ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กุฏฐัง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุฏฐัง-, *กุฏฐัง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กุฏฐัง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กุฏฐัง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุฏฐังน. โรคเรื้อน. (ดู เรื้อน).
เรื้อนโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Mycobacterium leprae ทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังเป็นผื่น วงด่างสีขาวหรือแดง หรือนูนหนาเป็นตุ่มหรือเป็นแผ่น ไม่เจ็บไม่คัน แห้ง เหงื่อไม่ออก และขนร่วง อาจทำให้เกิดความพิการที่นิ้วมือนิ้วเท้างอหรือกุดได้, ขี้ทูด หรือ กุฏฐัง ก็เรียก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุฏฐัง[n.] (kuttang) EN: leprosy   FR: lèpre [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top