Search result for

ห้องประชุม

(31 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องประชุม-, *ห้องประชุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]
Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's what I said back in the briefing room!แต่ข้าก็พูดอย่างนั้นนี่ ตอนที่อยู่ในห้องประชุมRising Malevolence (2008)
Someone in this auditorium is the Hourglass.บางคนในห้องประชุมนี้ เป็น มนุษย์ นาฬิกาทราย Superhero Movie (2008)
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)
-He's in telepresence suite.ท่านอยู่ในห้องประชุมทางไกล 24: Redemption (2008)
I'll have to crash-brief you in the conference room.ผมต้องรีบสรุปให้คุณเข้าใจในห้องประชุม The Day the Earth Stood Still (2008)
Madam Secretary, General Quinn needs to see you in the briefing room.ท่านรัฐมนตรี นายพลควิน ขอพบท่านในห้องประชุม The Day the Earth Stood Still (2008)
In the meanwhile, I'm gonna have to ask you to wait in the conference room, okay?ในระหว่างนี้ ขอให้คุณอยู่ในห้องประชุมก่อน โอเค? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Please escort him to the conference room.พาเขาไปที่ห้องประชุมหน่อย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But there's somebody waiting to see you in the conference room.แต่ มีบางคนรอพบคุณอยู่ ในห้องประชุม เขาต้องการ... Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Morris O'Brian is waiting in the conference room.มอริส โอ ไบรอัน รอคุณที่ห้องประชุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Janis, set up a secure connection in the conference room with Almeida and the White House for this signature.เจนิส ต่อสายปลอดภัยในห้องประชุม กับอัลเมด้าและต่อไปทำเีนียบขาวสำหรับลายเซ็นด้วย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll take it in the conference room. thank you.ผมจะไปรับในห้องประชุม ขอบคุณ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿngprachum yai) EN: conference hall   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backroom[N] ห้องประชุมผู้มีอำนาจเบื้องหลัง
boardroom[N] ห้องประชุมคณะกรรมการ
chamber[N] ห้องประชุม, Syn. meeting room

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
gallery(แกล'เลอรี) n. ระเบียง,ดาดฟ้า,ทางเดินมีหลังคา,เฉลียง,ที่นั่งชั้นบน เป็นระเบียงยาวในโรงมหรสพ-โรงละคร-โบสถ์-ห้องประชุม,เฉลียงภาพ,ห้องแสดงผลงานศิลปะห้องถ่ายรูป,ทางใต้ดิน,อุโมงค์,คนดูโรงมหรสพหรือโรงละครที่เสียค่าบัตรต่ำสุด, Syn. pass
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top