ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ธรรมดาๆ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรมดาๆ-, *ธรรมดาๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมดาๆ[ADJ] ordinary, See also: common, usual, regular, Syn. สามัญ, ปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ Night and Fog (1956)
On that sundown, I shall marry a lady who was once a commoner like yourselves.และในยามสายัณห์ เราจะแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นคนธรรมดาๆเหมือนที่พวกท่านเป็น The Princess Bride (1987)
Try selling some normal drinks sometime, huh?ลองขายเครื่องดื่ม ธรรมดาๆบ้างดีมั้ย ฮึ? Akira (1988)
But what is a simple soldier... next to the daughter of a king?แต่ทหารธรรมดาๆ คนหนึ่ง... จะไปเคียงข้างเจ้าหญิงเนี่ยนะ ? Cinema Paradiso (1988)
He looks like a boy, but he fights like a man.ดูเป็นเด็กธรรมดาๆ แต่สู้เหมือนผู้ใหญ่เลย Rambo III (1988)
- Just a woman on her way somewhere, you know.ผู้หญิงธรรมดาๆ Schindler's List (1993)
-Anson! Yes, simple rain.ใช่ ฝนธรรมดาๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Only it sounds like a car ran over it.-มันก็เป็นแค่เสียงธรรมดาๆเฉยๆ Toy Story (1995)
Mum, it isn't a rave, it's just a normal party.แม่คะ \ มันก็แค่ปาร์ตี้ธรรมดาๆเอง Show Me Love (1998)
You can't read it on a regular home TV.คุณอ่านมันไม่ได้ด้วยทีวีธรรมดาๆ แน่. Ringu (1998)
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined. Fight Club (1999)
- That's an unusual necklace. - It's very special to me.นั่นต้องไม่ใช่สร้อยคอธรรมดาๆ แน่เลย มันสำคัญสำหรับฉันมาก Metamorphosis (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarse[ADJ] ขาดรสนิยม, See also: ธรรมดาๆ, Syn. base, common, tasteless
prosaic[ADJ] ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite
rustic[ADJ] เรียบง่าย, See also: ธรรมดาๆ, Syn. plain, simple

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
colloquialism(n) ภาษาปาก,ภาษาพูด,คำพูดธรรมดาๆ
commonplace(n) สิ่งธรรมดาๆ,คำพูดซ้ำๆ ซากๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top