ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frighten

F R AY1 T AH0 N   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frighten-, *frighten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frighten[VI] หวาดกลัว, See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
frightened[ADJ] น่าตกใจ, See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว, Syn. afraid, alarmed
frighten off[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. frighten away
frighten away[PHRV] ทำให้หนีไปด้วยความกลัว, See also: หนีเพราะตื่นกลัว, Syn. scare away
frighten from[PHRV] ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ, Syn. frighten out of
frighten into[PHRV] ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง, Syn. intimidate into, scare into, terrify into
frighten someone to death[IDM] ทำให้กลัวอย่างมาก, See also: หวาดระแวงอย่างมาก
frighten someone out of his wits[IDM] ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก, See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา, Syn. frighten to, scare out of, terrify out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared

English-Thai: Nontri Dictionary
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Oh. -Did I frighten you?โอ้ ฉันไม่ขู่ให้คุณ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Frighten us? Why should we be frightened of a hat?กลัวเหรอ เราจะกลัวหมวกทำไมกัน The Little Prince (1974)
I thought the stories were told to frighten children.ผมคิดว่าเรื่องที่เขาบอกว่าจะขู่เด็ก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Sorry. Didn't mean to frighten you.ขออภัย ไม่ได้คิดจะทำให้พวกคุณกลัว Clue (1985)
Sorry, didn't mean to frighten anyone.ขอโทษที ผมไม่ได้คิดจะทำให้กลัว Clue (1985)
Hiroshi, you frighten me!ฮิโรชิ อย่าล้อฉันเล่นนะ! Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
It scares me. It really does. It really frightens me.ฉันว่ามันน่ากลัว ฉันไม่อยากสนิทชิดเชื้อ... Punchline (1988)
You're beginning to frighten me.พระองค์กำลังทำให้หม่อมฉันกลัวนะ Mannequin: On the Move (1991)
- If my answers frighten you, then you should cease asking scary questions.- หากคำตอบของฉันทำให้คุณกลัว แล้วคุณควรจะหยุดการถามคำถามที่น่ากลัว Pulp Fiction (1994)
- Did I frighten you?- ฉันกลัวนายซะที่ไหน? Toy Story (1995)
You mustn't frighten yourself like this all the time.โอ้ ขอบคุณพระเจ้า คุณไม่ต้องทำให้ตัวเอง ตกใจอยู่ตลอดเวลา James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frightenAfter being frightened for many hours, her mother finally saved her.
frightenAlice was frightened of her strict mother.
frightenAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
frightenAt first the Little House was frightened, but after she got used to it she rather liked it.
frightenBut earthquakes are still as frightening as ever.
frightenDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
frightenFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
frightenHe was frightened at the sight.
frightenHe was so frightened that he could not speak for a moment.
frightenHe was so frightened that he ran for his life.
frightenHe was very much frightened at the sight of the big snake.
frightenHis action frightened us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
อกสั่นขวัญแขวน[V] tremble with fright, See also: frighten, scare, Example: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน, Thai definition: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
ฝ่อ[V] scare, See also: frighten, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด, Example: นักเขียนไทยจะฝ่อไหมถ้าเจองานท้าทายอย่างนี้, Thai definition: รู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ตระหนก[ADV] frighteningly, See also: fearfully, awfully, terribly, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น, Thai definition: อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwan) EN: frighten   
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
ขวัญแขวน[v.] (khwan khwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled   
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGHTEN F R AY1 T AH0 N
FRIGHTENS F R AY1 T AH0 N Z
FRIGHTENED F R AY1 T AH0 N D
FRIGHTENING F R AY1 T AH0 N IH0 NG
FRIGHTENING F R AY1 T N IH0 NG
FRIGHTENINGLY F R AY1 T AH0 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frighten (v) frˈaɪtn (f r ai1 t n)
frightens (v) frˈaɪtnz (f r ai1 t n z)
frightened (v) frˈaɪtnd (f r ai1 t n d)
frightening (v) frˈaɪtnɪŋ (f r ai1 t n i ng)
frighteningly (a) frˈaɪtnɪŋliː (f r ai1 t n i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] frightened, #19,877 [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, ] frighten, #41,384 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, ] frightened, #79,616 [Add to Longdo]
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使 / 使] frighten [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˋ, ] frightened; terrified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frighten \Fright"en\, v. t. [imp. {Frightened}; p. pr. & vb. n.
   {Frightening}.] [See {Fright}, v. t.]
   To disturb with fear; to throw into a state of alarm or
   fright; to affright; to terrify.
   [1913 Webster]
 
      More frightened than hurt.        --Old Proverb.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frighten
   v 1: cause fear in; "The stranger who hangs around the building
      frightens me"; "Ghosts could never affright her" [syn:
      {frighten}, {fright}, {scare}, {affright}]
   2: drive out by frightening

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top