ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be down-, *be down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be down(phrv) ลงมาข้างล่าง
be down(phrv) ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
be down(phrv) จดบันทึก, See also: เขียนบันทึก, จด, Syn. write down
be down as(phrv) ได้รับการบันทึกว่าเป็นหรือทำบางสิ่ง, Syn. put down as
be down on(phrv) ตะคอกใส่, See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด, Syn. tell off
be down on(phrv) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว, See also: จับผิดได้เร็ว
be down to(phrv) เหลือไว้เพียง (เงินหรือสิ่งอื่นเล็กน้อย), See also: เหลือแค่
be down for(phrv) เข้ามาเป็นอันดับที่ (การแข่งขัน), See also: มีชื่อเข้ามา, ติดอันดับ, Syn. enter for
be down with(phrv) ป่วยเป็นโรค, See also: ป่วยด้วย, ป่วย, Syn. come down with, go down with
be down in the dumps(idm) ไม่สุขสบาย, See also: ไม่มีความสุข

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm balancing on shit and I can be down there again.ผมหาจุดยืนอะไรไม่ได้เลย ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้น Dirty Dancing (1987)
So my brother would be down in the library studying and I would be upstairs in the atticพี่ผมอ่านหนังสือในห้องสมุด... ...ส่วนผมจะอยู่ในห้องเพดาน... Punchline (1988)
Go make yourself a drink, and I'll be down in two shakes of a lamb's tail.ไปทำให้ตัวเองเครื่องดื่มและฉันจะปรับลดลงในสองสั่นหางของลูกแกะ Pulp Fiction (1994)
We will be down as soon as we can. Let Kitty go down, she is forwarder.พวกเราจะลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ให้คิตตี้ลงไปก่อน หล่อนเสร็จแล้วนี่ Episode #1.6 (1995)
Agador said she'd be down in five.Agador บอกว่าเธอต้องการจะลงในห้า The Birdcage (1996)
You shouldn't be down here. It could be dangerous!อันตรายนะจะบอกให้ Titanic (1997)
- Your skill. Look, I gotta be down on the sidelines during the game.ผมต้องตรวจรอบสนามระหว่างการแข่ง Unbreakable (2000)
And I'll be down right away, all right? As quick as I can.เดี๋ยวผมลงไปครับ ตกลงมั๊ย เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ Hotel Rwanda (2004)
He'll be down soon.เขาจะลงมาข้างล่างเร็วๆนี้ Mr. Monk and the Blackout (2004)
- She'll be down in a minute.- เดี๋ยวเขาลงมาจ้ะ Goal! The Dream Begins (2005)
I'll be down with it, Coach! Come on, guys, let's go!ได้เลยโค้ช เร็วเข้าทุกคน ไปเถอะ Gridiron Gang (2006)
I don't think your Pops will be down for that.พ่อคุณคงไม่ยอม Map 1213 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว(v) be down, See also: weaken, Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน), Ant. แข็งตัว, Example: ก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนตัวลงทำสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กว่า 57 บาทต่อดอลลาร์, Thai Definition: มีค่าลดลง
เหนื่อยใจ(v) be downhearted, See also: be depressed, be disheartened, be despondent, be downcast, be discouraged, be dispirited, Syn. อ่อนใจ, ท้อแท้, Example: ผมเหนื่อยใจจนไม่อยากที่จะพยายามอีกครั้งหนึ่ง
ลดขั้น(v) demote, See also: be downgraded
ใจแป้ว(v) be downcast, See also: feel dishearten, lose heart, be despondent, be frightened, Syn. ใจฝ่อ, เสียขวัญ, Example: เราใจแป้วหมดเลยเมื่อเห็นเธอร้องไห้มากขนาดนั้น
ปรอย(v) be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai Definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
ห่อเหี่ยว(v) feel dejected, See also: be downcast, be dispirited, Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ, Example: ฉันรู้สึกห่อเหี่ยวอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรู้เรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะตาตก[chatā tok] (x) EN: be down on one's luck  FR: la chance a tourné
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนอกอ่อนใจ[øn-ok ønjai] (v) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted
อ่อนตัว[øntūa] (v) EN: be down ; weaken
เศร้าใจ[saojai] (v) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager
ตก[tok] (v) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病倒[bìng dǎo, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄠˇ, ] be down with an illness; be laid up #27,426 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が滅入る;気がめいる[きがめいる, kigameiru] (exp, v5r) (See 滅入る) to feel depressed; to be down [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r, vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r, vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P) [Add to Longdo]
尾羽打ち枯らす;尾羽うち枯らす[おはうちからす, ohauchikarasu] (exp, v5s) to be in a miserable state; to be down and out [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top