ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be difficult

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be difficult-, *be difficult*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
-That shouldn't be difficult. -Zira.หายากเเน่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
It would be difficult.มันคงเป็นเรื่องยาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้ The Lawnmower Man (1992)
That'll be difficult, Mrs Peirce.นั่นจะเป็นเรื่องยาก, นาง Peirce In the Name of the Father (1993)
And I know it can be difficult but maybe you should back into it from somewhere else.และฉันรู้ว่ามันยาก แต่เธอน่าจะกลับไปเริ่มต้นหาทางใหม่ A Walk to Remember (2002)
I only ask because I was divorced, and I know it can be difficult.ผมถามเพราะผมก็หย่าร้างและฉันรู้ว่ามันอาจเป็นเรื่องยาก Showtime (2002)
Mind you, it would be difficult.บอกให้ มันยากมากแน่ ๆ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, I imagine having a daughter who comes home with a different man every night must be difficult for a mother.ฉันมาลองนึกดู ถ้ามีลูกสาวที่หิ้วผู้ชายกลับบ้าน ไม่ซ้ำหน้าทุกคืนแบบนี้ คนเป็นแม่คงลำบาก Swimming Pool (2003)
They set this thing up to be difficult, OK? We can't listen to music, we can't watch movies, we're never supposed to be alone.เค้าให้เราทำสิ่งที่ยากมากๆ ห้ามฟังเพลง ห้ามดูหนัง Latter Days (2003)
It'll be difficult parting from them.การลาจากพวกท่านน่ะ มันจะต้องยากกว่านี้แน่ Full House (2004)
Unfortunately, it be difficult for me to get it myself, so you perhaps could ask the people who are listening to that walkie that he can get it for me.ผมว่า,บางทีคุณอาจบอกพวกเค้าให้ ฟังเสียงจากเครื่องรับส่งวิทยุ นั้นไม่สำคัญสำหรับฉัน Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be difficultFinding an apartment can be difficult.
be difficultHe is thought to be difficult to deal with.
be difficultI my opinion, it would be difficult to solve this problem.
be difficultIt seems to be difficult for her to get along with her friends in the new school.
be difficultIt will be difficult for him to get up so early.
be difficultIt will be difficult for him to speak in public.
be difficultIt would be difficult to improve the device when there is no effective catalyst.
be difficultOnce you've got into a bad habit, it can be difficult to get out of (it).
be difficultOur task has been easy so far, but it will be difficult from now on.
be difficultSince he is old, this task must be difficult for him.
be difficultThat would be difficult.
be difficultThe books which are on that list will be difficult to find in Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
เข้าใจยาก[V] be hard to understand, See also: be difficult to understand, Ant. เข้าใจง่าย, Example: คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม, Thai definition: รับรู้ได้ลำบาก
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ยากเข็ญ[V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ[V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice   
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish   FR: faire des façons

Japanese-English: EDICT Dictionary
分かり兼ねる;分かりかねる[わかりかねる, wakarikaneru] (v1) (See 分かり辛い) to be difficult to ascertain; to be difficult to understand [Add to Longdo]
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top