ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไขว่

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขว่-, *ไขว่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขว่[ADV] busily, See also: helter-skelter, back and forth, milling around, Syn. ขวักไขว่, พลุกพล่าน, Example: ผู้คนเดินกันไขว่ในห้างใหญ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นวันแรก, Thai definition: อย่างที่มีอาการเคลื่อนไหวไปมาอย่างสับสน
ไขว่คว้า[V] grab, See also: seize, clutch, Example: คนที่จมน้ำจะพยายามไขว่คว้าหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด, Thai definition: เอื้อมมือฉวยเอา, พยามจับหรือถือเอา
ไขว่ห้าง[V] cross one's legs, See also: sit with one's legs crossed, Example: เขาไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้โดยไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่นั่งตรงข้ามเลย, Thai definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขว่(ไขฺว่) ก. สาน, ทำให้ก่ายกัน, เช่น ไขว่ชะลอม, ไขว่สาแหรก.
ไขว่(ไขฺว่) ว. อาการที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างสับสน เช่น เดินไขว่ โบกมือไขว่.
ไขว่(ไขฺว่) น. ลักษณนามเรียกแผ่นกระดาษที่รองรับแผ่นทองคำเปลวสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ จำนวน ๒๐ แผ่น ว่า ๑ ไขว่.
ไขว้(ไขฺว้) ก. ขัด เช่น ไขว้เฉลว สานไขว้, สับกัน เช่น ส่งของไขว้ คือ เอาของคนหนึ่งไปส่งให้อีกคนหนึ่ง, ก่ายสับกัน เช่น ไขว้ขา
ไขว้กิริยาที่เตะตะกร้อโดยงอขาไปข้างหน้า และบิดเท้าไปทางด้านข้าง เรียกว่า ไขว้หน้า ถ้างอขาไปข้างหลังและบิดเท้าไปทางด้านข้าง เรียกว่า ไขว้หลัง
ไขว้เอาของไปจำนำ, ไขว้เขว ก็ว่า
ไขว้ยืมเงินของคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่ง.
ไขว่คว้าก. เอื้อมมือฉวยเอาอย่างสับสน, พยายามจับหรือถือเอา, คว้าไขว่ ก็ว่า.
ไขว่ห้างว. อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าที่ตั้งชันอยู่.
ไขว้เขว(-เขฺว) ก. สับสน เช่น เขาพูดมากทำให้ฉันไขว้เขว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If denied, t'will never return.""ถ้าไม่ไขว่คว้าไว้ มันก็จะไม่ย้อนกลับมาอีก" An American Tail (1986)
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต Field of Dreams (1989)
But if you're not enough without it, you'll never be enough with it.แต่ถ้านายไม่รู้จักพอ นายก็จะไขว่คว้าหามันอีก Cool Runnings (1993)
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่ Seven Years in Tibet (1997)
Catch a faIIing star and put it in your pocket...ไขว่คว้าหาดวงดาวที่ร่วงหล่น/ และเก็บเอามันใส่ไว้ในกระเป๋า... Never Been Kissed (1999)
I had my whole life ahead of me.ฉันไขว่คว้าสิ่งต่างๆมาตลอดชีวิต American Beauty (1999)
There is only power and those too weak to seek it.มีแต่เพียงอำนาจ ที่คนอ่อนแอสุดจะไขว่คว้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
And you're all I needคุณคือคนที่ฉันไขว่คว้า Love Actually (2003)
You only need the will and determination to seize the opportunity to win.ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการและโหยหา เพียงแต่เราต้องฉกฉวยและไขว่คว้ามันมาเป็นของเรา Kung Fu Hustle (2004)
Look, our forefathers died for the pursuit of happiness, okay?บรรพบุรุษของเราตายเพื่อไขว่คว้าหาความสุขนะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
This is desperation, Michael. You're grabbing at straws.เธอแค่สิ้นหวัง ไมเคิล เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เธอไขว่คว้า เธอแค่ไม่ยอมรับเท่านั้น Pilot (2005)
I'm afraid his contract had a 'no loose ends' clause.เขาขอสัญญาเงื่อนไขว่าต้องไม่มีจุดบอด Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
ไขว้ขา[v. exp.] (khwai khā) EN: cross one's legs   FR: croiser les jambes
ไขว้หลัง[v. exp.] (khwai lang) EN: cross one's arms   FR: croiser les bras
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
ไขว้แขน[v. exp.] (khwai khaēn) EN: cross one's arms   FR: croiser les bras

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-legged[ADJ] ไขว่ห้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top