ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rosy*

R OW1 Z IY0   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosy, -rosy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosy[ADJ] มีสีชมพู, See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู, Syn. reddish-pink, pink
rosy[ADJ] มีผิวสีชมพูผ่องใส, See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี, Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy[ADJ] มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising
prosy[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic
leprosy[N] โรคเรื้อน, See also: โรคขี้เรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising

English-Thai: Nontri Dictionary
leprosy(n) โรคเรื้อน
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lepromatous leprosyโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosyโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
locomotor ataxia; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Duchenne's; ataxia, locomotor; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Duchenne's disease; ataxia, locomotor; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculoid leprosyโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes dorsalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes spinalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabetic neurosyphilis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurosyphilis; neuroluesซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurosyphilis, tabetic; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurolues; neurosyphilisซิฟิลิสระบบประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leprosyโรคเรื้อน [TU Subject Heading]
Leprosyโรคเรื้อน [การแพทย์]
Leprosy, Multibacillaryเชื้อโรคเรื้อนมาก [การแพทย์]
Leprosy, Reactions inโรคเห่อในโรคเรื้อน [การแพทย์]
Microsyringesไมโครไซริงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
A rosy nose?จมูกคือสีดอกกุหลาบ? Yellow Submarine (1968)
I love Beauxbatows' rosy cheeks.ฉันรักแก้มแดง ๆ ของบรองซ์บาตอง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Nice cup o' Rosy Lee.- มีเขาล้อมรอบ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Leprosy. The chinese brought it over.โรคเรื้อน โดยชาวจีนเป็นคนแพร่โรค The Fog (2005)
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด My Lovely Sam-Soon (2005)
It speaks of Rosy flesh and seeded wombIt speaks of Rosy fleshand seeded womb(เลือดเนื้อหญิงสีกุหลาบในอุทร) The Da Vinci Code (2006)
"An orb with Rosy flesh and seeded womb"."ลูกกลมที่มีเลือดเนื้อ ของหญิงสีกุหลาบ" The Da Vinci Code (2006)
I'm here to tell you that the- the future is rosy.ฉันจะบอกนายว่า.. อนาคตนายสดใสแน่ Cassandra's Dream (2007)
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Say the van gogh turns out to have neurosyphilis,พูดถึง แวนโก๊ะต่อ \ หรือเขาเป็นneurosyphilis Adverse Events (2008)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
Leprosy? !โรคเรื้อน? Dying Changes Everything (2008)
It's also known as "pretty leprosy".หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า โรคเรื้อนแสนสวย Dying Changes Everything (2008)
'Cause if it's supposed to, like, draw a parallel about leprosy, my cousin had leprosy.เพราะมันทำให้เห็นภาพคนเป็นโรคเรื้อนเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
Gas inhalation always leaves the deceased With a rosy, colorful afterglow....การดูดแก๊สเข้าไปมักจะทำให้ศพ มีผิวสีชมพูที่ดูเปล่งปลั่ง You Don't Know Jack (2010)
You're a great mechanic but times ain't exactly rosy.แต่เวลามันไม่เหมาะเท่าไร The Song Remains the Same (2010)
The leprosy cleared up.ไม่เป็นไร ฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อน The Homecoming Hangover (2010)
Of course, and... big rosy cheeks.ได้สิ แล้วก็แก้มสีชมพูพวงใหญ่ๆ Truly Content (2010)
- Calm down Wally, it's lice, I did not say leprosy, ok?- ใจเย็นวอลลี่ เหา ไม่ใช่เรื้อน The Switch (2010)
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ Last Temptation (2011)
The painful truth about the state of a relationship... the ugly cost of challenging authority... the sad fact that life's colors aren't always rosy...ความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ การทุ่มที่น่าเกลียดของการแข่งขัน ควาามจริงที่น่าเศร้า ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ School of Hard Knocks (2011)
You think life's all rosy because I'm nice to you?คุณคิดว่าเพราะตอนนี้ฉันกำลังหยุดพัก ก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วใช่ไหม Episode #1.19 (2011)
Yeah, leprosy.ใช่ Leprosy(โรคเรื้อน) Ice Age: Continental Drift (2012)
Until Garrett's all rosy, count on me."Until Garrett's all rosy, count on me." Stolen Kisses (2012)
Until Garrett's all rosy, count on me.จนกว่าแกร์เร็ตจะกลับมาเบิกบานอีก\ ไว้ใจฉันได้เลย Crazy (2012)
Until Garrett's all rosy, count on me.จนกว่าแกร์เร็ตจะกลับมาเบิกบานอีก ไว้ใจฉันได้เลย Crazy (2012)
Until Garrett's all rosy, count on me.จนกว่าแกร์เร็ตจะกลับมาเบิกบานอีก ไว้ใจฉันได้เลย Crazy (2012)
"Until Garrett's all rosy, count on me.""Until Garrett's all rosy, count on me." Crazy (2012)
In fact, in Christian Byzantium, a woman could divorce her husband for a number of medical reasons, including leprosy or impotence.ความจริง ในศาสนาคริสต์นิกายไบแซนเที่ยม ผู้หญิงสามารถหย่ากับสามี จากเหตุผลทางการแพทย์ The Partners in the Divorce (2012)
Things were not looking rosy for good ol' Oliver.มันดูไม่ค่อยดีนั่นสำหรับจาก โอลิเวอร์ The Road Not Taken (2012)
My rosy complexion?ชุดสีฉูดฉาดของข้าเหรอ In the Name of the Brother (2013)
Well, it seems you've taken to power quite well, gives your cheeks a nice rosy color.ดี ดูเหมือนเจ่้าเข้ามามีอำนาจได้ดีทีเดียว ทำให้แก้มเจ้าแดง ดูดีราวกับกุหลาบเชียว The Evil Queen (2013)
You know, your rosy optimism almost makes me forget my family fortune's been stolen, and I'm unemployed.คุณรู้มั้ยว่าคุณน่ะมองโลกซะสวยเลย เกือบจะทำให้ฉันลืมสมบัติของครอบครัวที่ถูกขโมยไป และก็ตกงาน Fear (2013)
Tell them, Rosy.- บอกเพื่อนสิ แดงต้อย The Angry Birds Movie (2016)
Look at the old boy, Rosy!guck dir den Alten an, RosyAnd God Said to Cain (1970)
Only Rosy from the Saloon let not bully herself.Nur Rosy aus dem Saloon lässt sich nicht schikanieren. And God Said to Cain (1970)
Your old man was a barber, wasn't he, Rosie?- Dein Alter war Barbier, was, RosyPerformance (1970)
Rosie's gonna handle this part of nonsense.Nicht du. Rosy befasst sich mit der Kleinigkeit. Performance (1970)
- We're looking, Harry.- (Rosy) Wir suchen ihn, Harry. Performance (1970)
Where's Rosie?Wo ist RosyPerformance (1970)
It's funny.(Rosy) Komisch. Performance (1970)
Rosie, I've got to pop upstairs for a second.Rosy, ich muss noch rauf. Performance (1970)
Won't you, Rosie?Es stimmt doch, RosyPerformance (1970)
Rosy.Was ist passiert, RosyRyan's Daughter (1970)
I just seen your Rosy loafing about the beach again.Ich sah ihre Rosy wieder am Strand herumlungern. Ryan's Daughter (1970)
Good night, Father Hugh.Gute Nacht, RosyRyan's Daughter (1970)
Good night, Father.Gute Nacht, RosyRyan's Daughter (1970)
No. Why not?-Komm schon, Rosy, gib mir eine Chance. Ryan's Daughter (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosyHis prospects are not so rosy as you suppose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ทูด[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. ขี้ทูดกุดถัง, โรคเรื้อน, Example: คนเขาหาว่าแม่เป็นขี้ทูดเพราะจมูกแม่บี้ลง, Thai definition: ชื่อโรคเรื้อนชนิดที่ทำให้มือกุดเท้ากุด
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
เรื้อน[N] leprosy, Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
โรคเรื้อน[N] leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
เลือดฝาด[N] healthy complexion, See also: rosy complexion, ruddy health, Syn. เลือด, โลหิต, Example: สาวรุ่นมักจะมีเลือดฝาดดีหน้าตาจึงผ่องใส
หูหนาตาเล่อ[N] leprosy, Syn. โรคเรื้อน, Example: เขาเป็นโรคหูหนาตาเล่อมีแต่คนรังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
หูหนาตาเล่อ[n.] (hūnātāloē) EN: leprosy   
ขี้ทูด[n.] (khīthūt) EN: leprosy ; Hansen's disease   FR: lèpre [f]
กุฏฐัง[n.] (kuttang) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
มะระจีน [n. exp.] (mara Jīn) EN: Chinese Bitter Gourd ; Balsam Pear ; Bitter Cucumber ; Leprosy Gourd ; Bitter Gourd   
นกเด้าดินอกสีชมพู[n. exp.] (nok daodin ok sī chomphū) EN: Rosy Pipit   FR: Pipit rosé [m] ; Pipit à gorge rosée [m]
นกกิ้งโครงสีกุหลาบ[n. exp.] (nok kingkhrōng sī kulāp) EN: Rosy Starling   FR: Étourneau roselin [m] ; Martin roselin [m] ; Martin rose [m] ; Merle rose [m]
นกพญาไฟสีกุหลาบ[n. exp.] (nok phayāfai sī kulāp) EN: Rosy Minivet   FR: Minivet rosé [m] ; Minivet migrateur [m]
ราศีดีมาก[X] (rāsī dī māk) EN: have a rosy complexion ; have a good colour   
เรื้อน[n.] (reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
โรคเรื้อน[n.] (rōk reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSY R OW1 Z IY0
LEPROSY L EH1 P R AH0 S IY0
NAPROSYN N AE1 P R AH0 S IH0 N
MICROSYSTEMS M AY1 K R OW2 S IH1 S T AH0 M Z
MICROSYSTEMS' M AY1 K R OW0 S IH2 S T AH0 M Z
PETROSYNTHESE P AH0 T R OW1 S IH0 N TH IY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosy (j) rˈouziː (r ou1 z ii)
prosy (j) prˈouziː (p r ou1 z ii)
leprosy (n) lˈɛprəsiː (l e1 p r @ s ii)
Microsystems (n) mˈaɪkrousˈɪstəmz (m ai1 k r ou s i1 s t @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦瓜[kǔ guā, ㄎㄨˇ ㄍㄨㄚ, ] bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber), #18,060 [Add to Longdo]
麻风[má fēng, ㄇㄚˊ ㄈㄥ, / ] leprosy; Hansen's disease, #33,611 [Add to Longdo]
麻风病[mā fēng bìng, ㄇㄚ ㄈㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] leprosy; Hansen's disease, #51,529 [Add to Longdo]
镜花水月[jìng huā shuǐ yuè, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄝˋ, / ] lit. flowers in a mirror and the moon reflected in the lake (成语 saw); fig. an unrealistic rosy view; viewing things through rose-tinted spectacles, #66,184 [Add to Longdo]
[, ㄇㄚˊ, ] leprosy; numb, #103,161 [Add to Longdo]
太阳微系统公司[Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Sun Microsystems, #206,414 [Add to Longdo]
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] rosy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]
rosenfarbig {adj}rosy [Add to Longdo]
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
Lepra {f} [med.]leprosy [Add to Longdo]
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb [Add to Longdo]
Streifendelfin {m}; Blauweisser Delfin {m} [zool.]striped dolphin; whitebelly dolphin; Euphrosyne dolphin; blue-white dolphin; Meyen's dolphin; Gray's dolphin; streaker porpoise (Stenella coeruleoalba) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンマイクロシステムズ[, sanmaikuroshisutemuzu] (n) {comp} Sun Microsystems; (P) [Add to Longdo]
ハンセン氏病[ハンセンしびょう, hansen shibyou] (n) (obsc) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
レプラ[, repura] (n) leprosy (lat [Add to Longdo]
ロージーゴートフィッシュ[, ro-ji-go-tofisshu] (n) rosy goatfish (Parupeneus rubescens) [Add to Longdo]
丸山ワクチン[まるやまワクチン, maruyama wakuchin] (n) Maruyama vaccine (said to be effective against leprosy, cancer and cutaneous tuberculosis) [Add to Longdo]
紅顔[こうがん, kougan] (n) rosy cheeks [Add to Longdo]
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet [Add to Longdo]
黒癩[こくらい, kokurai] (n) (arch) (See 白癩・びゃくらい) black leprosy [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]
前程万里[ぜんていばんり, zenteibanri] (n) a bright (rosy) future awaiting one; having the world before one [Add to Longdo]
前途多望[ぜんとたぼう, zentotabou] (n,adj-na) promsing (rosy, bright) future; offering promising prospects [Add to Longdo]
前途洋々;前途洋洋[ぜんとようよう(uK), zentoyouyou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with a rosy future; offering promising prospects [Add to Longdo]
天刑病[てんけいびょう, tenkeibyou] (n) (obsc) (sens) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
萩猿子[はぎましこ;ハギマシコ, hagimashiko ; hagimashiko] (n) (uk) Asian rosy finch (Leucosticte arctoa) [Add to Longdo]
白癩[びゃくらい, byakurai] (n) (arch) (See 黒癩) white leprosy [Add to Longdo]
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
癩病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
薔薇鱮;薔薇鰱[ばらたなご;バラタナゴ, baratanago ; baratanago] (n) (uk) rosy bitterling (Rhodeus ocellatus) [Add to Longdo]
薔薇十字団[ばらじゅうじだん, barajuujidan] (n) Rosicrucian; Fellowship of the Rosy Cross [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rosy \Ros"y\, a. [Compar. {Rosier}; superl. {Rosiest}.]
   Resembling a rose in color, form, or qualities; blooming;
   red; blushing; also, adorned with roses.
   [1913 Webster]
 
      A smile that glowed
      Celestial rosy-red, love's proper hue.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      While blooming youth and gay delight
      Sit thy rosy cheeks confessed.      --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rosy is sometimes used in the formation of
      self?xplaining compounde; as, rosy-bosomed,
      rosy-colored, rosy-crowned, rosy-fingered, rosy-tinted.
      [1913 Webster]
 
   {Rosy cross}. See the Note under {Rosicrucian}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top