Search result for

วุ่น

(68 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วุ่น-, *วุ่น*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
วื่นวือ (adj slang ) วุ่นวาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุ่น[V] be busy, See also: be confused, fuss over, be anxious, be worried, be hard at work, be on duty, Syn. ยุ่ง, Ant. ว่าง, Example: น้องกำลังวุ่นอยู่กับการจัดกระเป๋าเดินทางอยู่บนห้อง, Thai definition: อาการที่ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน
วุ่น[V] interfere, See also: interrupt, butt in, intervene, meddle, stick one's oar in, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, Example: เธออย่าเข้าไปวุ่นกับเรื่องนี้เลย ปล่อยให้เขาสองคนคิดกันเอง, Thai definition: เข้าไปยุ่ง, เข้าไปก้าวก่าย
วุ่นวายใจ[V] be serious, See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut, Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ, Ant. สบายใจ, Example: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก
วุ่นอยู่กับ[V] be busy with, See also: be fully occupied with, Example: อาจารย์วุ่นอยู่กับกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกปลายสัปดาห์, Thai definition: ต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในขณะเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วุ่นก. ยุ่ง, ก้าวก่าย, เช่น คุณไม่ควรไปวุ่นกับเรื่องของคนอื่นเขา, สับสน เช่น งานมากทำให้สมองวุ่นไปหมด, อาการที่ต้องทำอะไรหลาย ๆ อย่างในขณะเดียวกัน เช่น เขาต้องวุ่นอยู่กับงานสารพัดตลอดเวลา, ชุลมุน เช่น มีแขกมามากทำให้วุ่นกันไปทั้งบ้าน.
วุ้นน. ของกินชนิดหนึ่ง ทำจากสาหร่ายทะเลเป็นต้น เมื่อนำมาต้มแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจะแข็งตัว มีลักษณะค่อนข้างใสและนุ่ม ใช้ทำเป็นของหวานบางอย่าง เช่น วุ้นกะทิ วุ้นนํ้าเชื่อม, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เคี่ยวหนังหมูจนเปื่อยเป็นวุ้น.
วุ้นชาน. วุ้นนํ้าเชื่อม.
วุ้นตาวัวน. ชื่อวุ้นหวานชนิดหนึ่ง หยอดในถ้วยตะไล มีไส้ทำด้วยถั่วกวนปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง.
วุ่นวายก. เอาเป็นธุระมากเกินไป เช่น เขาชอบเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ไม่ต้องเตรียมอะไรมากหรอก อย่าวุ่นวายไปเลย
วุ่นวายไม่สงบ เช่น บ้านเมืองวุ่นวายเกิดจลาจลไปทุกหนทุกแห่ง.
วุ่นวายน. ความไม่สงบ เช่น เกิดวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมือง.
วุ่นเป็นจุลกฐิน(-จุนละกะถิน) ก. อาการที่ต้องทำงานอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อให้เสร็จทันเวลาอันจำกัด.
วุ้นเส้นน. แป้งถั่วเขียวทำเป็นเส้นเล็ก ๆ ยาวอย่างเส้นลวด เมื่อแช่นํ้าทำให้อ่อนคล้ายวุ้น ใช้ทำเป็นอาหาร เช่น แกงร้อน, เส้นแกงร้อน ก็เรียก.
ระส่ำระสายวุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ, เช่น บ้านเมืองระส่ำระสาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Rioting. Bloodshed.ความวุ่นวาย การนองเลือด The Ugly American (1963)
Have you been messing with me in my kip?วุ่นวายกับฉันในกีบของฉันใช่ไหม Help! (1965)
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย Blazing Saddles (1974)
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
Oh, hectic.โอ้ วุ่นวาย I Spit on Your Grave (1978)
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย Gandhi (1982)
"Nothing gave Buttercup as much pleasure as ordering Westley around."ไม่มีอะไรสร้างความพึงพอใจให้บัตเตอร์คัพได้มากกว่า การได้สั่งให้เวสต์ลีย์วิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่ The Princess Bride (1987)
The world is far too confusing a place to hate anybody.โลก... ...วุ่นวายเกินกว่า ที่จะเกลียดใครอีก Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
วุ่น[adj.] (wun) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting   FR: affairé
วุ้น[n.] (wun) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass   FR: gelée [f] ; gélatine [f]
วุ้นตา[n. exp.] (wun tā) EN: vitreous humour   FR: corps vitré [m]
วุ้นบิน[n.] (wunbin) EN: fly agari   FR: agaric [m]
วุ่นวาย[v.] (wunwāi) EN: fuss ; trouble   
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: restive   FR: troublé ; perturbé
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut   
วุ้นเส้น[n. exp.] (wunsen) EN: noodles made of green grams ; mung bean noodles ; vermicelli   FR: vermicelle de soja [m] ; vermicelle de mungo [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address oneself to[PHRV] ง่วนอยู่กับ, See also: วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
busily[ADV] ขวักไขว่, See also: วุ่น, ยุ่ง, มีงานมาก, ขวักไขว่, Syn. actively, Ant. inactively
be employed in[PHRV] ใช้เวลาอยู่กับ, See also: วุ่นอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ, Syn. engage in
be engaged in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
be in deep water over[IDM] ยุ่งยากกับ, See also: วุ่นวายอยู่กับ
bind up in[PHRV] ยุ่งอยู่กับ, See also: วุ่นวายกับ, Syn. tie up
bury under[PHRV] วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ
busy with[PHRV] วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ
hectic[ADJ] วุ่นวาย, Syn. bustling, frantic, frenetic, Ant. calm
hum[VT] วุ่นวาย, See also: ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
bedlam(เบด'เลิม) n. โรงพยาบาลคนบ้า,เสียงวุ่นวาย,เสียงสับสน
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bobberyn. ความวุ่นวาย ,ความโกลาหล,
busy(บิซ'ซี) adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มีงานมาก,มีธุระยุ่ง,ไม่ว่าง,ใช้อยู่ตลอดเวลา,ซับซ้อน vt. มีงานทำ,ทำให้ไม่ว่าง
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย
bobbery(n) ความโกลาหล,ความวุ่นวาย
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
bustle(vi,vt) วิ่งเต้น,กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,วุ่นวาย
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
busy(vt) ทำให้ยุ่ง,ทำให้ไม่ว่าง,ทำให้วุ่น
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก

German-Thai: Longdo Dictionary
Gesindel(n) |das, nur Sg.| พยาธิ, คนชั้นต่ำ, คนที่ก่อความวุ่นวาย เช่น Meiner Meinung gehörten die Demonstranten, höchstwahrscheinlich nur arbeitsscheues Gesindel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top