ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จะละหวั่น

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จะละหวั่น-, *จะละหวั่น*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา จะละหวั่น มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *จะละหวั่น*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จะละหวั่น[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จะละหวั่นว. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น ก็ใช้.
จ้าละหวั่นว. ชุลมุน, วุ่นวาย, จะละหวั่น ก็ใช้.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top