ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โรคเรื้อน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โรคเรื้อน-, *โรคเรื้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคเรื้อน[N] leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leprosyโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, tuberculoidโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberculoid leprosyโรคเรื้อนทูเบอร์คูลอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mangeโรคเรื้อนสัตว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lepromatous leprosyโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosy, lepromatousโรคเรื้อนเลโพรมาทัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leprosyโรคเรื้อน [TU Subject Heading]
Eczema, Chronicโรคเรื้อนกวาง [การแพทย์]
Hansen's Diseaseโรคเรื้อน [การแพทย์]
Leprosyโรคเรื้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leprosy. The chinese brought it over.โรคเรื้อน โดยชาวจีนเป็นคนแพร่โรค The Fog (2005)
The world's biggest leper colony.กลายเป็นแผ่นดินโรคเรื้อนV for Vendetta (2005)
- And he limps like some leper.- และเขาดูอ่อนปวกเปียกเหมือนคนเป็นโรคเรื้อน Cancer Man (2008)
By comparison,Madhuri Dixit is a leprous prostitute.ถ้าเปรียบเทียบ Madhuri Dixit เป็นนางโสเภณีโรคเรื้อน The Bad Fish Paradigm (2008)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
She has diffuse lepromatous leprosy.เธอมีโรคเรื้อนชนิดเลโพรมาตัสที่กำลังแพร่กระจาย Dying Changes Everything (2008)
Leprosy? !โรคเรื้อนDying Changes Everything (2008)
It's also known as "pretty leprosy".หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า โรคเรื้อนแสนสวย Dying Changes Everything (2008)
'Cause if it's supposed to, like, draw a parallel about leprosy, my cousin had leprosy.เพราะมันทำให้เห็นภาพคนเป็นโรคเรื้อนเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
It's not funny, you know?ญาติฉันก็เป็นโรคเรื้อน มันไม่ตลกสักนิดรู้มั๊ย? The Twilight Saga: New Moon (2009)
I'm not saying it's a bad thing. I'm not calling you a leper.ผมไม่ได้พูดมันเป็นสิ่งไม่ดี.ผมไม่ได้เรียกคุณว่าโรคเรื้อนPilot (2009)
The leprosy cleared up.ไม่เป็นไร ฉันไม่ได้เป็นโรคเรื้อน The Homecoming Hangover (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคเรื้อน[n.] (rōk reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eczema[N] โรคเรื้อนกวาง, See also: โรคผิวหนัง, Syn. dermatitis, inflammation
leprosy[N] โรคเรื้อน, See also: โรคขี้เรื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leper(เลพ'เพอะ) n. ผู้เป็นโรคเรื้อน
leprosy(เลพ'ระซี) n. โรคเรื้อน
leprous(เลพ'เริส) adj. เป็นโรคเรื้อน
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible

English-Thai: Nontri Dictionary
leper(n) คนเป็นโรคเรื้อน
leprosy(n) โรคเรื้อน
leprous(adj) เป็นโรคเรื้อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top