ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -癩-, *癩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[癩, lài, ㄌㄞˋ] leprosy; scabies, mange; shoddy
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  賴 (lài ㄌㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癞蛤蟆[lài há ma, ㄌㄞˋ ㄏㄚˊ ㄇㄚ˙, / ] toad, #51,112 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] scabies; skin disease, #53,848 [Add to Longdo]
癞皮病[lài pí bìng, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] pellagra; scabies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らい;かったい;かたい, rai ; kattai ; katai] (n) (uk) (sens) Hansen's disease; leprosy; leper [Add to Longdo]
菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy) [Add to Longdo]
病;らい病[らいびょう, raibyou] (n) (sens) (See ハンセン病) Hansen's disease; leprosy [Add to Longdo]
病患者[らいびょうかんじゃ, raibyoukanja] (n) (sens) leper [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not that I give two shits about a toad like you.[CN] 沒人鳥你這隻蛤蟆 Gran Torino (2008)
The boss Shin's power is peaking, and his syndicate is all over the country.[CN] Shinρ舦糤害, 刮筂瓣. My Boss, My Hero (2001)
I'll give you everything I own. Everything![CN] и篅種р┮Τ玻常癳倒 Born to Be King (1983)
We're rich![CN] и祇 临Τ Tiger Cage 2 (1990)
I miss you so.[CN] 扂竭砑斕﹝ Karla (2006)
Swan's meat is not for a toad[CN] 蝦蟆想吃天鵝肉 Biu choa kam (1987)
Don't block my way...[CN] 稱и祇 Tiger Cage 2 (1990)
The lady from the billing office said they usually bill the insurance company directly, but since our hmo is not paying for it, we can pay up front with a credit card.[CN] 叭矪弧 硄盽常琌钡盢眀虫盚倒玂繧そ σ納и洛玂ぃや иノ獺ノや戳 Gray Matter (2008)
Was that real estate law?[CN] 痷タ╬Τ玻猭琌ぐ或? Daredevil (2003)
Six... Six... Ten[CN] せ秨 Tiger Cage 2 (1990)
6, 1 0, 8, 6[CN] 秨﹍ 祇﹚いせせ Tiger Cage 2 (1990)
No match for a goose indeed.[CN] 蛤蟆想吃天鵝肉。 Siberiade (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top