ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in disorder

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in disorder-, *in disorder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he surely inhaled smoke at the fire, so his memory circuit must be in disorder.เขาคงจะสูดเขม่าละอองจากไฟ เพราะอย่างนั้นความทรงจำวงจรไฟฟ้าของเขาถึงสับสน Absolute Boyfriend (2008)
It's a medical doctor that specializes in disorders of the mind.และฉันคือจิตแพทย์ อืม... Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in disorderHis room was in disorder.
in disorderThe enemy fled in disorder from the battlefield.
in disorderThe room was in disorder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เป็นระเบียบ(adv) in disorder, See also: in a mess, in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย, Thai Definition: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
กระเจิง(adv) in disorder, See also: in all directions, here and there, Syn. กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai Definition: ไปอย่างไร้ทิศทาง
ระนาด(adj) lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด, Thai Definition: อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด
ระเนระนาด(adj) lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด, Example: รถพุ่งชนรั้วไม้ไผ่จนล้มระเนระนาด, Thai Definition: เกลื่อนกลาด (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ล้มทับกันอยู่เรี่ยรายมากมาย)
นัวเนีย(adv) confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai Definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
กระเจิง[krajoēng] (adv) EN: in disorder ; in all directions ; here and there
เลอะ[loe] (adv) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion  FR: en désordre
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre
พล่าน[phlān] (v) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly  FR: être obsédé ; être monomaniaque
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer
ยุ่ง[yung] (v) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion
ยุ่ง[yung] (x) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj  FR: en désordre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] in disorder #15,098 [Add to Longdo]
散乱[sàn luàn, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] in disorder; messy #29,068 [Add to Longdo]
错乱[cuò luàn, ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] in disorder; deranged (mentally) #33,663 [Add to Longdo]
零乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] in disorder; a complete mess #42,471 [Add to Longdo]
凌杂[líng zá, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ,   /  ] in disorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[gotatsuku] (v5k, vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r, vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P) [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s, vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s, vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top