Search result for

be drunk

(24 entries)
(0.352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be drunk-, *be drunk*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the liquid from both goblets must be drunk, but each of you may only drink from a single goblet.ต้องดื่มของเหลวในถ้วยให้หมด แต่พวกเจ้าจะเลือกดื่มได้เพียงหนึ่งถ้วย The Labyrinth of Gedref (2008)
Then all the liquid can be drunk, and from a single goblet.จากนั้นของเหลวทั้งหมดก็สามารถดื่มได้ และจากถ้วยใบเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
Pretending to be drunk and vomiting to use the guy in a state of confusion.แกล้งทำเป็นเมาอ๊วก แล้วหลอกใช้ผู้ชายที่มาติดกับ My Sassy Girl (2008)
So he could be drunk or high on some kind of drug.เขาอาจจะเมาเหล้า หรืออาจะจะเมายาเสพติดก็ได้ครับ. Cyborg Girl (2008)
Well, you don't gotta be drunk to bang my brains out, do ya?เธอคงไม่ต้องเมาเพื่อที่จะทำให้ฉันเป็นบ้าได้หรอกนะ Nothing But the Blood (2009)
I must be drunk already, telling you this sob story again.สงสัยจะเมาแล้ว พล่ามแต่เรื่องพวกนี้ให้เธอฟังอยู่ได้ Watchmen (2009)
It has to be drunk.ต้องดื่มมัน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
All of it has to be drunk.ต้องดื่มน้ำทั้งหมดนี่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
I get to act crazy and be drunk 'cause I raised you your whole life.ผมไม่อยากขายเพื่อนร่วมวงเลยนะ... . [ท๊อปไม่ได้พูดอะไรเลย มันเป็นการใส่ร้าย] Our Family Wedding (2010)
You just have to be drunk and look hot.เธอจะต้องเมา และเร่าร้อน No Strings Attached (2011)
Oh, shit. I may not be drunk enough for this.เวรกรรม สงสัยจะเมาไม่พอเสียแล้ว Fright Night (2011)
"in addition to being arrayed in purple and scarlet, will be drunk with the blood of the saints."นอกจากการแต่งกาย ด้วยชุดสีม่วงและแดงแล้ว... ยังเมามายไปกับการดื่มเลือด ของเหล่านักบุญอีกด้วย" Nebraska (2011)
Monster you got to be drunk to see.สัตว์ประหลาดที่ต้องเมาก่อน จึงจะมองเห็น Party On, Garth (2012)
I guess that would explain why you got to be drunk to see it.งั้นก็อธิบายได้ว่า ทำไมต้องเมาจึงจะเห็นมัน Party On, Garth (2012)
- He must be drunk. I got it. I got it.ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Honor Thy Father (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมาหัวราน้ำ [V] be very drunk, See also: be drunk as a skunk, be dead drunk, Syn. เมาแประ, เมามาย, เมาสะเงาะสะแงะ, เมาหยำเป, เมาแอ๋, เมาแอ่น, แก่ดีกรี, Example: ภรรยาของบ้านนี้เป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีนั้น วันๆ ได้แต่เมาหัวราน้ำ, Thai definition: เมามาก
หลงอำนาจ    [V] be drunk with power, See also: be obsessed with power, Syn. บ้าอำนาจ, เมาอำนาจ, Example: คนเราเมื่อมีอำนาจขึ้นมา ก็จะเริ่มหลงในอำนาจ จนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด, Thai definition: มัวเมา หรือเคลิบเคลิ้มในอำนาจที่มี
เมา [V] be drunk, See also: be intoxicated with drinks, be tipsy, be plastered, be drunken, be legless, be inebriated, Syn. มึนเมา, Example: ผมเมาจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้, Thai definition: มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา
มัตตะ    [V] be drunk, See also: get drunk, Syn. เมา, มึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตตะ    [V] be drunk, See also: get drunk, Syn. เมา, มึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เมาอำนาจ [V] be dictatorial, See also: be drunk with power, Syn. บ้าอำนาจ, หลงอำนาจ, Example: ขณะที่ผู้นำกำลังเมาอำนาจของตนแต่ประชาชนกำลังเดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมา [v.] (mao = māo) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated   FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
罰杯[ばっぱい, bappai] (n) alcohol which must be drunk as a penalty [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top