ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聳-, *聳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聳, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: Decomposition: 從 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] to excite; to raise up; to shrug; high; lofty; towering, #10,801 [Add to Longdo]
耸肩[sǒng jiān, ㄙㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] to shrug one's shoulders, #23,736 [Add to Longdo]
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, / ] erect; towering; to stand tall, #27,086 [Add to Longdo]
耸立[sǒng lì, ㄙㄨㄥˇ ㄌㄧˋ, / ] towering (of object placed high over sth), #29,304 [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds, #35,894 [Add to Longdo]
耸人听闻[sǒng rén tīng wén, ㄙㄨㄥˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥ ㄨㄣˊ, / ] to sensationalize (成语 saw); deliberate exaggeration to scare people, #43,147 [Add to Longdo]
耸动[sǒng dòng, ㄙㄨㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to create a sensation, #66,730 [Add to Longdo]
危辞耸听[wēi cí sǒng tīng, ㄨㄟ ㄘˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] to startle sb with scary tale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
える[そびえる, sobieru] (v1,vi) (uk) to rise; to tower; to soar; (P) [Add to Longdo]
やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
り立つ[そそりたつ, sosoritatsu] (v5t) to rise (steeply); to tower; to soar [Add to Longdo]
[しょうりつ, shouritsu] (n,vs) being conspicuously tall [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only to arouse storms did this castle arise[JA] 攻撃心をあおる為だけだった 城がえ立ったのも Das Rheingold (1980)
As in my dreams I desired it as my will directed strong and fair it stands sublime, superb![JA] 我が夢に抱き 我が意思の指示したとおりに 堅固に 見事にその城はえ立つ Das Rheingold (1980)
- Tony wants to sell you this. Tony? That no-neck dude they call Bad T?[CN] 樰榘 リ趾・ヌ・柀汜゚ 衵ヌ リ趾暠 ミ矚 ヌ眦ヘ ヌ瞎・榘レ趾・ハ・ヌ瞠枻 Die Hard: With a Vengeance (1995)
There stands what we raised brightly shining in the light of day[JA] あそこにえているのを わしらが運び上げた 陽光が明るくそれらを照らしている Das Rheingold (1980)
It's just a sensationalised myth brought about by the press.[CN] 這只是報紙捏造的一個 人聽聞的謊言 Punishment Park (1971)
The asshole that did that said I had to do this, or he's gonna blow up somethin' else.[CN] 蒂綵Nヌ眦ヘ ヌ瞎・ンレ・ミ矚 リ睚 ヌ・ツハ・ヌ碆 衂ム矼 ・ヌ睇 ンフム ヤ枻ヌ ツホム 裔 ハン裙 ヌ矣レ菲 ヌ矣レ菲 Die Hard: With a Vengeance (1995)
So I'm in this shit cos some white cop threw some white asshole's brother off a roof?[CN] ヌ萍ルム 睿ルノ ハレ蓖 ヌ蓖 ン・衵・ヌ礦ムリノ 眦ä 眦・ヌネ櫢ヌ ヌヘ ム冐 ヌホ・ヌネ櫢 ヌヘ 聿 レ碆 ヌ瞠リヘ Die Hard: With a Vengeance (1995)
It is a tiny little house Up there among the clouds[CN] #這是一間小小的房子,立在雲層裏# Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Let's skip down to the part where you tell me what the fuck this has to do with me.[CN] 翩ミヌ レ蓖 裔ヌ ヌ萍゙砌ヌ 矣リレ ヘ棏 ハホネム蓖 翩 レ睇゙ハ・ネ衵ヌ Die Hard: With a Vengeance (1995)
Get outta there! Get outta there! Duck, asshole![CN] ヌホムフ 聿 裝ヌ ヌホムフ 聿 裝ヌ ヌ淲ヌ ヌ眦ヘ Die Hard: With a Vengeance (1995)
Deep![CN] ! レ College Road Trip (2008)
- What were you gonna call me? - Asshole![CN] 蒂・゚萍 モバ趁衂 翩ミヌ 聿ハ モハ蒂ハ蓖ソテヘ Die Hard: With a Vengeance (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top