Search result for

*slender*

(152 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slender, -slender-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slender[ADJ] เรียวยาว, See also: บาง
slender[ADJ] ผอมบาง, See also: ผอมเพรียว, ระหง, Syn. gracile, slim, Ant. ungraceful
slender[ADJ] มีน้อย, See also: มีจำกัด, เล็กน้อย, Syn. little, meagre, scant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว,อรชร,อ้อนแอ้น,สะโอดสะอง,เล็กน้อย,เล็ก,มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacilli, Slender and Smallบาศิลไลที่ผอมและเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I broke the slender neck you were so fond of kissing.ฉันหักคอขาวๆของหล่อน.. ที่แกชอบไซ้ไปเสียแล้ว.. The Breath (2009)
Waist is.. hmm, like not too slender.เอวก็... . อืม... Episode #1.13 (2010)
- Slender.-เซ็กซี่ Happy Feet Two (2011)
And so slender.อะไรเหรอคะ New Tales of the Gisaeng (2011)
5'10", brown hair, slender build, wearing a jacket and cap.สูง 5ฟุต 10 ผมสีน้ำตาล รูปร่างผอม สวมเสื้อแจ๊คเก็ต และใส่หมวก Stealing Home (2012)
You're so slender and flimsy.นายดูผอมและก็บอบบางจัง Episode #1.1 (2012)
The Slender Man!บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่ บลัดดี้ แมรี่ SubterrFaenean (2013)
What the hell was that? What are you? Well, I've had many names over the years ... the Slender Man ...ทางนี้ อะไรน่ะ SubterrFaenean (2013)
Slender. Elm. Stone.หิน Orange Blossom Ice Cream (2014)
Tall, 6'4 ", 6'5", well-dressed, slender...สูง 6 ฟุต 4-5 นิ้ว แต่งตัวดี รูปร่างดี... Cry Havoc (2015)
No, my slender brown friend. Love is a beautiful thing.เปล่า สหายอินเดีย ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม Deadpool (2016)
You have slender hands.มือคุณเรียวจัง From the Land of the Moon (2016)
You see, it's thanks to Nature-Burn's supply of vitamin supplements and diet pills that I became the slender man I am today.ต้องขอบคุณสิ่งดี ๆ จากเนเจอร์เบิร์น วิตามินเสริมและยาลดความอ้วน ที่ทำให้ฉันรูปร่างผอมลงแบบทุกวันนี้ Smell the Weakness (2017)
Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt... with my name printed on it?บนเสื้อของผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
Momma bear is slender.แม่หมีตัวผอม Full House (2004)
Oh yea, won't that handsome guy with the long slender legs and shining eyes go as well? If anything happens, he'll be there to help you.ตั้งแต่เธอเข้าเรียนที่ เอโตคุ กาคุเอ็น เธอเคยได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้มาก่อนหรือเปล่า? The Worst First Kiss! (2005)
Such slender arms.มาโอะซัง... ไม่สิ... Shimokita Glory Days (2006)
Is it impossible to find a lovely slender female paratrooper?เป็นไปได้ไหม ที่จะหานักโดดร่มหญิงที่สวย - หุ่นดี - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
Stylish, slender, of course, worships the magazine.ออ้นแอ้น มีรสนิยม และภัดดีกับนิตยสารของเรา The Devil Wears Prada (2006)
She was 18, and looked like a tomboy with a small, slender frame.เธออายุ18และดูเหมือน ทอมบอยที่มีหุ่นเล็กเพรียว Cashback (2006)
–Long slender neck. –Yeah.คอผอมยาว Hot Fuzz (2007)
You bring the groom Slender and paleYou bring the groom Slender and pale Playing with Matches (2002)
It's the brand new slender you Now we'll have you singing tooIt's the brand new slender you,... now we'll have you singing too. The Arrangements (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slenderHe has a slender figure.
slenderI am less slender than my sister is.
slenderIn that slender body, where does it all go?
slenderMy uncle is slender, but my aunt is stout.
slenderShe has a slender figure.
slenderShe is more thin than slender.
slenderShe is no less slender than her sister is.
slenderShe is vain about her slender figure.
slenderShe was a tall, slender blonde.
slenderSports activities require a slender figure.
slenderThe girl has grown into a slender woman.
slenderWe have only a slender chance of success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำ[CLAS] numerative noun for long slender tapering objects, Example: กรมศุลกากรสามารถจับกุมเรือน้ำมันเถื่อนในฝั่งทะเลอันดามันได้ถึง 7 ลำ, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือ หรือสิ่งที่เป็นท่อนยาว
เอวบางร่างน้อย[ADJ] slender, Syn. เอวบางร่างเล็ก, Example: บนเวทีมีแต่นางแบบที่มีหุ่นเอวบางร่างน้อยเดินสวนกันไปมา, Thai definition: รูปร่างผอม
สมส่วน[ADJ] slender, See also: willowy, slim, lean, Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด, Example: จุลลายังมีหุ่นสมส่วนสวยงามเหมือนเดิม, Thai definition: ส่วนต่างๆ มีขนาดเหมาะสม
เพรียว[ADJ] slim, See also: slender, Syn. เปรียว, เพรียวลม, Ant. เทอะทะ, Example: ปีที่แล้วหล่อนโชว์หุ่นเพรียวบางในนิตยสารแนวผู้หญิง, Thai definition: ที่มีสัดส่วนพอดีพอเหมาะหรือสูงโปร่ง สะโอดสะอง
เปรียว[V] slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
สะโอดสะอง[ADJ] slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
อ้อนแอ้น[ADJ] slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai definition: มีรูปร่างแบบบาง
เอวบาง[V] be slender-waisted, Example: กุลสตรีในอุดมคติต้องเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ คือ เอวบางร่างรัดกำดัดสวาทผุดผาดสารพัดครัดเคร่ง, Thai definition: เอวเล็กงาม, รูปร่างอ้อนแอ้น
เอวบาง[ADJ] slender-waisted, Thai definition: เอวเล็กงาม, รูปร่างอ้อนแอ้น
ตาปลาดุก[N] small slender eyes, See also: slanting eyed, small slanting eyes, small and tapering eyes, Example: เธอตาเล็กเหมือนตาปลาดุก, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ดวงตาที่มีลักษณะเล็กเรียวเหมือนตาของปลาดุก
ฉะอ้อน[ADJ] slender, See also: dainty, delicate, slim, thin, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ชะอ้อน, Ant. ใหญ่โต, เทอะทะ, Example: เธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างฉะอ้อนฉะแอ้นมาก, Thai definition: รูปร่างเล็ก
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
ระหง[ADJ] slender, See also: shapely, Syn. สูงโปร่ง, Example: หล่อนรวบผมเป็นหางม้าเผยให้เห็นต้นคอระหง และไรผมอ่อนแนบต้นคอ, Thai definition: สูงสะโอดสะอง
ประเปรียว[V] be agile, See also: be slim, be active, be energetic, be slender, be nimble, be dexterous, Syn. ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, ว่องไว, เปรียว, Example: สุนัขตัวนี้ดูคล่องแคล่วประเปรียวจริงๆ, Thai definition: มีลักษณะคล่องแคล่วว่องไว
ชะลูด[ADJ] erect and tall, See also: very tall, tall and slender, Example: บนเวทีประกวดเต็มไปด้วยนางแบบหุ่นชะลูด, Thai definition: เรียวยาวและสูงขึ้นไป
ชะอ้อน[ADJ] slender, See also: lissome, slim, delicate, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ฉะอ้อน, Thai definition: รูปร่างเล็กบาง
นวลระหง[V] beautiful-shaped, See also: good shape, tall and slender, Thai definition: งามสูงโปร่งสะโอดสะอง
ความเพรียวลม[N] slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี
สูงชะลูด[ADJ] topmost, See also: tall and slender, uppermost, Ant. เตี้ยตะแหมะแขะ, Example: เขาปีนขึ้นต้นไม้สูงชะลูด พลางใช้มีดฟันลำต้นบากให้เป็นขั้นบันไดขึ้นไปทีละขั้น, Thai definition: สูงเรียวยาวขึ้นไป
กล้องแกล้ง[ADJ] slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย
อรชร[V] be slender, See also: be slim, be delicate, be graceful, Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: รูปร่างของนักร้องคนนี้อรชรดีจริงๆ, Thai definition: งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชร[ADJ] slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: น้องสาวของเธอมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นไปทั้งตัว, Thai definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น[ADJ] slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: ช่างภาพคนนี้มีท่าทางอรชรอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง, Thai definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น[V] be slender, See also: be slim, be delicate, be graceful, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: เขาอรชรอ้อนแอ้นเกินกว่าจะเป็นพระเอกเรื่องนี้
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน
สูงโปร่ง[ADJ] tall and slender, See also: shapely, Example: สังคมไทยนิยมว่าคนผิวขาว จมูกโด่ง ร่างสูงโปร่ง เป็นคนสวยคนที่หน้าตาดี, Thai definition: สูงสะโอดสะอง
เรียว[ADJ] tapering, See also: slender, fine, Syn. เรียวยาว, Ant. ป้อม, Example: นกกระจาบฝนเป็นนกขนาดเล็ก ปีกเรียว ทำให้บินร่อนได้ทนทาน
บาง[ADJ] thin, See also: skinny, slender, slim, Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง, Ant. อ้วน, หนา, หนั่นหนา, Example: ผู้หญิงร่างบางเหล่านั้นเหมาะที่จะเป็นนางแบบ, Thai definition: ลักษณะของผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
เอวบางร่างน้อย[adj.] (ēo bāng rāng nøi) EN: slender   
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī nāmtān) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture   FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
จั๋งจีน [n. exp.] (jang Jīn) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm   
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant   
กระรอกหางม้าเล็ก[n. exp.] (krarøk hāng mā lek) EN: Slender Squirrel   
นกขมิ้นปากเรียว[n. exp.] (nok khamin pāk rīo) EN: Slender-billed Oriole   FR: Loriot à bec effilé [m] ; Loriot à bec étroit [m] ; Loriot à bec fin [m]
นกนางนวลปากเรียว[n. exp.] (nok nāng-nūan pāk rīo) EN: Slender-billed Gull   FR: Goéland railleur [m] ; Goéland à bec grêle [m] ; Mouette à bec grêle [f]
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aēn) EN: slender ; slight ; slim ; delicate   FR: élancé ; svelte
เพรียว[adj.] (phrīo) EN: slim ; slender   FR: élancé ; svelte
ประเปรียว[v.] (praprīo) EN: be agile ; be slim ; be active ; be energetic ; be slender ; be nimble ; be dexterous   FR: avoir la pêche (fam.) ; avoir la frite (fam.)
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined ; lithe ; nimble ; dexterous ; active ; energetic   FR: allègre ; enjoué
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined   FR: effilé ; fuselé ; en pointe
สะโอดสะอง[adj.] (saōtsaǿng) EN: slender ; slim ; willowy   FR: svelte ; élancé
ยาว[adj.] (yāo) EN: long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender   FR: long ; allongé ; de long

CMU English Pronouncing Dictionary
SLENDER    S L EH1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slender    (j) (s l e1 n d @ r)
slenderly    (a) (s l e1 n d @ l ii)
slenderize    (v) (s l e1 n d @ r ai z)
slenderized    (v) (s l e1 n d @ r ai z d)
slenderizes    (v) (s l e1 n d @ r ai z i z)
slenderness    (n) (s l e1 n d @ n @ s)
slenderizing    (v) (s l e1 n d @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kost {f}; Verpflegung {f}; Nahrung {f}; Speise {f} | leichte Kost | magere Kostfare | slight fare | slender fare [Add to Longdo]
Schlankheit {f}slenderness [Add to Longdo]
Schlankheitsgrad {m}slenderness ratio [Add to Longdo]
macht schlankslenderizes [Add to Longdo]
machte schlankslenderized [Add to Longdo]
schlank {adj} | schlanker | am schlankstenslender | more slender | most slender [Add to Longdo]
schlank machendslenderizing [Add to Longdo]
schlank (schlanker) machen; schlank werdento slenderize; to slenderise [Br.] [Add to Longdo]
schlank {adv}slenderly [Add to Longdo]
schmächtigslender [Add to Longdo]
schmächtig; gertenschlank; schlankslender [Add to Longdo]
Fleckendelfin {m}; Pantropischer Fleckendelfin {m}; Schlankdelfin {m} [zool.]pantropical spotted dolphin; white-spotted dolphin; slender-beaked dolphin; bridled dolphin; spotter; spotted porpoise (Stenella attenuata) [Add to Longdo]
Zwergschwertwal {m} [zool.]pygmy killer whale; slender pilot whale; slender blackfish (Feresa attenuata) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらっと[, suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ほっそり[, hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
クラカケトラザメ[, kurakaketorazame] (n) slender catshark (Schroederichthys tenuis, found off Suriname and Brazil) [Add to Longdo]
スレンダー[, surenda-] (n) slender; (P) [Add to Longdo]
ソース顔[ソースがお, so-su gao] (n) (See 醤油顔) someone with a slender chin [Add to Longdo]
テンジクザメ[, tenjikuzame] (n) slender bambooshark (Chiloscyllium indicum, found in the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
トガリドチザメ[, togaridochizame] (n) slender smooth-hound (Gollum attenuatus, species of finback catshark from the Southwest Pacific) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
骨細[ほねぼそ, honeboso] (adj-na) small; thin boned; slender; slight [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き,細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) [Add to Longdo]
細い字[ほそいじ, hosoiji] (n) slender character [Add to Longdo]
細っこい[ほそっこい, hosokkoi] (adj-i) (See 細い・1) thin; slender [Add to Longdo]
細腰[さいよう;ほそごし, saiyou ; hosogoshi] (n,adj-no) slender hips; slim waist [Add to Longdo]
細作りの人[ほそずくりのひと, hosozukurinohito] (n) slender person [Add to Longdo]
細身[ほそみ, hosomi] (n,adj-no) narrow; thin (sized); slender [Add to Longdo]
細面[ほそおもて, hosoomote] (n,adj-no) slender face [Add to Longdo]
細腕[ほそうで, hosoude] (n) thin arm; slender means [Add to Longdo]
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine [Add to Longdo]
小股が切れ上がる[こまたがきれあがる, komatagakireagaru] (exp,v5r) (of a woman) to be slender and smartly shaped [Add to Longdo]
小股の切れ上がったいい女[こまたのきれあがったいいおんな, komatanokireagattaiionna] (n) slender and smartly shaped woman [Add to Longdo]
醤油顔[しょうゆがお, shouyugao] (n) someone with a slender chin [Add to Longdo]
繊指[せんし, senshi] (n) woman's slender fingers [Add to Longdo]
繊手[せんしゅ, senshu] (n) slender hand [Add to Longdo]
着痩せ[きやせ, kiyase] (n,vs) (See 着太り) looking slender in clothing [Add to Longdo]
徳利[とっくり;とくり, tokkuri ; tokuri] (n) (1) sake bottle; tall and slender bottle with a narrow mouth made from ceramic, metal or glass that can be used for sake, shoyu or rice vinegar; (2) turtleneck (sweater); (3) someone who cannot swim [Add to Longdo]
優形[やさがた, yasagata] (n,adj-no) slender figure [Add to Longdo]
緡縄[さしなわ, sashinawa] (n) slender rope that goes through the hole in a coin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修长[xiū cháng, ㄒㄧㄡ ㄔㄤˊ, / ] slender; lanky; tall and thin [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] cunning; slender [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings [Add to Longdo]
[yǐng, ˇ, / ] grain husk; tip of sth short and slender [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] slender basket for chopsticks [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] fine; minutely; thin; slender; abbr. for 细胞, cell [Add to Longdo]
细挑[xì tiāo, ㄒㄧˋ ㄊㄧㄠ, / ] slender [Add to Longdo]
细长[xì cháng, ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] slender [Add to Longdo]
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] slim, slender, graceful [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon [Add to Longdo]
马尾[mǎ wěi, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ, / ] horse's tail; slender fibers like horse's tail (applies to various plants) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slender \Slen"der\, a. [Compar. {Slenderer}; superl.
   {Slenderest}.] [OE. slendre, sclendre, fr. OD. slinder thin,
   slender, perhaps through a French form; cf. OD. slinderen,
   slidderen, to creep; perh. akin to E. slide.]
   1. Small or narrow in proportion to the length or the height;
    not thick; slim; as, a slender stem or stalk of a plant.
    "A slender, choleric man." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She, as a veil down to the slender waist,
       Her unadorned golden tresses wore.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Weak; feeble; not strong; slight; as, slender hope; a
    slender constitution.
    [1913 Webster]
 
       Mighty hearts are held in slender chains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They have inferred much from slender premises. --J.
                          H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       The slender utterance of the consonants. --J. Byrne.
    [1913 Webster]
 
   3. Moderate; trivial; inconsiderable; slight; as, a man of
    slender intelligence.
    [1913 Webster]
 
       A slender degree of patience will enable him to
       enjoy both the humor and the pathos. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   4. Small; inadequate; meager; pitiful; as, slender means of
    support; a slender pittance.
    [1913 Webster]
 
       Frequent begging makes slender alms. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   5. Spare; abstemious; frugal; as, a slender diet.
    [1913 Webster]
 
       The good Ostorius often deigned
       To grace my slender table with his presence.
                          --Philips.
    [1913 Webster]
 
   6. (Phon.) Uttered with a thin tone; -- the opposite of
    broad; as, the slender vowels long e and i.
    [1913 Webster] -- {Slen"der*ly}, adv. -- {Slen"der*ness},
    n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top