาย [การแพทย์]
Misophobiaกลัวติดเชื้อโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Afraid.หวาดกลัว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I am.ฉันกลัว Alone (2014)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No fear of that.ไม่ต้องกลัวว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm afraid so.ฉันกลัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม The Great Dictator (1940)
You make me afraid of myself.คุณทำให้ผมกลัวตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Why, there's nothing up there to be afraid of.ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่นั่นที่จะ กลัว Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts   FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
กลัวลาน[v. exp.] (klūa lān) EN: be terrified   FR: être terrifié
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing   FR: avoir peur de perdre
กลัวในขณะ[v.] (klūa nai khana) EN: panick   FR: paniquer

English-Thai: Longdo Dictionary
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
spooky(adj colloq) น่ากลัว เช่น spooky movie, S. creepy,
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
pussy-whipped(slang) กลัวเมีย, อยู่ภายใต้การควบคุมของใครบางคน เช่น Joe refuses to go to any parties anymore because he is pussy-whipped.
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afraid[ADJ] กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
apprehend[VT] ประหวั่น, See also: กลัว, Syn. dread
break out in a cold sweet[IDM] กลัวมาก, See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
chicken out[PHRV] กลัว, See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
cower away[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower back[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower down[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower forward[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
freeze up[PHRV] กลัวจนพูดไม่ออกหรือขยับไม่ได้, See also: ตกประหม่า
dread[VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)

English-Thai: Nontri Dictionary
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
กลัว[] (vt) กลัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Angst haben|+ vor jmdm./etw.(D)| ทำให้กลัว เช่น Du sollst keine Angst vor der Dunkelheit haben. เธอไม่ควรกลัวความมืด
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

French-Thai: Longdo Dictionary
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
effrayer(vt) ทำให้หวาดกลัว ex: Ce film a effrayé tout le monde.
Image:
peur(n) |f| ความกลัว (ใช้กับกริยา avoir) เช่น J'ai peur. ฉันกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top