หรือคุณหมายถึง congreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congress

K AA1 NG G R AH0 S   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congress-, *congress*, congres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congress[N] การพบปะกัน, Syn. meeting, joining
congress[N] การมีเพศสัมพันธ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
library of congressn. ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Congressรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressการประชุมใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressการประชุมใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress of America; Congress of the United Statesรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress of the United States; Congress of Americaรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress, Act ofรัฐบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Congress, contempt of; contempt of Congressการละเมิดอำนาจรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Viennaเป็นการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญในยุโรป ได้จัดให้มีขึ้นหลังจากเสร็จสงครามนโปเลียน (กันยายน ค.ศ. 1814 ? มิถุนายน ค.ศ. 1815) ประเทศที่ร่วมการประชุมมี ออสเตรีย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐสันตะปาปา ปรัสเซีย และรัสเซีย ภาระหน้าที่สำคัญของการประชุม คือ การปักปันเขตแดนกันใหม่ และจัดให้ราชวงศ์เก่าแก่กลับฟื้นคืนมาใหม่ ทั้งในประเทศฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และเยอรมนี สหภาพแห่งนอร์เวย์ และสวีเดน สหภาพแห่งเบลเยี่ยม และฮอลแลนด์ พร้อมทั้งกำหนดให้สวิตเซอร์แลนด์ มีฐานะเป็นประเทศเป็นกลางถ้ามองในแง่การทูต ผลสำเร็จสำคัญที่สุดจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาคือ ข้อมติกำหนดลำดับอาวุโสของคณะผู้แทนทางการทูต โดยถือหลักอาวุโสไม่ว่าในตำแหน่งใด แทนที่จะถือตามสถานภาพและความสำคัญของกษัตริย์อย่างแต่ก่อน รวมทั้งจัดประเภทของนักการทูต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ตามระเบียบที่วางขึ้นใหม่ต่อมาในการประชุม ณ Aix-la-Chapelle ได้แก่1) เอกอัครราชทูต (Ambassadors) ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Papal legates) และหัวหน้าคณะทูตของสมเด็จพระสันตะปาปา (Papal Nuncios)2) ผู้แทนทางการทูตผู้มีอำนาจพิเศษ (Envoys Extra-ordinary) และเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม (Ministers Plenipotentiary) อินเตอร์นันสิโอของสมเด็จพระสันตะปาปา3) อัครราชทูตผู้มีถิ่นประจำ (Ministers Resident)4) อุปทูต (Chargé d?affaires)คองเกรสแห่งเวียนนายังวางระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับ อาวุโสของบุคคลในคณะทูต ซึ่งชาติต่าง ๆ ได้ลงนามรับรองในสนธิสัญญาพาหุภาคีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว [การทูต]
Congressesการประชุม,การประชุมวิชาการ [การแพทย์]
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น The Godfather (1972)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
"Here lies John Rambo, winner of the Congressional Medal of Honor.ที่นี่ จอห์น แรมโบ้ ผู้ชนะของรัฐสภาเหรียญเกียรติยศอยู่ First Blood (1982)
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)
And our first act should be to convene a congress party convention and demand independence.งานชิ้นแรกของเราน่าจะเป็น จัดประชุมพรรคชาตินิยม และเรียกร้องการเป็นเอกราช Gandhi (1982)
This congress tells the world it represents India.สภาแห่งนี้บอกโลกว่า เป็นตัวแทนของอินเดีย Gandhi (1982)
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้. Gandhi (1982)
Jinnah Patel all of congress has called for the end of noncooperation.จินนาห์ พาเต็ล และทุกพรรคตกลงยุติ การไม่ให้ความร่วมมือ Gandhi (1982)
Congress leaders are selling it on the streets of Delhi.หัวหน้าพรรคขายเกลือไปทั่วเดลฮี Gandhi (1982)
Nehru, Patel most congress officials are in jail. And their wives and children.และ จนท.พรรคอยู่ในคุกหมด รวมทั้งภรรยาและลูกๆ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congressHe came forward as a candidate for Congress.
congressHe has been elected to Congress.
congressHer ambition was consummated when she was elected to Congress.
congressHe's running for Congress.
congressI am sure that more flags were burned as a result of Congress passing that law than had ever been burned before.
congressIt's a sop to Congress.
congressThe budget was narrowly approved by Congress.
congressThe Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.
congressThe Congressmen rammed the bill through committee.
congressThe Congress went into recess.
congressThe federal budget was narrowly approved by Congress.
congressThe medical congress was held in Kyoto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คองเกรส[N] Congress, Syn. พรรคคองเกรส, Example: พรรคราติยะชนตะนั้นได้ก้าวขึ้นมาทาบรัศมีของพรรคคองเกรสด้วยแรงจูงใจทางศาสนาฮินดูแบบคลั่งไคล้, Thai definition: พรรคชาตินิยมในอินเดีย, Notes: (อังกฤษ)
คองเกรส[N] congress, See also: council, parliament, caucus, senate, Syn. รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ, Example: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังของอเมริกาได้แถลงต่อสภาคองเกรสว่าความปั่นป่วนของเศรษฐกิจเอเชียจะไม่กระทบต่อระบบการเงินของอเมริกา, Thai definition: สภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา, Notes: (อังกฤษ)
รัฐสภา[N] congress, See also: council, parliament, caucus, senate, Syn. สภานิติบัญญัติ, Example: พรรคฝ่ายค้านสามารถคว้าที่นั่งในรัฐสภากลับคืนมาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด, Thai definition: สภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียวให้หมายถึงสภานั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสภา[n. exp.] (kān prachum saphā) EN: congress   
คณะมนตรี[n.] (khanamontrī) EN: council ; congress   
คณะมนตรีบริหาร[n. exp.] (khanamontrī børihān) EN: executive congress   
คองเกรส[n.] (khøngkrēt) EN: Congress   
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rātsadøn) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative   FR: député [m]
รัฐสภา[n.] (ratthasaphā) EN: parliament ; congress   FR: parlement [m] ; congrès [m]
สมัยประชุม[n.] (samai prachum) EN: session ; session of congress ; session of parliament   FR: session [f] ; séance [f] ; session parlementaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGRESS    K AA1 NG G R AH0 S
CONGRESS'    K AA1 N G R AH0 S AH0 Z
CONGRESS'    K AA1 NG G R AH0 S
CONGRESS'S    K AA1 NG G R AH0 S AH0 Z
CONGRESSES    K AA1 NG G R AH0 S AH0 Z
CONGRESSMEN    K AA1 NG G R AH0 S M EH0 N
CONGRESSMAN    K AA1 NG G R AH0 S M AH0 N
CONGRESSMAN'S    K AA1 NG G R AH0 S M AH0 N Z
CONGRESSWOMAN    K AA1 NG G R AH0 S W UH2 M AH0 N
CONGRESSIONAL    K AH0 N G R EH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congress    (n) kˈɒŋgrɛs (k o1 ng g r e s)
congresses    (n) kˈɒŋgrɛsɪz (k o1 ng g r e s i z)
congressman    (n) kˈɒŋgrɛsmən (k o1 ng g r e s m @ n)
congressmen    (n) kˈɒŋgrɛsmən (k o1 ng g r e s m @ n)
congressional    (j) kˈəngrˈɛʃənl (k @1 n g r e1 sh @ n l)
congresswoman    (n) kˈɒŋgrɛswumən (k o1 ng g r e s w u m @ n)
congresswomen    (n) kˈɒŋgrɛswɪmɪn (k o1 ng g r e s w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kongress {m}; Tagung {f} | Kongresse {pl}; Tagungen {pl}congress | congresses [Add to Longdo]
Kongresshalle {f}congress hall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC [Add to Longdo]
アメリカ連邦議会[アメリカれんぽうぎかい, amerika renpougikai] (n) US Congress [Add to Longdo]
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[, orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress [Add to Longdo]
コングレス[, konguresu] (n) congress [Add to Longdo]
コングレスブーツ[, konguresubu-tsu] (n) congress gaiters [Add to Longdo]
院外[いんがい, ingai] (n,adj-no) non-parliamentary; outside congress [Add to Longdo]
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P) [Add to Longdo]
開院[かいいん, kaiin] (n,vs) opening congress; hospital opening [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P) [Add to Longdo]
議院[ぎいん, giin] (n) congress or parliament; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congress \Con"gress\, n.; pl. {Congresses}. [L. congressus, fr.
   congredi, p. p. -gressus, to go or come together; con- +
   grati to go or step, gradus step: cf. F. congr?s. See
   {Grade}.]
   1. A meeting of individuals, whether friendly or hostile; an
    encounter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Here Pallas urges on, and Lausus there;
       Their congress in the field great Jove withstands.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden encounter; a collision; a shock; -- said of
    things. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       From these laws may be deduced the rules of the
       congresses and reflections of two bodies. --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   3. The coming together of a male and female in sexual
    commerce; the act of coition. --Pennant.
    [1913 Webster]
 
   4. A gathering or assembly; a conference.
    [1913 Webster]
 
   5. A formal assembly, as of princes, deputies,
    representatives, envoys, or commissioners; esp., a meeting
    of the representatives of several governments or societies
    to consider and determine matters of common interest.
    [1913 Webster]
 
       The European powers strove to . . . accommodate
       their differences at the congress of Vienna.
                          --Alison.
    [1913 Webster]
 
   6. The collective body of senators and representatives of the
    people of a nation, esp. of a republic, constituting the
    chief legislative body of the nation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the Congress of the United States (which took the
      place of the Federal Congress, March 4, 1789), the
      Senate consists of two Senators from each State, chosen
      by the State legislature for a term of six years, in
      such a way that the terms of one third of the whole
      number expire every year; the House of Representatives
      consists of members elected by the people of the
      several Congressional districts, for a term of two
      years, the term of all ending at the same time. The
      united body of Senators and Representatives for any
      term of two years for which the whole body of
      Representatives is chosen is called one Congress. Thus
      the session which began in December, 1887, was the
      first (or long) session, and that which began in
      December, 1888, was the second (or short) session, of
      the Fiftieth Congress. When an extra session is had
      before the date of the first regular meeting of a
      Congress, that is called the first session, and the
      following regular session is called the second session.
      [1913 Webster]
 
   7. The lower house of the Spanish Cortes, the members of
    which are elected for three years.
    [1913 Webster]
 
   {The Continental Congress}, an assembly of deputies from the
    thirteen British colonies in America, appointed to
    deliberate in respect to their common interests. They
    first met in 1774, and from time thereafter until near the
    close of the Revolution.
 
   {The Federal Congress}, the assembly of representatives of
    the original States of the American Union, who met under
    the Articles of Confederation from 1781 till 1789.
 
   {Congress boot} or {Congress gaiter}, a high shoe or
    half-boot, coming above the ankle, and having the sides
    made in part of some elastic material which stretches to
    allow the boot to be drawn on and off. [U.S.]
 
   {Congress water}, a saline mineral water from the Congress
    spring at Saratoga, in the State of New York.
 
   Syn: Assembly; meeting; convention; convocation; council;
     diet; conclave; parliament; legislature.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Congress
   n 1: the legislature of the United States government [syn:
      {Congress}, {United States Congress}, {U.S. Congress}, {US
      Congress}]
   2: a meeting of elected or appointed representatives
   3: a national legislative assembly
   4: the act of sexual procreation between a man and a woman; the
     man's penis is inserted into the woman's vagina and excited
     until orgasm and ejaculation occur [syn: {sexual
     intercourse}, {intercourse}, {sex act}, {copulation},
     {coitus}, {coition}, {sexual congress}, {congress}, {sexual
     relation}, {relation}, {carnal knowledge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top