ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smoothly*

S M UW1 DH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smoothly, -smoothly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything seems to be going very smoothly.ทุกอย่างกำลังเป็นไปด้วยดี ดีมากๆ Mannequin: On the Move (1991)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F1 6 to F56.กล้าดียังไงถึงยังลอยหน้าอยู่ที่นี่อีกน่ะห๊ะ Hero (1992)
And he's hired me to see that things go smoothly, understand?เขาจ้างผมมาตรวจสอบว่าทุกอย่างราบรื่นดีมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
After hours of uncertainty, the traffic is now moving smoothly from the United States into Mexico.หลังวุ่นวายอยู่หลายชั่วโมงตอนนี้จราจรเคลื่อนตัวสะดวก... ...จากสหรัฐเข้าเม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
It's running smoothly. Let's get on it.นั่งให้มันคง.และดูพ่อขับมัน Initial D (2005)
It moves smoothly towards the land in the west.มันเคลื่อนอย่าง ช้า ๆ ตรงไปยังดินแดน ด้าน ตะวันตก My Girl and I (2005)
Everything is going smoothly lately.ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี Episode #1.41 (2006)
I've cleared your accupoint, in the future, your energy will be able to flow smoothly.ข้าคลายจุดต่างๆให้เจ้า ต่อไป, เจ้าสามารถให้พลังของเจ้าได้อย่างลื่นไหล Episode #1.9 (2006)
Nothing must go wrong with the wedding etiquette, so that the Bride fetching ceremony can go on smoothly.ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบตามจารีตประเพณี เพื่อที่งานมงคลสมรสจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น Episode #1.3 (2006)
- I want this merger to go smoothly.-ฉันต้องการให้การประชุมร่วมราบรื่น Firewall (2006)
They just want to know things are running smoothly.พวกเขาอยากรู้ว่าทุกอย่างไปได้ดี Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Measures taken to make sure that the process goes as smoothly as possible.ตั้งมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการจะราบรื่นที่สุด The Rat (2006)
[ Memorial service on 49th day has ended smoothly. ] (In Buddhism, it is believed that a person's soul reincarnates on 49th day. A memorial service is held to celebrate their safe journey into the next life.)เราเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาเกิดใหม่ใน 49 วัน งานครบรอบที่จัดขึ้นเพื่อให้การเดินทางไปสู่ภพหน้าด้วยคว Heavenly Forest (2006)
Sometimes the process goes smoothly, as in your case, and other times-- well, let's just say some people misinterpret our motives, and then it can go...ผู้คนอย่างคุณ บางเวลากระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างเช่นในกรณีของคุณ และในบางเวลา Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
I believe the surgery went smoothly.ฉันเชื่อว่าการผ่าตัดจะทำให้ดีขึ้น Love/Addiction (2007)
I can still play smoothly!..ยังไงก็ยังเล่นได้เยี่ยมยอด Secret (2007)
Well, it was running smoothly and then there was just this big bang and it sort of petered out.ทีแรกวิ่งอยู่ดีๆ แต่อยู่ๆก็ระเบิดดังปับ แล้วก็แน่นิ่งไปเลย Cassandra's Dream (2007)
If nothing goes smoothly today..ถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาอะไร... Heyy Babyy (2007)
For everything smoothly ... Did the King with a bag full of products.เพื่อให้ทุกอย่างลื่นไหล ราชาจึงมากับของเต็มกระเป๋า Meet the Spartans (2008)
And things need to run smoothly.ทุกอย่างต้องเพียบพร้อม Chuck Versus the Gravitron (2008)
She speaks really smoothly for one being so young.นางพูดได้ดี สำหรับคนที่ยังเด็กขนาดนี้ Iljimae (2008)
Just want to make sure everything works out smoothly.ก็แค่ทำให้แน่ใจ ว่าทุกอย่างจะไปอย่างราบรื่น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It seems like the matter with Kim Tae Sun's going on smoothly.ดูเหมือนว่าปัญหากับคิมแทซุน จะไปได้ดี. Episode #1.9 (2008)
No, it's going great. Very smoothly.ไม่น่ะ กำลังไปได้ดีเลยค่ะ Made of Honor (2008)
Maybe it would make things run a little more smoothly around here.อาจจะทำให้ทุกอย่างที่นี่ทำงานได้ราบรื่นขึ้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
His recovery seemed to go smoothly.การฟื้นฟูร่างกายของเขาดูเหมือนว่าเรียบร้อยดี Bound (2009)
Things are running smoothly.ทุกคนมีความสุขกันดี In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Make sure everything's running smoothly again.ไหลได้นุ่มนวลอีกครั้ง\ - โอ้ พระเจ้า Chuck Versus the Beefcake (2009)
The store's running smoothly.ร้านนี้ทำงานราบรื่น Chuck Versus the First Kill (2009)
Just making sure everything's running smoothly here.แค่ตรวจดูว่าทุกอย่างราบรื่นดีไหม และ... เรียบร้อยดี Tainted Obligation (2009)
Principal figgins, uh...things couldn't be going more smoothly.- ผอ.ฟิกกินส์คะ.. ทุกอย่างเรียบร้อยดี Throwdown (2009)
This is life, buddy. Smoothly fly ...นี่แหละคือชีวิต เพื่อน ออกบินไปนิ่ม ๆ Astro Boy (2009)
Thus this time I want to go smoothly with you.แต่ตอนนี้กับคุณผมอยากจะให้ทุกอย่างราบรื่น I Saw the Devil (2010)
It was all supposed to go so smoothly.แต่สเตฟานีเข้ามาทำให้แผนเสีย And Then There Were Fewer (2010)
We thought we could offer some insights into our son that might make the year go more smoothly.เราคิดว่าคงอธิบายลูกชายเรา อย่างเข้าใจแล้วนะค่ะ ..นั่นคงทำให้ปีนี้ของเขาราบรื่นขึ้น Back to School (2010)
Things do seem to be running quite smoothly.เหมือนทุกๆๆอย่างจะไปได้อย่างราบรื่นนะครับ Chuck Versus the Suitcase (2010)
If things don't run smoothly up here, well, it's a national security issue.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี้ มันก้จะเปนเรื่องความมั่นของชาติ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
I will personally be on hand to provide support, make sure everything runs smoothly.ผมจะไปเป็นการส่วนตัว เพื่อให้การสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะราบรื่น All the Way (2010)
You go first. I hope your audition goes smoothly.ไปก่อนเถอะครับ ขอให้โชคดีกับการคัดตัวนะครับ Episode #1.3 (2010)
Because of her, there isn't a single thing that went smoothly!เพราะเธอ ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นกับฉันซักอย่าง Episode #1.3 (2010)
Everything in this company seems to be going smoothly even though I'm just playing around.ทุกสิ่งในบริษัทดูเหมือนจะไปได้ดี ถึงอย่างนั้นก็เถอะผมแค่มาเดินเล่น Episode #1.8 (2010)
flow smoothly from now on and Helen just knows how to do this kind of stuff.ให้มันไปด้วยดี จากนี้ไป และ เฮเลน รู้ดีว่าจะจัดการเรื่องนี้ยัง Bridesmaids (2011)
Everything was going smoothly.ทุกอย่างกำลังจะไปด้วยดี Bridesmaids (2011)
And everything was... you know, going really smoothly.ทุกอย่างดำเนินราบรื่นไปได้ด้วยดี Grave Encounters (2011)
Now, unfortunately, de Luca wants his guy present at the scam to make sure things are running smoothly.โชคร้ายหน่อย ที่เดอ ลูก้า ต้องการที่จะให้คนของเขาอยู่ด้วย เพื่อความมั่นใจว่า ทุกอย่างจะเรียบร้อย Dentist of Detroit (2011)
It provides faith that the negotiations will go smoothly.มันแปลว่าการเจรจา จะเป็นไปด้วยดี Welcome to the Occupation (2011)
A fraction of a second later, all space and matter is smoothly spread out.เสี้ยววินาทีต่อมา ทุกอวกาศและเรื่องจะถูกกระจายไป ได้อย่างราบรื่นออก Is There an Edge to the Universe? (2011)
Things go smoothly?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม? Loner (2011)
Proceed with all very smoothly.คุณเคยคิดจะไปอยู่กับครอบครัวของคุณบ้างไหมครับ Spellbound (2011)
Business going smoothly is of course a good thing.ธุรกิจกำลังไปได้อย่างราบรื่น นั่นก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอคะ Protect the Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smoothlyA good mediator can make a deal go smoothly.
smoothlyBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
smoothlyEverything went smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enabled us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis knowledge of Chinese enable us to carry out our plan smoothly.
smoothlyHis life ran smoothly.
smoothlyProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
smoothlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.
smoothlySteam locomotives run less smoothly than electric trains.
smoothlyTea is like the lubricating oil of work to allow it to proceed smoothly.
smoothlyThe affair ran more smoothly than we expected.
smoothlyTheir married life did not run smoothly.
smoothlyThe rocket went up smoothly.
smoothlyThis car is running less smoothly than it used to.
smoothlyThis zipper doesn't zip smoothly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
อย่างราบรื่น(adv) smoothly, Syn. อย่างสะดวก, Example: การแสดงดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
ยึกยัก(adv) not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai Definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
ไม่ยาก(adv) easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai Definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
ละมุนละม่อม(adv) gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละเมียด(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ, Example: เขาถ่ายถอดอารมณ์ผูกพันระหว่างแม่กับลูกออกมาได้อย่างลึกซึ้งและละเมียดมาก, Thai Definition: มิดชิดอย่างสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน
ละเมียดละไม(adv) gently, See also: softly, tenderly, smoothly, mildly, kindly, Syn. ละเมียด, Example: แม่บรรจงจิบน้ำชาอย่างละเมียดละไม
โดยเรียบร้อย(adv) smoothly, See also: neatly, in good condition, Syn. โดยระเบียบเรียบร้อย
ถนัด(adv) conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
ทรงตัว(v) balance, See also: poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet, Ant. ล้มตัว, Example: นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว, Thai Definition: ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
นอนวัน(v) spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai Definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
สะดวก(adv) conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai Definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
คล่อง(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, Syn. สะดวก, ง่ายดาย, ง่าย, Ant. ขัด, Example: เครื่องจักรในโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเดินเครื่องคล่องไม่ติดขัดเลย
อย่างเบามือ(adv) softly, See also: gently, faintly, mildly, smoothly, Ant. อย่างรุนแรง, Example: ยงยุทธ์วางมือลงบนหัวลูกอย่างเบามือ
อย่างเบามือ(adv) softly, See also: gently, faintly, mildly, smoothly, Ant. อย่างรุนแรง, Example: ยงยุทธ์วางมือลงบนหัวลูกอย่างเบามือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยระเบียบเรียบร้อย[dōi rabīep-rīeprøi] (adv) EN: smoothly
โดยเรียบร้อย[dōirīeprøi] (adv) EN: smoothly
กรวดในรองเท้า[krūat nai røngthāo] (n, exp) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SMOOTHLY S M UW1 DH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothly (a) smˈuːðliː (s m uu1 dh l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顺利[shùn lì, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ, / ] smoothly; without a hitch, #1,541 [Add to Longdo]
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly, #12,337 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely, #12,415 [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly, #20,097 [Add to Longdo]
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ㄧㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily, #24,812 [Add to Longdo]
顺口[shùn kǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food), #35,406 [Add to Longdo]
顺当[shùn dang, ㄕㄨㄣˋ ㄉㄤ˙, / ] smoothly, #70,218 [Add to Longdo]
顺遂[shùn suì, ㄕㄨㄣˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] everything is going smoothly; just as one wishes, #77,891 [Add to Longdo]
顺嘴[shùn zuǐ, ㄕㄨㄣˋ ㄗㄨㄟˇ, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food), #89,568 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] (lit.) smoothly flowing, placid (water), #119,727 [Add to Longdo]
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, / ] ease of operation; to control smoothly, #220,071 [Add to Longdo]
顺坦[shùn tan, ㄕㄨㄣˋ ㄊㄢ˙, / ] smoothly; as one expects, #359,961 [Add to Longdo]
湉湉[tián tián, ㄊㄧㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, ] (lit.) smoothly flowing, placid (water) [Add to Longdo]
顺嘴儿[shùn zuǐ r, ㄕㄨㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄦ˙, / ] to read smoothly (of text); to blurt out (without thinking); to suit one's taste (of food) [Add to Longdo]
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄦ˙, / ] handy; convenient and easy to use; smoothly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf { m }; Verlauf { m } | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
leichtgängig { adv } | leichtgängig laufen | leichtgängig schließensmoothly | to run smoothly | to close smoothly [Add to Longdo]
ruhig { adv }smoothly [Add to Longdo]
verlaufen; ablaufen | verlaufend; ablaufend | verlaufen; abgelaufen | es verläuft | es verlief | es ist/war verlaufen | gut abgelaufen sein | glimpflich verlaufen seinto go off; to pass off | going off; passing off | gone off; passed off | it goes off; it passes off | it went off; it passed off | it has/had gone off; it has/had passed off | to have gone off well | to have passed off smoothly [Add to Longdo]
weich { adv }smoothly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[sussutsu ; sussutsu] (adv-to, adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
すらすら[surasura] (adv, adv-to) (on-mim) smoothly; (P) [Add to Longdo]
するすると;するする[surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to, adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
つるり;つるん[tsururi ; tsurun] (adv-to) (on-mim) smoothly; with a slipping or sliding motion [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
スイスイ;すいすい[suisui ; suisui] (adv, adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv, adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
宛転[えんてん, enten] (adj-t, adv-to) (1) moving smoothly; (2) (of eyebrows) shapely [Add to Longdo]
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch [Add to Longdo]
円転[えんてん, enten] (adj-t, adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion [Add to Longdo]
滑舌[かつぜつ, katsuzetsu] (n) speaking one's lines smoothly; reciting one's lines well [Add to Longdo]
喉越しの良い;喉越しのいい;喉越しのよい[のどごしのいい(喉越しの良い;喉越しのいい);のどごしのよい(喉越しの良い;喉越しのよい), nodogoshinoii ( nodo koshi no yoi ; nodo koshi noii ); nodogoshinoyoi ( nodo koshi ] (exp, adj-i) (esp. of beer) going down smoothly; tasting good going down [Add to Longdo]
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1, vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly [Add to Longdo]
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously [Add to Longdo]
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
取り運ぶ;取運ぶ[とりはこぶ, torihakobu] (v5b, vt) to proceed smoothly [Add to Longdo]
息が合う[いきがあう, ikigaau] (exp, v5u) to (work, talk, etc.) together smoothly [Add to Longdo]
滞りなく;滞り無く[とどこおりなく, todokoorinaku] (adv) (See 滞り) without delay; smoothly; without a hitch [Add to Longdo]
読み流す[よみながす, yominagasu] (v5s, vt) to read smoothly; to skim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothly \Smooth"ly\, adv.
   In a smooth manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothly
   adv 1: with no problems or difficulties; "put the plans into
       effect quickly and smoothly"; "despite of some mishaps,
       everything went swimmingly" [syn: {smoothly},
       {swimmingly}]
   2: in a smooth and diplomatic manner; "`And now,' he said
     smoothly, `we will continue the conversation'"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top