ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awfully

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awfully-, *awfully*, awful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awfully(adv) อย่างเลวร้าย, Syn. poorly, horribly, badly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awfully(ออ'ฟูลลี) adv.มาก ๆ , มากเหลือเกิน, น่ากลัวน่ารังเกียจ, น่ายำเกรง (very, extremely)

English-Thai: Nontri Dictionary
awfully(adv) อย่างน่ากลัว, อย่างมาก, อย่างน่าเกรงขาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm awfully sorry.ฉันขอโทษชะมัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- But I'm awfully glad to see you.แต่ฉันชะมัดดีใจที่ได้พบ คุณ Pinocchio (1940)
Awfully glad to meet you.ยินดีที่ได้รู้จักครับ Rebecca (1940)
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง Rebecca (1940)
Awfully foolish of me, fainting like that.ฉันนี่ดูโง่เง่าจริง เป็นลมเเบบนั้น Rebecca (1940)
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้ Rebecca (1940)
It's awfully quiet.เฮ้ มันเงียบชะมัด Yellow Submarine (1968)
She must've thought I had something awfully contagious.หล่อนคงมีความคิดว่า ฉันคงเป็นโรตติดต่อร้ายแรงบางอย่าง. Suspiria (1977)
I'm awfully sorry, but I do have a prior dinner engagement.ฉันต้องขอโทษแต่ฉันมีนัดตอนอาหารมื้อเย็นแล้ว The Blues Brothers (1980)
I'm awfully sorry.ขอโทษจริงๆ Gandhi (1982)
Indy, you're acting awfully strange.อินดีที่คุณกำลังทำตัวแปลกชะมัด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm awfully sleepy right now.ตอนนี้ ฉันอยากนอนที่สุดเลย Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awfullyHis speech got awfully boring.
awfullyI'm awfully sorry that I was late.
awfullyIt being awfully cold, the party were almost frozen to death.
awfullyIt's awfully cold this evening.
awfullyIt's awfully cold today.
awfullyIt's awfully hot today.
awfullyWe are awfully fed up with his long speech.
awfullyYour new car looks awfully expensive to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มที(adv) awfully, See also: extremely, very, Syn. เต็มทน, ครามครัน, เต็มแก่, เต็มประดา, เหลือเกิน, เหลือทน, Example: แรงต้านจากกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจดูแผ่วเบาไร้ความหมายเต็มที
เต็มประดา(adv) very, See also: awfully, terribly, too much, Syn. ครามครัน, เต็มแก่, เต็มทน, เต็มที, Example: น้ำตาผมมันดันไหลออกมาเหมือนว่าเจ็บปวดเสียเต็มประดา
ฉิบหาย(adv) awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
เหลืออด[leūa-ǿt] (adv) EN: beyond endurance ; unbearably ; intolerably ; immensely ; extremely ; awfully ; exceedingly
เป็นบ้า[pen bā] (adv) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly
ตาย[tāi] (adv) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully  FR: à mourir
ยอด[yøt] (adj) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good  FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
awfully
awfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awfully

Japanese-English: EDICT Dictionary
やけに[yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
嫌に;厭に[いやに, iyani] (adv) (uk) awfully; terribly [Add to Longdo]
凄く[すごく, sugoku] (adv) (See 凄い) awfully; very; immensely [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na, n, adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]
迚も[とても(P);とっても, totemo (P); tottemo] (adv) (1) (uk) very; awfully; exceedingly; (2) (before a negative form) (not) at all; by no means; simply (cannot); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awfully \Aw"ful*ly\, adv.
   1. In an awful manner; in a manner to fill with terror or
    awe; fearfully; reverently.
    [1913 Webster]
 
   2. Very; excessively. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awfully
   adv 1: used as intensifiers; "terribly interesting"; "I'm awful
       sorry" [syn: {terribly}, {awfully}, {awful},
       {frightfully}]
   2: of a dreadful kind; "there was a dreadfully bloody accident
     on the road this morning" [syn: {dreadfully}, {awfully},
     {horribly}]
   3: in a terrible manner; "she sings terribly" [syn: {terribly},
     {atrociously}, {awfully}, {abominably}, {abysmally},
     {rottenly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top