ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be d

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be d-, *be d*, be
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be down[PHRV] ลงมาข้างล่าง
be down[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
be down[PHRV] จดบันทึก, See also: เขียนบันทึก, จด, Syn. write down
be done in[PHRV] เหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)
be done up[PHRV] เหนื่อยมาก, Syn. tire out
be down as[PHRV] ได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง, Syn. put down as
be down on[PHRV] ตะคอกใส่, See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด, Syn. tell off
be down on[PHRV] หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
be down to[PHRV] เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย), See also: เหลือแค่
be done for[PHRV] จบแล้ว, See also: เสร็จ,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I died, nothing would be different.ถึงฉันจะตาย ก็ไม่มีอะไรต่างออกไป Emotions (2017)
No matter what needs to be done, there are pros who specialize in it.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหน ย่อมมีมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทั้งนั้น Choices (2017)
So, when will the novel that you're writing be done?นี่ นิยายเรื่องใหม่ที่เขียนอยู่ จะเสร็จเมื่อไหร่เหรอ Choices (2017)
I don't know what I would be doing if not for boxing.ถ้าไม่ชกมวย ผมก็ไม่รู้ว่าป่านนี้จะทำอะไรอยู่ CounterPunch (2017)
It's, "Can I be smarter?" And manning up when it needs to be done.คิดว่า "จะฉลาดกว่านี้ได้ไหม" แล้วยืดอกขึ้นมาทำสิ่งที่จำเป็น CounterPunch (2017)
I think she is restless with... with ideas that might be disturbing for her.ฉันว่าเธอคงกระวนกระวายกับ... กับความคิดที่อาจรบกวนจิตใจเธอ  ()
It was that or be declared bankrupt and lose everything.ไม่ทำตามนั้นก็ต้องโดนแจ้งล้มละลาย และสูญเสียทุกอย่าง The Secret of Sales (2017)
- and do what you've come to do. - I would be delighted.จากคนสวนมาเป็นซูเปอร์สตาร์คนขาย ที่ได้เข้าชิงรางวัล The Widow Maker (2017)
Don't be daft. Look around.อย่าพูดแบบนั้นสิ มองไปรอบ ๆ Close Encounters (2017)
We'd be delighted. Come in.เรายินดี เข้ามาสิ Salesmen Are Like Vampires (2017)
I thought Martin was going to be doing the interview.อย่างแรกเลย คือช่างตัดเสื้อดี ๆ Sexy Rollercoasters (2017)
Well... trust me you will not be disappointed. I better not be.ไม่ล่ะ งานเลี้ยงปลุกขวัญ ประจำสัปดาห์ของฉัน Sexy Rollercoasters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be dA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
be dA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
be dAll books may be divided into two classes.
be dAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
be dAnn must be dreaming a happy dream.
be dArticles bought here will be delivered free of charge.
be dBe a man ever so rich, he should be diligent.
be dBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
be dBut I'll never be defeated, never lose my way
be dBy the time you land at Narita, it will be dark.
be dChew your food well so it can be digested properly.
be dChildren are inclined to be disobedient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึงมี[V] be supposed to, See also: be due, Syn. ควรมี, Example: หัวหินมีทุกสิ่งทุกอย่างดั่งที่เมืองใหญ่ๆ พึงมี
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ขี้ฉ้อตอแหล[V] deceive, See also: be deceitful, wheedle, bluff, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: เธอขี้ฉ้อตอแหลเอาเงินเขาไปจนเขาเกือบหมดตัว, Thai definition: พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ขี้เมาหยำเป[V] be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
คาใจ[V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
โชกเลือด[V] be drenched in blood, See also: drip with blood, Example: ร่างของเหยื่อเคราะห์โชกเลือดแต่ยังมีลมหายใจอยู่, Thai definition: ต่อสู้หรือถูกกระทำจนบาดเจ็บสาหัส
ถูกต้อน[V] be cornered, See also: be driven, be herded, Syn. ไล่ต้อน, Example: ฝูงแกะกำลังถูกต้อนให้ขึ้นไปตามไหล่เขา, Thai definition: ถูกรุกไล่ให้ถอยไปเรื่อยๆ เพื่อให้จนมุม
แปลกแยก[V] be different, See also: differ from, be unlike, be dissimilar, Syn. แตกต่าง, Example: วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป, Thai definition: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน
แปลกหูแปลกตา[V] be different, See also: be strange, be new, be novel, Example: เขาไม่ได้มาที่นี่นานมันดูแปลกหูแปลกตาไปมาก, Thai definition: ี่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
รสเด็ด[V] be delicious, See also: be tasty, Syn. รสอร่อย, Example: ยำหมูยอจานนี้รสเด็ดจริงๆ, Thai definition: มีรสชาติอร่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāinā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed   FR: être déshonoré
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bài, ㄅㄞˋ, / ] be defeated; to defeat; loss, #2,998 [Add to Longdo]
失望[shī wàng, ㄕ ㄨㄤˋ, ] be disappointed; to lose hope; to despair, #3,117 [Add to Longdo]
注定[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
出于[chū yú, ㄔㄨ ㄩˊ, / ] be due to; stem from, #4,577 [Add to Longdo]
关切[guān qiè, ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄝˋ, / ] be deeply concerned; be troubled (by), #11,663 [Add to Longdo]
滞留[zhì liú, ㄓˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] be detained, #12,449 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] be dispersed; break down, #14,523 [Add to Longdo]
执意[zhí yì, ㄓˊ ㄧˋ, / ] be determined to; insist on, #18,432 [Add to Longdo]
眼花缭乱[yǎn huā liáo luàn, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] be dazzled, #18,712 [Add to Longdo]
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, ] be down with an illness; be laid up, #27,426 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
すまじき[, sumajiki] (adj-f) should not be done; must not be done [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top