ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be complicated

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be complicated-, *be complicated*, be complicat, be complicate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but I won't look into it it must be complicatedแต่ฉันก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ได้ มันต้องยุ่งยากขึ้นแน่ๆ Sapuri (2006)
It's gonna be complicated, to say the least.มันยากที่จะพูดให้เข้าใจ Remains of the J (2009)
It'll be complicated if we get caught.ถ้าพวกเราโดนจับได้ ต้องแย่แน่ๆ Episode #1.13 (2009)
If you want to hit this thing, it's gonna be complicated.ถ้านายต้องการโจมตี มันค่อนข้างซับซ้อน Avatar (2009)
They have to be complicated enough that we can hide from the projections.พวกเขาจะต้องมีความซับซ้อนพอที่จะทำให้เราสามารถซ่อนตัวจากการประมาณการ Inception (2010)
Civilians mustn't know magic exists. That would be complicated.จะให้คนรู้ไม่ได้ว่าเวทมนตร์มีจริง ไม่งั้นมันจะวุ่นกันไปใหญ่ The Sorcerer's Apprentice (2010)
Lily thought it would be complicated enough without me.ลิลลี่คิดว่าขนาดฉันไม่ไปก็ยุ่งเหยิงพอแล้ว The Kids Stay in the Picture (2011)
Fathers can be complicated.ผมควรจะบอกตำรวจ เรื่องที่ผมสงสัยในตัวโดคส์ The Dark... Whatever (2012)
You have to be smart to be complicated.เราต้องฉลาดก่อนถึงจะซับซ้อนได้ August: Osage County (2013)
Referrals can be complicated.การแนะนำอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก Fromage (2013)
Now with Malcolm and Maggie in the picture, everything's gonna be complicated.เมื่อมีมัลคอมกับแม็กกี้เข้ามา ทุกอย่างเริ่มจะยุ่งเหยิง Hot Water (2013)
Could be complicated.มันอาจจะยุ่งยาก Turn of the Shoe (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากเย็น[V] be very difficult, See also: be complicated, be very hard, Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ, Ant. ง่ายดาย, Example: ในปัจจุบัน การตรวจภูมิประเทศเป็นเรื่องไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย, Thai definition: ยากมาก
ยอกย้อน[V] be complicated, See also: be complex, be involved, be confused, Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก, Ant. ตรงไปตรงมา, Example: เรื่องราวของเขาค่อนข้างจะยอกย้อนอยู่สักหน่อย
ยุ่งยาก[V] be complicated, See also: be complex, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: การเปลี่ยนแปลงการทำงานของหุ่นยนต์ค่อนข้างจำกัดและยุ่งยาก, Thai definition: สลับซับซ้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากเย็น[v.] (yākyen) EN: be very difficult ; be complicated ; be very hard   FR: être ardu ; être laborieux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并发[bìng fā, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ, / ] be complicated by; erupt simultaneously, #13,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top