ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ハンセン病

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ハンセン病-, *ハンセン病*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンセン病[ハンセンびょう, hansen byou] (n) (sens) Hansen's disease; leprosy; (P) [Add to Longdo]
ハンセン病患者[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That, or leprosy.[JA] ハンセン病 Buffet Froid (2013)
She'll go work with the lepers.[JA] ハンセン病患者と共に働き The Magdalene Sisters (2002)
'Cause if it's supposed to, like, draw a parallel about leprosy, my cousin had leprosy.[JA] ※ハンセン病に似せて映画を 作ってるようだから... いとこがハンセン病になった。 The Twilight Saga: New Moon (2009)
The Jew said that Ibn Sina can cure leprosy, consumption and typhoid.[JA] ユダヤ人が言ってた イブン・シーナが ハンセン病 結核 腸チフスを治すって The Physician (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top