ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lissome

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lissome-, *lissome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lissome(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย, อรชร, คล่องแคล่ว, ว่องไว.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะอ้อน(adj) slender, See also: lissome, slim, delicate, Syn. กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ฉะอ้อน, Thai Definition: รูปร่างเล็กบาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
สละสลวย[salasalūay] (adj) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful  FR: élégant ; raffiné ; pittoresque

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lissome

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lissom \Lis"som\, Lissome \Lis"some\ (l[i^]s"s[u^]m), a. [For
   lithesome.]
   1. Limber; supple; flexible; lithe; lithesome.
    [1913 Webster]
 
       Straight, but as lissome as a hazel wand.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Light; nimble; active. --Halliwell. -- {Lis"some*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lissome
   adj 1: moving and bending with ease [syn: {lissome}, {lissom},
       {lithe}, {lithesome}, {slender}, {supple}, {svelte},
       {sylphlike}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top