ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรื้อน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรื้อน-, *เรื้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื้อน[N] leprosy, Syn. ขี้เรื้อน, โรคเรื้อน, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื้อนโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Mycobacterium leprae ทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังเป็นผื่น วงด่างสีขาวหรือแดง หรือนูนหนาเป็นตุ่มหรือเป็นแผ่น ไม่เจ็บไม่คัน แห้ง เหงื่อไม่ออก และขนร่วง อาจทำให้เกิดความพิการที่นิ้วมือนิ้วเท้างอหรือกุดได้, ขี้ทูด หรือ กุฏฐัง ก็เรียก.
เรื้อนกวางน. ชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นผื่นคัน ทำให้ผิวหนังหน้า หยาบ และอาจแตกมีน้ำเหลืองไหลหรือตกสะเก็ดในระยะหลัง มักเป็นตามบริเวณข้อเท้า หัวเข่า หรือบริเวณที่มือเอื้อมไปเกาถึง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อนThe Princess Bride (1987)
You expect me to believe that a mangy animal came up with a bullet specifically engineered to kill Vampires?เธอคิดว่าฉันจะเชื่อหรอ/พวกนั้นมันแค่พวกหมาขี้เรื้อน ทำในรูปแบบกระสุน ผลิตมาเพื่อฆ่าแวมไพร์โดยเฉพาะ Underworld (2003)
Leprosy. The chinese brought it over.โรคเรื้อน โดยชาวจีนเป็นคนแพร่โรค The Fog (2005)
The world's biggest leper colony.กลายเป็นแผ่นดินโรคเรื้อนV for Vendetta (2005)
AND SO WHAT IF YOU'RE MANGY AND DISGUSTINGช่างประไร ถ้าแกจะขี้เรื้อนแล้วก็น่าเกียด Family/Affair (2007)
- And he limps like some leper.- และเขาดูอ่อนปวกเปียกเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน Cancer Man (2008)
And then he says, "I did it.แล้วแม่งนั่งหงอยเหมือนหมาขี้เรื้อนเลย You'll Be the Death of Me (2008)
By comparison,Madhuri Dixit is a leprous prostitute.ถ้าเปรียบเทียบ Madhuri Dixit เป็นนางโสเภณีโรคเรื้อน The Bad Fish Paradigm (2008)
Believe me, Smallville, I am a lot more obnoxious sober, and the last thing anyone wants is me making a scene at this blessed event.เชื่อเถอะ, สมอลวิลล์, ฉันไม่เมาเรื้อนหรอก, อีกอย่างทุกคนกำลังเฝ้ารอฉันกล่าวอวยพรอยู่ด้วย Committed (2008)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
Leprosy? !โรคเรื้อนDying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรื้อน[n.] (reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leper(เลพ'เพอะ) n. ผู้เป็นโรคเรื้อน
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
leprous(เลพ'เริส) adj. เป็นโรคเรื้อน
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible

English-Thai: Nontri Dictionary
leper(n) คนเป็นโรคเรื้อน
leprosy(n) โรคเรื้อน
leprous(adj) เป็นโรคเรื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top