ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวหมุน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวหมุน-, *หัวหมุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวหมุน[V] be busy, See also: spin, be bustling about, be confused, Syn. วุ่นวาย, ยุ่ง, Example: ผู้จัดการกำลังหัวหมุนอยู่กับงานชิ้นใหม่, Thai definition: มีธุระที่จะทำมากมายจนทำให้งงหรือสับสน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหมุนก. งง, สับสน, หัวหมุนเป็นลูกข่าง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bang heads with the wild gangหัวหมุนไปกับพวกแก็งค์ดุร้าย Labyrinth (1986)
- Bang heads! - Bang heads with the wild gangหัวหมุนไปกับแก็งค์ดุร้าย Labyrinth (1986)
This goddamn thing is turning us on our heads.สงครามนี่มันทำให้เราหัวหมุน Casualties of War (1989)
One's neck turns 360 degrees when dyingหัวหมุนรอบ 360 องศาเลย ตอนเราตายน่ะ Sweet Sex and Love (2003)
Man, my head's spinning...ให้ตายสิ ฉันหัวหมุนไปหมดแล้ว Romance of Their Own (2004)
Told you I didn't wanna go. You're the one who made me spin.บอกแล้ว ชั้นไม่อยากเล่นต่อ นายทำให้ชั้นหัวหมุน Zathura: A Space Adventure (2005)
I'm in the seventh circle of hell, you better show up.เร็ว ฉันหัวหมุนไปหมดหมดแล้ว เธอรีบๆ มาน่า Just Like Heaven (2005)
Fudge isn't in his right mind. He's been twisted and walked by fear.เขาหัวหมุนและเดินอยู่ภายใต้ความกลัว Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
The nicaraguan embassy is still giving me the runaround.สถานฑูตนิคารากัวยังทำผมหัวหมุน I Had a Dream (2008)
The nicaraguan embassy is still giving me the runaround.สถานฑูต นิคารากัว ยังทำผมหัวหมุน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I thought the plan was to let him twist in the wind for a while.ผมนึกว่า แผนการของเราต้องการให้เขาหัวหมุน ในวังวนสักอีกพักหนึ่ง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Your head will spin.คุณจะหัวหมุนเลยล่ะ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวหมุน[adj.] (hūamun) EN: confused   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see stars[IDM] หัวหมุนงงหลังจากหัวโดนกระแทก, See also: เห็นดาวหลังจากหัวโดนกระแทก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distraught(ดิสทรอท') adj. จิตว้าวุ่น,คุ้มคลั่ง,บ้า,หัวหมุน., Syn. upset,anxious

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ,ทำให้วิงเวียน,ทำให้สับสน,ทำให้หัวหมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top