ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assembly

AH0 S EH1 M B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assembly-, *assembly*, assemb
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly[เจน-นะรัล อะเซมบลิ] (phrase) การประชุมสามัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly(n) กลุ่มคน, See also: คนที่รวมตัวกัน
assembly(n) การประกอบ, See also: การทำ, การสร้าง, Syn. construction, piecing together
assembly(n) การรวมกลุ่ม, See also: การชุมนุม, การประชุม, Syn. assemblage, meeting, association
assembly(n) ชิ้นส่วน, See also: ส่วนประกอบ
assembly(n) สัญญาณรวมพล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน, การชุมนุม, การมั่วสุม, ที่ประชุมสภา, สมัชชา, สัญญาณรวมพล, การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) , เข้าสู่บริเวณหนึ่ง, ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting, Ant. dispersal, separation
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ, สภานิติบัญญัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
assembly(n) การชุมนุม, การประชุม, ที่ประชุม, สมัชชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assembly๑. สภา๒. สมัชชา๓. การชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblyชุดชิ้ส่วน, ชุดรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembly๑. สภา, สมัชชา (ก. ปกครอง)๒. การชุมนุม (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembly governmentการปกครองโดยสภานิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assembly languageภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assembly languageภาษาแอสเซมบลี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Assembly of the People's Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Assembly of the United Nations, Generalสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assembly programโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assembly, constituentสภาร่างรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรม, Example: แต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Assembly, Right ofเสรีภาพในการชุมนุม [TU Subject Heading]
Assembly-line balancingการสมดุลย์ในสายการผลิต [TU Subject Heading]
Assembly-line methodsวิธีการสายการผลิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร eXistenZ (1999)
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร eXistenZ (1999)
My assembly bay.แบบชุมนุม eXistenZ (1999)
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี Sex Is Zero (2002)
What, do you come off an assembly line or something?อะไรนะ นายมาจากสายพานผลิต หรืออะไรบางสิ่ง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน The Corporation (2003)
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies, แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ Becoming Jane (2007)
It seems his body is in their assembly hall.ศพเขาถูกตั้งอยู่ที่ห้องโถง Departures (2008)
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
Why, then, should this assembly accept the counsel of someone who admittedly believes in absolutely nothing?แด่พระเจ้า! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assemblyJapan stood with the United States at the U. N. Assembly.
assemblyOn account of bad weather, we were forced to call off the assembly.
assemblyThe assembly consisted of people concerned about human rights.
assemblyThe assembly voted to protest against any nuclear armament.
assemblyThere were a great many people present at the assembly.
assemblyThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดนัดพบ(n) assembly point, See also: meeting point
สมัชชา(n) assembly, Syn. คณะบุคคล, คณะผู้แทน
สมัชชา(n) assembly, Example: สมัชชาคนจนถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาม็อบขณะนี้, Thai Definition: การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ, Notes: (บาลี)
ผู้แทนราษฎร(n) representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
สภา(n) council, See also: assembly, board, house, chamber, parliament, congress, forum, Syn. ที่ประชุม, Example: ผู้แทนราษฎรคนใดจะเข้ารับหน้าที่ในฝ่ายบริหาร ต้องลาออกจากสมาชิกภาพในสภาเสียก่อน โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม, Count Unit: สภา, Thai Definition: องค์การหรือสถานที่ประชุม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สภาผู้แทนราษฎร(n) House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, House of Parliaments, Lower House, Example: คณะกรรมการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการตุลาการ ฝ่ายละ 2 คน, Thai Definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
สันนิบาต(n) assembly, See also: league, congress, meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: ประเทศต่างๆ งดออกคะแนนเสียงในที่ประชุมสันนิบาตชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อญัตติที่ตั้งขึ้น
สภาผู้แทนราษฎร(n) House of Representatives, See also: Assembly of the People's Representatives, Example: กฎหมายการเงินการคลังของรัฐจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร, Thai Definition: รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ชุมพล(n) assembly, See also: meeting, Syn. ประชุม, รวมพล, Example: ชุมพลชาวเลที่อยู่ในเกาะทางภาคใต้ของประเทศไม่อาจแข่งขันเอาชนะอิทธิพลได้
ที่รวม(n) center, See also: assembly, gathering, Syn. ศูนย์รวม, แหล่งชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: assembly ; meeting ; party ; club  FR: assemblée [ f ]
ห้องประชุม[hǿng prachum] (n, exp) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room  FR: salle de réunion [ f ] ; salle de conférence [ f ] ; auditoire [ m ] (Belg., Sui.)
จุดนัดพบ[jut natphop] (n, exp) EN: assembly point ; meeting point  FR: point de rencontre [ m ]
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [ m ] ; membre d'un comité directeur [ m ] ; membre d'un comité/conseil [ m ] ; directeur de société [ m ] ; directrice de société [ f ]
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การจับกลุ่ม[kān japklum] (n) EN: gathering ; assembly
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การประกอบชิ้นส่วน[kān prakøp chin suan] (n, exp) EN: assembly  FR: assemblage [ m ]
ผู้แทนราษฎร[phūthaēn rātsadøn] (n) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative  FR: député [ m ]
สายประกอบ[sāi prakøp] (n, exp) EN: assembly line  FR: ligne d'assemblage [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSEMBLY AH0 S EH1 M B L IY0
ASSEMBLY'S AH0 S EH1 M B L IY0 Z
ASSEMBLYMAN AH0 S EH1 M B L IY0 M AE2 N
ASSEMBLYMAN AH0 S EH1 M B L IY0 M AH0 N
ASSEMBLYMEN AH0 S EH1 M B L IY0 M IH0 N
ASSEMBLYWOMAN AH0 S EH1 M B L IY0 W UH2 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assembly (n) ˈəsˈɛmbliː (@1 s e1 m b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] assembly line; production line, #6,815 [Add to Longdo]
礼堂[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, / ] assembly hall; auditorium, #19,524 [Add to Longdo]
装配线[zhuāng pèi xiàn, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] assembly line; production line, #78,750 [Add to Longdo]
汇编语言[huì biān yǔ yán, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] assembly language, #92,705 [Add to Longdo]
装配员[zhuāng pèi yuán, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] assembly worker, #746,387 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assemblerbefehl { m } [ comp. ]assembly instruction [Add to Longdo]
Aula { f }assembly hall [Add to Longdo]
Bandabgleich { m }assembly line balancing [Add to Longdo]
Bereitstellungsraum { m }assembly area [Add to Longdo]
Fertigungsmethode { f }assembly method [Add to Longdo]
Fließband { n } | Fließbänder { pl }assembly line | assembly lines [Add to Longdo]
Fließbandarbeit { f } | Fließbandarbeiten { pl }assembly line work | assembly line works [Add to Longdo]
Fließbandarbeiter { m }assembly line worker [Add to Longdo]
Fließbandfertigung { f }assembly belt production [Add to Longdo]
Fließbandstation { f }assembly station [Add to Longdo]
Kupplungszusammenbau { m } [ techn. ]assembly of coupling [Add to Longdo]
Materialanforderungsschein { m }assembly order [Add to Longdo]
Montagevorrichtung { f } [ techn. ]assembly jig [Add to Longdo]
Montage { f }; Zusammensetzen { n }; Zusammenbau { m } | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Montageabteilung { f }assembly department [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] (n) { comp } assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ;アセンブリー[asenburi ; asenburi-] (n) { comp } assembly [Add to Longdo]
アセンブリー言語[アセンブリーげんご, asenburi-gengo] (n) assembly language [Add to Longdo]
アセンブリー言葉[アセンブリーことば, asenburi-kotoba] (n) assembly language [Add to Longdo]
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry [Add to Longdo]
アセンブリキャッシュ[asenburikyasshu] (n) { comp } assembly cache [Add to Longdo]
アセンブリマニフェスト[asenburimanifesuto] (n) { comp } assembly manifest [Add to Longdo]
アセンブリライン;アッセンブリーライン[asenburirain ; assenburi-rain] (n) (See 組み立てライン) assembly line [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] (n) { comp } assembly language [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] (n) { comp } assembly time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.) [Add to Longdo]
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs) [Add to Longdo]
再組立[さいくみたて, saikumitate] reassembly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assembly \As*sem"bly\, n.; pl. {Assemblies}. [F. assembl['e]e,
   fr. assembler. See {Assemble}.]
   1. A company of persons collected together in one place, and
    usually for some common purpose, esp. for deliberation and
    legislation, for worship, or for social entertainment.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of inanimate objects. [Obs.] --Howell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) A beat of the drum or sound of the bugle as a
    signal to troops to assemble.
    [1913 Webster]
 
   Note: In some of the United States, the legislature, or the
      popular branch of it, is called the Assembly, or the
      General Assembly. In the Presbyterian Church, the
      General Assembly is the highest ecclesiastical
      tribunal, composed of ministers and ruling elders
      delegated from each presbytery; as, the General
      Assembly of the Presbyterian Church in the United
      States, or of Scotland.
      [1913 Webster]
 
   {Assembly room}, a room in which persons assemble, especially
    for dancing.
 
   {Unlawful assembly} (Law), a meeting of three or more persons
    on a common plan, in such a way as to cause a reasonable
    apprehension that they will disturb the peace
    tumultuously.
 
   {Westminster Assembly}, a convocation, consisting chiefly of
    divines, which, by act of Parliament, assembled July 1,
    1643, and remained in session some years. It framed the
    "Confession of Faith," the "Larger Catechism," and the
    "Shorter Catechism," which are still received as authority
    by Presbyterians, and are substantially accepted by
    Congregationalists.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Assemblage}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assembly
   n 1: a group of machine parts that fit together to form a self-
      contained unit
   2: the act of constructing something (as a piece of machinery)
     [syn: {fabrication}, {assembly}] [ant: {disassembly},
     {dismantlement}, {dismantling}]
   3: a public facility to meet for open discussion [syn: {forum},
     {assembly}, {meeting place}]
   4: a group of persons who are gathered together for a common
     purpose
   5: a unit consisting of components that have been fitted
     together
   6: the social act of assembling; "they demanded the right of
     assembly" [syn: {assembly}, {assemblage}, {gathering}] [ant:
     {disassembly}, {dismantlement}, {dismantling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top