ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confused

K AH0 N F Y UW1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confused-, *confused*, confus, confuse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confused(adj) ที่สับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง, ยุ่ง, สับสน, งงงวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, folks, I know you're a bit confused wondering what you're doing out in the middle of the prairie in the middle of the night.พวกคุณคงงงๆ อยากรู้ว่า เรามาทำอะไรกลางทุ่งดึกดื่นป่านนี้ Blazing Saddles (1974)
Sorry, you have me confused with someone else.ขอโทษ เธอจำผิดคนแล้วละ Airplane! (1980)
And this is Pete. No, I mean Paulie. I get confused myself.และนี่พีท, ไม่, พอลต่างหาก ฉันเริ่มสับสนตัวเอง Goodfellas (1990)
I don't want to get confused about what I'm doing here.ผมไม่อยากสับสนว่าทำหน้าที่อะไร The Bodyguard (1992)
I'm just a bit confused about this strudelhund thing.ฉันค่อนข้างสับสนเกี๋ยวกับโรคสตรูเดลฮัน Junior (1994)
You had sex and now you're confused Was it good at least?อย่างน้อยมันก็ดีสินะ ไปมีเซ็กซ์มาแล้วตอนนี้มาสารภาพ? Wild Reeds (1994)
No, no. Maybe you´re a little bit confused about the purpose of a robbery.แกเข้าใจคำว่าปล้นผิดไปหน่อยมั้ง Nothing to Lose (1997)
I have been so confused and distracted.ผมสับสนและขาดสมาธิมาก Seven Years in Tibet (1997)
But I just got hit by a car, and I'm a little confused right now.แต่ผมเพิ่งถูกรถชนและค่อนข้างจะสับสน Rushmore (1998)
Some people do, so I'm somewhat confused on that level.ซึ่งดูเหมือนหลายคนจะทำอยู่ ผมจึงสับสนในเรื่องนี้ Bicentennial Man (1999)
Well, right now my player is a little confused about who he is.ตอนนี้ผู้เล่นของผมสับสนเล็กน้อย The Legend of Bagger Vance (2000)
The kids were confused by it, and, uh, it'd sure take the strangeness away if I knew it was just Lionel and the Wolfington brothers messing around, that's all.เด็กๆสับสน ผมแน่ใจว่าความสับสนจะหายไป ถ้าเด็กรู้ว่าพวกลีโอเนลกับวูลฟ์ลิงตั้นเป็นคนทำ Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusedComputers are difficult, so I get confused.
confusedConfused by her careless mistake, she burst into tears.
confusedHe was confused by a sudden question.
confusedHe was so confused that his answer did not make any sense.
confusedHis explanation cleared up the first problem, but I was still confused about the second.
confusedHis letter was so confused that I could hardly make any sense of it at all.
confusedI am confused.
confusedI am often confused with brother.
confusedI explained it to him, only to make him confused.
confusedI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
confusedI'm really confused.
confusedI was confused with her expression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝือ(adv) confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ
พัลวัน(adv) disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai Definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ฟะฟั่น(adj) disordered, See also: confused, Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง, Thai Definition: ที่สับสนยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่
ฟั่นเฝือ(adj) confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
นุงถุง(adv) confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง(adv) confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด
ชุลมุน(adv) chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน
จะละหวั่น(adv) chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น
นัวเนีย(adv) confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai Definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง
อลวน(adj) confused, See also: chaotic, tumultuous, disordered, Syn. ยุ่งเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุ่น, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอลวนใบนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
หัวหมุน[hūamun] (adj) EN: confused
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
ไขว้เขว[khwaikhwē] (v) EN: be confused ; misunderstand
ก่งก๊ง[kong-kong] (adj) EN: stunned ; dazed ; confused
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[loethoe] (adj) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFUSED K AH0 N F Y UW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confused (v) kˈənfjˈuːzd (k @1 n f y uu1 z d)
confusedly (a) kˈənfjˈuːzɪdliː (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑 #2,805 [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, / ] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out #3,507 [Add to Longdo]
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ,   /  ] confused; flustered #19,000 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] confused; fluffy; luxuriant growth #23,223 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, / ] confused; numerous #29,232 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] confused; troubled #33,804 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ,     /    ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze #35,399 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ,    ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze #35,399 [Add to Longdo]
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ,     /    ] confused and disoriented #37,835 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] confused; turbid #55,050 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verworren; verwirrt; konfus; wirr { adj } | verworrener; verwirrter; konfuser; wirrer | am verworrensten; am verwirrtesten; am konfusesten; am wirrstenconfused | more confused | most confused [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n, n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection #15,657 [Add to Longdo]
うざっこい[uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごたつく[gotatsuku] (v5k, vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[tochiru] (v5r, vt) (1) to flub (one's lines); (v5r, vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[tocchiru] (v1, vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp, adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
まごまご[magomago] (adv, n, vs) (on-mim) confused; (P) [Add to Longdo]
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
ミヤコテングハギ[miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confuse \Con*fuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Confused}; p. pr. &
   vb. n. {Confusing}.]
   1. To mix or blend so that things can not be distinguished;
    to jumble together; to confound; to render indistinct or
    obscure; as, to confuse accounts; to confuse one's vision.
    [1913 Webster]
 
       A universal hubbub wild
       Of stunning sounds and voices all confused.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To perplex; to disconcert; to abash; to cause to lose
    self-possession.
    [1913 Webster]
 
       Nor thou with shadowed hint confuse
       A life that leads melodious days.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Confused and sadly she at length replied. --Pope.
 
   Syn: To abash; disorder; disarrange; disconcert; confound;
     obscure; distract. See {Abash}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 confused \confused\ adj.
   1. same as {confounded}; as, bewildered and confused.
 
   Syn: at sea, befuddled, bemused, bewildered, confounded,
     mazed, mixed-up.
     [WordNet 1.5]
 
   2. lacking orderly continuity.
 
   Syn: disconnected, disjointed, disordered, disorganized,
     desultory, garbled, illogical, rambling, scattered,
     unconnected.
     [WordNet 1.5]
 
   3. thrown into disorder; as, His workbench held a confused
    assortment of spare engine parts..
 
   Syn: disordered, in disarray, upset.
     [WordNet 1.5]
 
   4. having lost one's bearings physically or mentally.
 
   Syn: disoriented, lost.
     [WordNet 1.5]
 
   5. not marked by fine distinctions. {discriminate}
 
   Syn: indiscriminate.
     [WordNet 1.5]
 
   6. causing bafflement and confusion.
 
   Syn: bewildering, confusing.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confused
   adj 1: perplexed by many conflicting situations or statements;
       filled with bewilderment; "obviously bemused by his
       questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
       confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
       lost on the first day of school" [syn: {baffled},
       {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
       {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]
   2: lacking orderly continuity; "a confused set of instructions";
     "a confused dream about the end of the world"; "disconnected
     fragments of a story"; "scattered thoughts" [syn: {confused},
     {disconnected}, {disjointed}, {disordered}, {garbled},
     {illogical}, {scattered}, {unconnected}]
   3: having lost your bearings; confused as to time or place or
     personal identity; "I frequently find myself disoriented when
     I come up out of the subway"; "the anesthetic left her
     completely disoriented" [syn: {confused}, {disoriented},
     {lost}]
   4: thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing
     in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk";
     "the small disordered room"; "with everything so upset" [syn:
     {broken}, {confused}, {disordered}, {upset}]
   5: mentally confused; unable to think with clarity or act
     intelligently; "the flood of questions left her bewildered
     and confused" [ant: {clear-thinking}, {clearheaded}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top