ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไขว้เขว

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขว้เขว-, *ไขว้เขว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขว้เขว[V] be confused, See also: misunderstand, Syn. สับสน, งง, Example: ผู้อ่านอาจไขว้เขวกับคำหรือวลีที่ใช้เพราะมีความกำกวมมาก, Thai definition: เข้าใจสับสนเพราะเกิดความไม่แน่ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขว้เขว(-เขฺว) ก. สับสน เช่น เขาพูดมากทำให้ฉันไขว้เขว
ไขว้เขวเอาของไปจำนำ, ไขว้ ก็ว่า
ไขว้เขวยืมเงินโดยเอาของไปเป็นประกัน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never, never, never... throw chips at a driver.จำไว้ จำไว้ จำไว้ อย่ามาทำให้คนขับไขว้เขว In the Mouth of Madness (1994)
I'm keeping your licence.ไม่ไขว้เขว Fight Club (1999)
Well, I was distracted.ขอโทษที คือผมไขว้เขวไปหน่อย The Time Machine (2002)
Sorry you got it twisted, dog. I don't get a Iot of photo ops where I've been.เสียใจที่ไขว้เขว ฉันไปอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูป Bringing Down the House (2003)
So you have that history and we shouldn't be misled by it it's not as if these were the halcyon days when all corporations served the public trust but there's a lot to learn from that.เอาล่ะ ประวัติศาสตร์เป็นแบบนั้นก็จริง แต่เราไม่ควรเข้าใจไขว้เขว อย่าคิดว่าสมัยก่อนเป็นยุคทองอันแสนสุข The Corporation (2003)
I got distracted.ฉันโดนทำให้ไขว้เขว The Perfect Man (2005)
I was distracted by you.ฉันโดนทำให้ไขว้เขว โดยคุณ The Perfect Man (2005)
I think she's trying to take me in the wrong direction with this Fabia layout.หล่อนพยายามจะทำให้ฉันไขว้เขวกับงานโฆษณาของฟาเบีย Pilot (2006)
There are three misconceptions in particular that bedevil our thinking.มีแนวความคิดผิดๆ 3 ประการที่ทำให้ความคิดของเราไขว้เขว An Inconvenient Truth (2006)
I can't let it distract me from my mission --ผมจะปล่อยให้มันทำให้ผม ไขว้เขวไปจากภาระกิจไม่ได้ There's Something About Harry (2007)
Without these distractions, - Christian can fulfill his true destiny.ถ้าไม่มีสิ่งที่ทำให้ไขว้เขว,คริสเตียน สามารถเติมเต็มโชคชะตาของเขาได้ No Such Thing as Vampires (2007)
Well, who are you gonna believe?แล้วทำให้คุณไขว้เขว Alone (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paramnesian. ภาวะความจำไขว้เขว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top