ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การชุมนุม

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การชุมนุม-, *การชุมนุม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลาโหมการชุมนุมพลรบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public meetingการชุมนุมสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม Help! (1965)
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ Gandhi (1982)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A warge gathewing of mice for a weason.คือการชุมนุมของหนู เพื่อทำอะไวบางอย่างน่ะ An American Tail (1986)
Holding meetings here is prohibited!ห้ามจัดการชุมนุมที่นี่! Akira (1988)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There's a gathering tonight. Everyone's talking. A lot of people are scared.จะมีการชุมนุมกันคืนนี้ The Matrix Reloaded (2003)
Council's asked me to speak tonight at the temple gathering.สภาได้ขอให้ผมกล่าวปราศัย,ในการชุมนุมกันที่วิหารในคืนนี้ The Matrix Reloaded (2003)
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้ The Dreamers (2003)
"Cinderella if you're listening, your prince wants to rendezvous with you after the pep rally. ""ซินเดอร์เรลล่า.. .. ถ้าคุณกำลังฟัง เจ้าชายของคุณอยากจะ อยากจะนัดพบกับคุณหลังจาก การชุมนุมเรียกกำลังใจ A Cinderella Story (2004)
If I knew it sooner I could have taken mother, too. There are no free lunches.ฉันไปเซ็นต์ชื่อ เพื่อรับมันจากการชุมนุมอะไรซักอย่าง. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Good to see you. What a lovely family gathering.ดีใจที่เจอคุณ เป็นการชุมนุมของครอบครัวที่น่ารักจริงๆ Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมอภิปราย[n. exp.] (kān chumnum aphiprāi) EN: symposium   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assembly[N] การรวมกลุ่ม, See also: การชุมนุม, การประชุม, Syn. assemblage, meeting, association
collection[N] การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. gathering
convention[N] การชุมนุม, Syn. gathering, meeting
flock[N] การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
gang-up[N] การชุมนุม, See also: การรวมกลุ่ม
manifestation[N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
musicale[N] การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี, See also: การรวมตัวเพื่อฟังดนตรี, Syn. concert, recital, solo performance
muster[N] การชุมนุม, See also: การรวมพล, การรวมแถว, Syn. conscription
orgy[N] การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่, See also: การลุ่มหลงมัวเมาในสุราหรือเรื่องกาม, Syn. revelry, debauchery
rally[N] การชุมนุม, Syn. gathering, meeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
consistory(คันซิส'ทะรี) n. ศาลศาสนา,คณะสงฆ์,การชุมนุม., See also: consistorial,consistorian adj.
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
convocation(คอนวะเค'เชิน) n. การเรียกประชุม,ภาวะที่ถูกเรียกประชุม,กลุ่มคนที่ชุมนุมกันตามคำเรียกตัว,การชุมนุมทางศาสนา, Syn. assemblage,congregation

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
conference(n) การประชุม,การปรึกษาหารือ,การชุมนุม
confluence(n) การไหลมารวมกัน,การบรรจบกัน,การชุมนุม
conglomerate(n) ก้อน,กลุ่ม,การชุมนุม,การรวม,กลุ่มบริษัทในเครือ
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
convocation(n) การชุมนุมทางศาสนา,การเรียกประชุม,ที่ประชุม,ความสนุกสนาน
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม
meeting(n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
町会[ちょうかい, choukai] Thai: การชุมนุมในหมู่บ้าน English: town council
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering

German-Thai: Longdo Dictionary
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top