ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยุ่งเหยิง

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยุ่งเหยิง-, *ยุ่งเหยิง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ่งเหยิง[V] be confused, See also: be chaotic, rush in a disorderly manner, Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยุ่งเหยิงว. ยุ่งกันใหญ่, วุ่นวายไม่มีระเบียบ, เช่น การจลาจลทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง.
ฟะฟั่นยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little kips all along the start line, barring them as is already haywire.ยกเว้นพวกเขาพวกเขาอยู่แล้ว ยุ่งเหยิง How I Won the War (1967)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น The Road Warrior (1981)
I was very disturbed by the game we just played.ผมรู้สึกยุ่งเหยิง เมื่อตอนเกมเพิ่งเริ่ม eXistenZ (1999)
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง Pola X (1999)
I knew it was rough for you guys--ฉันรู้ว่า พวกเธอกำลังยุ่งเหยิง-- The Story of Us (1999)
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง Bicentennial Man (1999)
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด... Millennium Actress (2001)
I will bring order after centuries of chaos.ข้าจะทําให้มันมีระเบียบ หลังยุ่งเหยิงมานานนับศตวรรษ The Scorpion King (2002)
- Satellite signals are scrambled.อะไรนะ สัญญานดาวเทียม พันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Rumours are circulating that your personal life and your home are in disarray.มีข่าวลือไปทั่วว่าชีวิตส่วนตัวคุณ และก็ที่บ้าน... ยุ่งเหยิงวุ่นวาย Bringing Down the House (2003)
I think you're making all this much more complicated than it needs to be.ฉันว่าคุณทำให้มันยุ่งเหยิงเกินความจำเป็นไปนะ Hope Springs (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   
ยุ่งเหยิง[X] (yungyoēng) FR: pêle-même ; chamboulé

English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaotic[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ, Syn. confused, disordered
foul[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน
go haywire[PHRV] ยุ่งวุ่นวาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยุ่งเหยิง, ผิดพลาดไปหมด
higgledy-piggledy[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, disorganized, messy, Ant. neat, ordered
in a mess[ADJ] เละเทะ, See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, messy, confused
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
mixed-up[ADJ] ซึ่งสับสนวุ่นวาย, See also: ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Syn. confused, muddled, mistaken, disoriented
muddy[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: คลุมเครือ, Syn. dull, Ant. clearly
obfuscate[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ยุ่งยาก, Syn. muddle, tangle, Ant. disentangle, unravel
pellmell[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: สับสนวุ่นวาย, โกลาหล, รีบๆ ร้อนๆ, Syn. hectic, bustling, feverish, Ant. calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย

German-Thai: Longdo Dictionary
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top