ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -繚-, *繚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[繚, liáo, ㄌㄧㄠˊ] confused; to bind; to wind around
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  尞 (liào ㄌㄧㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 8,616

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼花缭乱[yǎn huā liáo luàn, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] be dazzled, #18,712 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, / ] lines for a sail; wind round, #39,830 [Add to Longdo]
尉缭子[Wèi Liáo zi, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] Wei Liao-zi, pre-Han dynasty book of military strategy, politics and economics, possibly written by Wei Liao 尉|尉缭, probably during Warring States [Add to Longdo]
烟花缭乱[yān huā liáo luàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] (set phrase) dazzling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょうらん, ryouran] (adj-na,n) profusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was intercepted after it ran 2 road blocks[CN] 喳徹鼠假 Lady Cop & Papa Crook (2008)
Lois, this is Carmela, my wife.[CN] 眢佪ㄛ涴岆扂橾ち縐蹲嶺 Whoever Did This (2002)
All these random guys can just look at you half-naked.[CN] 涴虳樅褫眕艘善斕圉邃 Elsewhere (2009)
Stench in rooms, smoke in heads![CN] 屋中散發著惡臭 頭頂煙霧繞! Wesele (1973)
This shoe's no good for walking.[CN] 涴邧衧祥巠磁蚚懂軗 Gips (2000)
He leadeth me in paths of righteousness...[CN] 痘竘絳扂軗砱 The Cost of Living (2006)
But I[CN] 作為一種對於 「我們所創造的眼花亂的言論」 的回應 But I Examined Life (2008)
Seriously. We met on the Internet.[CN] 扂佽淩腔ㄛ扂蠅婓厙妎腔 Elsewhere (2009)
On the drive in, I saw this fire tower.[CN] 羲陬懂腔奻 扂獗善跺刓鳶猓咡坢 The Evil Woods (2007)
Ah, such a dazzling contrast of fluffy, snow-white hair and dark eye lashes![CN] 如此讓人眼花亂的對比 雪白的頭髮 黑黑的眼睛! Passions (1994)
My cyber-boyfriend.[CN] 扂腔厙鹹衭 Elsewhere (2009)
As soon as he crossed my path, boom.[CN] 珨筒坻結蛂扂腔 Short Cuts (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top