Search result for

อย่างรุนแรง

(42 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างรุนแรง-, *อย่างรุนแรง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fulminantอย่างรุนแรงและรวดเร็ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}Severe B12 deficiency could cause all her symptoms.การขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของอาการทั้งหมด Dying Changes Everything (2008)
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง Dying Changes Everything (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
It's fast and agile, but big enough to hit and to hit hard.มันรวดเร็วและว่องไว แถมยังตัวใหญ่ที่จะโจมตีได้อย่างรุนแรง Lancelot (2008)
It must have been quite a shock for him...มันคงจะสร้างความตกใจอย่างรุนแรงต่อเขา The Secret of Moonacre (2008)
There's only one spot open right now, so we're gonna have tryouts.และจะขยายตัวอย่างรุนแรง สุภาพบุรุษ แกสบายดีไหม จะเข้าร่วมทีมเราหรือเปล่า ตอนนี้มีว่างอยู่ตำแหน่งเดียว ดังนั้นต้องคัดตัว... The Dark Knight (2008)
I was just telling your husband that I have a condition where I go into anaphylactic shock when I...ผมเพิ่งบอกสามีคุณว่า ผมมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ถ้าหากว่า... - ตรงคอน่ะ Burn After Reading (2008)
Highly infectious influenza virus was crossed with the deadly Ebola genes.ไวรัสไข้หวัดใหญ่ติด่เชื่อระบาดอย่างรุนแรง ถูกจับมาผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อยีนส์มฤตยูอีโบร่า Death Note: L Change the World (2008)
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นชนิดที่มีการติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง และยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันรักษาได้ Death Note: L Change the World (2008)
Finally during a field-trip to the zoo, he died from a severe attack.ในที่สุดระหว่างที่ไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ ซึงเขาเสียชีวิตจากอาการกำเริบอย่างรุนแรง Pathology (2008)
The system that controls our climate has been severely disrupted.ระบบที่ควบคุมภูมิอากาศของเรา ถูกทำลายอย่างรุนแรง Home (2009)
He told me he saw these professional assassin types get into an intense firefight out there a couple hours ago.เขาบอกผมว่าเขาเห็นนักฆ่ามืออาชีพ เข้าไปข้างในและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงมากกว่าสองชั่วโมง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างรุนแรง [adv.] (yāng runraēng) FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acutely[ADV] อย่างรุนแรง, Syn. severely
almighty[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด, Syn. extremely
cracking[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด
drastically[ADV] อย่างรุนแรง, Syn. radically
dreadfully[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
intensely[ADV] อย่างแรง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างมาก, Syn. greatly, strongly
intensively[ADV] อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly
severely[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. critically, harshly, rigorously
turbulently[ADV] อย่างรุนแรง
vehemently[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างรุ่มร้อน, Syn. fiercely, violently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
belly laughn. การหัวเราะอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
broadside(n) การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive

German-Thai: Longdo Dictionary
herzhaft(adj adv) เข้มข้น, รุนแรง เช่น herzhaft gähnen หาวอย่างรุนแรง, See also: S. kräftig, intensiv,

French-Thai: Longdo Dictionary
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top