Search result for

ผวา

(21 entries)
(0.2226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผวา-, *ผวา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา[V] frightened, See also: startled, shocked, scared, Example: เด็กเล็กๆ มักผวาในตอนดึก, Thai definition: แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้น
ผวา[V] throw into, Syn. โผ, Example: เด็กน้อยผวาเข้าไปในอ้อมกอดของแม่เพราะตกใจเสียงเครื่องบิน, Thai definition: โผเข้าหา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผวา(ผะหฺวา) ก. แสดงอาการเช่นเอามือไขว่คว้าหรืออ้าแขนโถมตัวเข้ากอดเมื่อสะดุ้งตกใจหรือตื่นเต้นเป็นต้น.
ผวา(ผะหฺวา) ว. อาการที่หวาดสะดุ้งเพราะตกใจกลัวเป็นต้น เช่น นอนผวากลัวโจรมาปล้น, อาการที่เด็กนอนสะดุ้งยกมือไขว่คว้า ในคำว่า เด็กนอนผวา, อาการที่อ้าแขนโผเข้ากอดกัน เช่น เด็กวิ่งผวาเข้าหาแม่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get my pictures back, or you will never see a black man on the streets of London without wondering if he's been sent to kill you!เอารูปผมกลับมา ไม่งั้น เวลาที่คุณเห็นคนผิวดำ บนท้องถนนในลอนดอน คุณจะต้องผวาว่าเขาอาจถูกส่งไปฆ่าคุณ The Bank Job (2008)
I'd wake up thinking they were right outside my window;ผมผวาตื่น เพราะคิดว่าพวกเขารออยู่นอกหน้าต่าง Changeling (2008)
I freaked out. I panicked, okay?ฉันสติแตก ฉันขวัญผวา Pineapple Express (2008)
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ The Fourth Kind (2009)
All right, you're freaking me out.เอาล่ะ เธอชักจะทำให้ฉันผวาแล้วนะ Hard-Hearted Hannah (2009)
That's because disasters freak you out, yet fascinate you at the same time, sweetie.ข่าวร้ายทำให้คุณผวา แต่ก็ทำให้ลุ่มหลงได้น่ะ Preggers (2009)
That is, assuming that last night didn't scare you off weddings for good.นั่นหวังว่า เมื่อคืน จะไม่ทำให้คุณผวาการแต่งงานไปตลอดชีวิต Beyond Here Lies Nothin' (2009)
What I want to know is why they aren't all freaked out and getting trauma counseling.สิ่งที่ผมอยากจะรู้คือ ทำไมพวกเขาไม่กลัว และไม่มีอาการขวัญผวาใดๆ เลย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Over the last several days, Catholic leaders from every corner of the world have flocked to Rome, shocked by the sudden death of this progressive and beloved pope.ในช่วงสองสามวันสุดท้าย, คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย Angels & Demons (2009)
So, they forced him to recant his second book.คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย Angels & Demons (2009)
Where is the Santa Maria del Popolo, the first altar of science?แหล่งข้อมูลของแรงบันดาลใจสำหรับหนึ่งพันล้าน ชีวิตสูญหายและผวาAngels & Demons (2009)
You are terrified of a life without the thrill of a macabre.คุณกำลังผวากับชีวิต ที่ไร้ความตื่นเต้นน่าขยะแขยง Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผวา[v.] (phawā) EN: swoop down   FR: se précipiter sur ; fondre sur
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared   FR: surpris ; effrayé
ผวาตื่น[v. exp.] (phawā teūn) FR: se réveiller en sursaut

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.

English-Thai: Nontri Dictionary
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top