ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อีนุงตุงนัง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีนุงตุงนัง-, *อีนุงตุงนัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีนุงตุงนัง[ADV] tangly, Syn. รุงรัง, Example: การสอบสวนของตำรวจมีข้อมูลยืนยันได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งยุ่งอีนุงตุงนังทุกวันนี้ มันเกิดจากคนแวดล้อมเขาทั้งนั้น, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
อีนุงตุงนัง[ADJ] tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีนุงตุงนังว. ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, so, uh, Drakopoolos tangled with Zeus back in the day, and the Men of Letters translated his journal.ได้, งั้น เอ่อ... ดราโกปูลอส อีนุงตุงนังกับซุส เมื่อนานมาแล้ว Remember the Titans (2013)
All these wires are still bunched up here. There's no organization to any of this.สายไฟยังอีนุงตุงนัง ไม่เป็นระเบียบ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top