ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้เรื้อน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้เรื้อน-, *ขี้เรื้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เรื้อน[N] leprosy, See also: Hansen's disease, Syn. โรคเรื้อน, เรื้อน, Example: ถ้าเขาเป็นขี้เรื้อนคงจะมีแต่คนรังเกียจ, Count unit: โรค, Thai definition: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มีหลายชนิด
ขี้เรื้อนกวาง[N] eczema, Syn. โรคขี้เรื้อนกวาง, เรื้อนกวาง, Example: คนไข้รายนี้ป่วยเป็นโรคขี้เรื้อนกวางตั้งแต่ปีที่แล้ว, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น มักเป็นตามบริเวณข้อเท้าหัวเข่าหรือที่มือเอื้อมไปเกาถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้เรื้อนน. โรคผิวหนังของสุนัข เกิดจากไรสุนัขชอนไช ทำให้ผิวหนังพุพองและขนร่วง.
ขี้เรื้อนว. ไม่มีคุณค่า เช่น คนขี้เรื้อน ของขี้เรื้อน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อนThe Princess Bride (1987)
You expect me to believe that a mangy animal came up with a bullet specifically engineered to kill Vampires?เธอคิดว่าฉันจะเชื่อหรอ/พวกนั้นมันแค่พวกหมาขี้เรื้อน ทำในรูปแบบกระสุน ผลิตมาเพื่อฆ่าแวมไพร์โดยเฉพาะ Underworld (2003)
AND SO WHAT IF YOU'RE MANGY AND DISGUSTINGช่างประไร ถ้าแกจะขี้เรื้อนแล้วก็น่าเกียด Family/Affair (2007)
And then he says, "I did it.แล้วแม่งนั่งหงอยเหมือนหมาขี้เรื้อนเลย You'll Be the Death of Me (2008)
you might be feeling mangy ? ... ?# เธอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นขี้เรื้อนDead Tooth (2010)
Look at your little friend, the cowardly lion.ดูเพื่อนตัวน้อยของเธอสิ ราชสีห์ขี้เรื้อน Dog Eat Dog (2011)
To whom? A bunch of scabby Arizona tweakers?กับใครล่ะ ไอ้กลุ่มพรรคพวกขี้เรื้อน ขี้ยากระจอกแห่งอาริโซน่างั้นเหรอ Buried (2013)
Fuck you, you little mangy cunt!มีเพศสัมพันธ์คุณคุณหีขี้เรื้อนน้อย! Starred Up (2013)
Leper!ขี้เรื้อนRisen (2016)
- Leper!- ขี้เรื้อนRisen (2016)
Leper! Go!เจ้าขี้เรื้อน ออกไป Risen (2016)
Get out of here! Leper!ไปไกลๆเลย ไอ้ขี้เรื้อนRisen (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top