ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be down on

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be down on-, *be down on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be down on[PHRV] ตะคอกใส่, See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด, Syn. tell off
be down on[PHRV] หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
be down on one's luck[IDM] เป็นช่วงเวลาแห่งโชคร้าย, Syn. be in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Your skill. Look, I gotta be down on the sidelines during the game.ผมต้องตรวจรอบสนามระหว่างการแข่ง Unbreakable (2000)
It looks like he was just packing it up anyway. He's got to be... He's got to be down one of this ways.เขาต้องอยู่แถวนี้สักแห่ง Grave Encounters (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck   FR: la chance a tourné
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top